Anda di halaman 1dari 22

Cuprins

Analiza pe ultimii 10 ani (2006-2015) asupra volumului structurii si


modificarilor veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidate
pentru Belgia .................................................................................................................. 2
Belgia ................................................................................................................................... 2
Economie ......................................................................................................................................3

CAPITOLUL I .......................................................................................................................... 4
1.)analiza cheltuielilor bugetului general la nivelul total in structura functionala .............................4
2.)ponderea fiecarei categorii de cheltuieli in total cheltuieli ...........................................................7
3.)Modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor totale in anul current fata de cel precedent in
expresie nominala, an de referinta 2005 .........................................................................................8
4.)PIB si ponderea cheltuielilor totale in PIB ....................................................................................9
5.)modificarea relativa si absoluta a ponderii cheltuielilor totale in PIB ......................................... 10
6.)coeficienti de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor totale ............................ 10
7.)elasticitatea cheltuielilor totale in raport cu PIB ........................................................................ 11
8.)populatia si ch.tot.medii pe locuitori......................................................................................... 11
9.)Modificarea absoluta si relativa a ch.tot.medii pe locuitor in anul current fata de cel precedent 12

CAPITOLUL 2........................................................................................................................ 12
1.)Analiza veniturilor totale si a componentelor sale ..................................................................... 12
2.) ponderea fiecarei categ de venit in total venit .......................................................................... 15
3.)modificarea absoluta si relative a veniturilor totale in anul current fata de cel precedent in
expresie nominal,an de referinta 2005 .......................................................................................... 17
4.)PIB si ponderea veniturilor totale in PIB .................................................................................... 17
5.)modificarea absoluta si relativa a poderii veniturilor in PIB anul current fata de cel precedent ... 18
6.) coeficienti de devansare a cresterii PIB de catre cresterea veniturilor totale ............................. 19
7.)elasticitatea veniturilor totale in raport cu PIB .......................................................................... 19
8.)populatia si veniturile totale medii pe locuitor .......................................................................... 20
9.)modificarea absoluta si relative a veniturilor totale mediipe locuitori in N fata de N-1 ............... 20
Analiza pe ultimii 10 ani (2006-2015)
asupra volumului structurii si
modificarilor veniturilor si
cheltuielilor bugetului general
consolidate pentru Belgia

Belgia

Regatul Belgiei cunoscut colocvial ca Belgia este o țară în Europa de Vest. Este unul
dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene și găzduiește majoritatea instituțiilor acesteia
precum și alte instituții internaționale importante, inclusiv OTAN. Belgia ocupă un teritoriu de
30.528 km² și are o populație de aproximativ 10,5 milioane de locuitori. Belgia se învecinează
cu Țările de Jos, Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Franța și Marea Nordului.
Belgia este situată pe frontiera ce divide Europa germanică de Europa latină iar cele două
mari regiuni ale țării marchează acest lucru. Regiunea de limbă neerlandeză Flandra, situată în
jumătatea de nord a țării, are 58% din populație iar regiunea de limbă franceză Valonia, situată în
jumătatea de sud, are 32% din populație. Regiunea Capitalei Bruxelles, oficial bilingvă, este o
enclavă majoritar francofonă situată în Regiunea Flamandă, dar în apropiere de frontiera cu
regiunea valonă și are 10% din populație. O mică comunitate germanofonă există în estul
Valoniei. Diversitatea lingvistică și conflictele politice și culturale asociate acesteia sunt
reflectate în istoria politică și în sistemul complex de guvernare
Numele 'Belgia' este derivat din numele provinciei romane Gallia Belgica, situată în
extremitatea nordică a Galiei, locuită inițial de către belgi, un amestec de
popoare celtice și germanice. Aceștia sunt menționați de către Iulius Cezar în Commentarii de
Bello Gallico, numindu-i drept cei mai puternici dintre gali: "Horum omnium fortissimi sunt
Belgæ"
Economie
Complex metalurgic lângă Liège
Economia Belgiei și infrastructura sunt puternic integrate cu cele a Europei de Vest.
Belgia este situată în centrul unei regiuni puternic industrializate, ceea ce îi rezervă un loc printre
primele zece țări în clasamentul comerțului internațional. Economia este caracterizată de o forță
de muncă foarte productivă, un PIB ridicat și exporturi importante[50]. Principalele produse de
import sunt: alimente, echipamente industriale, produse petroliere și chimice, diamante brute,
îmbrăcăminte și accesorii și textile. Principalele produse de export sunt automobilele, produse
alimentare, oțel, produse petroliere, mase plastice, textile, diamante finisate.
Economia este puternic orientată spre sectorul serviciilor, dar prezintă diferențe regionale
importante între Flandra, regiunea mai dinamică, și Valonia, regiune aflată într-o perioadă
postindustrială afectată de dezafectarea industriilor tradiționale. Ca unul dintre membrii fondatori
ai Uniunii Europene, Belgia sprijină integrarea economică europeană și politica de economie
deschisă. În 1999, Belgia a adoptat moneda EURO care a înlocuit francul belgian definitiv în
2002. Din 1922 Belgia și Luxemburgul formează o zonă economică comună, iar din 1944 aceste
țări fac parte din zona economică Benelux.
Belgia a fost prima țară din Europa Continentală care a trecut printr-o perioadă
de revoluție industrială la începutul secolului XIX. Până la jumătatea secolului XX regiunea
minieră și metalurgică valonă din jurul orașelor Liège și Charleroi s-a dezvoltat puternic, în timp
ce Flandra a rămas preponderent o regiune agrară. După cel de-Al Doilea Război
Mondial Ghent și Anvers s-au dezvoltat datorită industriei petrochimice și a activităților
portuare. Anii 1970 au reprezentat o perioadă de recesiune datorită crizelor petroliere și a
declinului industriei metalurgice. Politica economică mai liberală din Flandra au deplasat centrul
economic al țării spre nord, acesta fiind concentrat actualmente în regiunea Bruxelles-Louvain-
Anvers-Ghent.
În intervalul 1990 – 2009, Belgia a primit Investiții străine directe (ISD) de 830 de
miliarde de dolari[51]. În anul 2009, investițiile străine directe în Belgia au fost de 33,7 miliarde
dolari, față de 110 miliarde în anul 2008[51].
CAPITOLUL I

1.)analiza cheltuielilor bugetului general la nivelul total in structura


functionala:

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belgia(%) 48.4 48.2 50.3 54.1 53.3 54.4 55.8 55.6 55.1 -

Cheltuieli totale
60.0

50.0

40.0

30.0
Cheltuieli totale
20.0

10.0

0.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-serviciile pubplice generale

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belgia(%) 8.6 8.7 8.7 9.1 8.6 8.7 8.6 8.6 8.4 :
Serviciile publice
9.2
9.0
8.8
8.6
Serviciile publice
8.4
8.2
8.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-aparare nationala
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(%) 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 :

-ordine publica
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(%) 1.7 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 :

-sanatate
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(%) 6.6 6.7 7.2 7.7 7.7 7.6 7.9 8.0 8.1 :

-invatamant
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(%) 5.6 5.5 5.7 6.0 6.0 6.1 6.3 6.4 6.3 :

-protectie sociala
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(%) 17.1 16.8 17.4 19.1 18.7 18.9 19.5 20.1 19.9 :

-actiuni economice
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(%) 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0 2.3 2.3 :
-protejarea mediului

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belgia(%) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 :

-alte cheltuieli

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belgia(%) 6.3 6.2 6.5 7.2 7.1 7.5 7.3 7.1 7.1

*structura functional a cheltuielilor totale pe anul 2006


an 2006
serviciile publice generale 8.6
apararea natinala 1
ordine publica 1.6
sanatate 6.6
invatamant 5.6
protectia sociala 17.1
actiuni economice 1.5
protejarea mediului 0
alte cheltuieli 6.3

protejarea mediului,
0

actiuni economice, alte


1.5 cheltuieli, serviciile publice
6.3 generale, 8.6 apararea natinala, 1
ordine publica, 1.6

protectia sociala, sanatate, 6.6


17.1

invatamant
, 5.6
2.)ponderea fiecarei categorii de cheltuieli in total cheltuieli

-serviciile publice generale

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 2006 8,6


Ponderea2006= x 100= x100=17.77
𝑐ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 2006 48,4

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 17.77 18.05 17.30 16.82 16.14 15.99 15.41 15.47 15.25

-apararea nationala
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 2.07 2.07 2.19 1.85 1.88 1.65 1.61 1.62 1.63

-ordinea publica
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 3.51 3.53 3.58 3.51 3.38 3.31 3.41 3.42 3.45

-sanatate
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 13.64 13.90 14.31 14.23 14.45 13.97 14.16 14.39 14.70

-invatamant
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 11.57 11.41 11.33 11.09 11.26 11.21 11.29 11.51 11.43

-protectie sociala
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 35.33 34.85 34.59 35.30 35.08 34.74 34.95 36.15 36.12

-actiuni economice
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 3.10 3.32 3.58 3.70 4.13 4.60 5.38 4.14 4.17
-protejarea mediului

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 0 0 0.20 0.18 0.38 0.74 0.72 0.54 0.36

-alte cheltuieli

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea(%) 13.02 12.86 12.92 13.31 13.32 13.79 13.08 12.77 12.89

3.)Modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor totale in anul current fata de


cel precedent in expresie nominala, an de referinta 2005

Modificare absoluta2006=an curent –an precedent=48.4-51.4=-3


𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 −3
Modificarea relativa2006= x 100=51.4 x 100=-0.39
𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡

Ani
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(%)
51.4 48.4 48.2 50.3 54.1 53.3 54.4 55.8 55.6 55.1 -
Modificarea - -3 -0.2 2.1 3.8 -0.8 1.1 1.4 -0.2 -0.5
absoluta(mil.lei)
Modificarea - -0.39 4.34 7.88 -1.59 2.03 2.63 -0.37 0.90 0.00 -
relativa (%)
4.)PIB si ponderea cheltuielilor totale in PIB

𝑐ℎ.𝑡𝑜𝑡2006 48.4
PondereaPIB2006= x 100= x100=0.0152
𝑃𝐼𝐵2006 318,829.0

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cheltuieli
totale(%) 48.4 48.2 50.3 54.1 53.3 54.4 55.8 55.6 55.1 -
PIB
Belgia(milioane
euro) 318,829.0 335,815.0 346,375.0 340,669.0 355,791.0 369,258.0 375,852.0 382,692.0 : :
Ponderea (%) 0.0152 0.0144 0.0145 0.0159 0.0150 0.0147 0.0148 0.0145

Evaluarea ponderii ch.tot.in PIB


0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008 Evaluarea ponderii ch.tot.in PIB

0.006
0.004
0.002
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5.)modificarea relativa si absoluta a ponderii cheltuielilor totale in PIB

Modificarea absoluta2006=ponderea ch.tot.in PIB pe an current-ponderea ch.tot.in


PIB pe an precedent=0.0144-0.0152=-0.0007

𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓.𝑎𝑏𝑠 0.0001
Modificarea relativa2007= x 100 = x 100 =0.66
𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡 0.0144

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea (%) 0.0152 0.0144 0.0145 0.0159 0.0150 0.0147 0.0148 0.0145 - -

Modificarea -0.0007 0.0001 0.0014 -0.0009 -0.0003 0.0001 -0.0003 - - -


absoluta (%)

Modificarea - 0.66 9.72 -6.21 -1.89 0.67 -2.04 0.00


relativa(%)

6.)coeficienti de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor


totale
𝑐ℎ.𝑡𝑜𝑡2007 𝑃𝐼𝐵2006 48.2 318829
Kdv2006= x = x =0.945
𝑐ℎ.𝑡𝑜𝑡2006 𝑃𝐼𝐵2007 48.4 335815

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kdv(%) 0.945 1.012 0.943 0.983 1.008 0.979 0 - -

1.094

k>1 - CP se modifica mai repede ca PIB


k<1 - CP se modifca mai incet ca PIB
7.)elasticitatea cheltuielilor totale in raport cu PIB

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ect/PIB - 6.58 0.81 0.26 -1.07 3.93 0.18 - - -

Obs!
-in dinamica cresterea PIB a fost devansata de cresterea cheltuielilor totale

e>1 CP elastice la cresterea PIB


e<1 CP inelastice la creterea PIB

8.)populatia si ch.tot.medii pe locuitori

Ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Populatia(mii
locuitori) 10,474 10,543 10,622 10,707 10,790 10,883 10,978 11,054 11,105 11,157
ch.tot (%) - 48.4 48.2 50.3 54.1 53.3 54.4 55.8 55.6 55.1

Ch.tot - 0.0045 0.0046 0.0050 0.0048 0.0049 0.0050 0.0050


medii(%) 0.0045 0.0049

Evaluarea ch.tot medii pe locuitori


58

56

54

52
Evaluarea ch.tot medii pe
50 locuitori
48

46

44
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
9.)Modificarea absoluta si relativa a ch.tot.medii pe locuitor in anul current
fata de cel precedent
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ch.tot.medii 0.0046 0.0045 0.0047 0.0050 0.0049 0.0050 0.0050 0.0050 0.0049 -
Modificare - -0.001 0.002 0.003 -0.001 0.001 0 0 -0.001 -
absoluta(%)
Modificare - 21.74 44.44 63.83 20.00 20.41 0.00 0.00 20.00
relative(%)

CAPITOLUL 2
1.)Analiza veniturilor totale si a componentelor sale

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(mil. 158,934 166,492 174,067 170,036 180,054 190,709 200,023 206,475 208,590 210,673
euro)

Evaluarea veniturilor totale


250,000

200,000

150,000

Evaluarea veniturilor
100,000 totale

50,000

0
-impozit pe profit

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(mil.eur 35,941 37,794 37,795 36,888 39,637 40,678 41,722 42,370 42,927 43,730
o)

Evaluarea impozitelor pe profit


50,000

40,000

30,000

20,000 Evaluarea impozitelor


pe profit
10,000

-impozit pe dividend

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(mil. 5,870 5,955 6,456 6,643 7,016 7,552 8,967 8,784 9,080 8,915
euro)

-impozit pe venit

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(mil. 50,810 52,882 55,280 50,339 53,835 57,796 60,593 63,806 65,301 66,057
euro)

-alte taxe curente

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(mil. 1,850 1,822 1,839 1,792 1,851 1,934 1,941 1,866 1,857 1,928
euro)
-contributii sociale

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(mil, 49,775 52,851 55,913 57,321 58,715 61,776 64,339 65,996 66,785 67,789
euro)

-accize

ANi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(mil. 2,153 2,216 2,370 2,235 2,596 2,772 3,318 3,973 3,900 3,631
euro)

-alte venituri

ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 2010673
alte 12536 12972 14415 14819 16406 8201 19143 19680 18740 1818623
venituri(mii
euro)

*structura functionala a veniturilor totale pe 2010


an 2010
impozit peprofit 39,637
impozit pe divident 7,016
impozit pe venit 53,835
alte taxe curente 1,851
contributii sociale 58,715
accize 2,596
accize, 2,596

impozit peprofit,
39,637
contributii
sociale, 58,715

impozit pe
divident, 7,016

impozit pe venit,
alte taxe 53,835
curente, 1,851

2.) ponderea fiecarei categ de venit in total venit

-impozit pe profit

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡 𝑝𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 2006 35941


Ponderea2006= x 100 = x100 =22.61%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 2006 158934

ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 201067
3
Ponderea 22.61 22.70 21.71 21.69 22.01 22.51 20.86 20.52 20.58 2.17
(%)

-impozit pe dividend

ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 2010673
Ponderea(%) 3.69 3.58 3.71 3.91 3.90 4.18 4.48 4.25 4.35 0.44
-impozit pe venit

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 201067
3
Ponderea 31.97 31.76 31.76 29.60 29.90 31.98 30.29 30.90 31.31 3.29
(%)

-alte taxe curente

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 201067
3
Ponderea 1.16 1.09 1.06 1.05 1.03 1.07 0.97 0.90 0.89 0.10
(%)

-contributii sociale

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 201067
3
Ponderea 31.32 31.74 32.12 33.71 32.61 34.19 32.17 31.96 32.02 3.37
(%)

-accize

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 201067
3
Ponderea 1.35 1.33 1.36 1.31 1.44 1.53 1.66 1.92 1.87 0.18
(%)

-alte venituri

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 201067
3
Ponderea 7.89 7.79 8.28 8.72 9.11 4.54 9.57 9.53 8.98 90.45
(%)
3.)modificarea absoluta si relative a veniturilor totale in anul current fata de
cel precedent in expresie nominal,an de referinta 2005

Modificare absoluta2006=an curent –an precedent=158934-140058.5=18875.5

𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎
Modificarea relativa2006= x 100=1.35%
𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡

Ani
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgia(%)
51.4 48.4 48.2 50.3 54.1 53.3 54.4 55.8 55.6 55.1 -
Modificarea - -3 -0.2 2.1 3.8 -0.8 1.1 1.4 -0.2 -0.5
absoluta(mil.lei)

Modificarea - -0.39 4.34 7.88 -1.59 2.03 2.63 -0.37 0.90 0.00 -
relativa (%)

4.)PIB si ponderea veniturilor totale in PIB

𝑉𝑇2006
PondereaPIB2006= x 100=49.85%
𝑃𝐼𝐵2006

ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 201067
3
PIB 318,82 335,81 346,37 340,66 355,79 369,25 375,85 382,69
9.0 5.0 5.0 9.0 1.0 8.0 2.0 2.0
Ponderea 49.85 49.58 50.25 49.91 50.61 48.94 53.22 53.95
(%)
*evaluarea ponderii VT in PIB

Evaluarea ponderii VT in PIB


1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00 Evaluarea ponderii VT in
0.98 PIB
0.96
0.94
0.92
0.90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5.)modificarea absoluta si relativa a poderii veniturilor in PIB anul current


fata de cel precedent

Modificarea absoluta2006=ponderea ven,.tot.in PIB pe an current-ponderea ven.tot.in PIB pe an


Precedent

𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓.𝑎𝑏𝑠
Modificarea relativa2007= 𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡 x 100

ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ponderea 49.85 49.58 50.25 49.91 50.61 48.94 53.22 53.95 - -
(%)
Mod.abs - -0.27 0.67 -0.34 0.7 -1.67 4.28 - - -
(%)
Mod.rel( - -0.54 1.35 -0.68 1.40 -3.30 8.75 - - -
%)
6.) coeficienti de devansare a cresterii PIB de catre cresterea veniturilor totale

𝑣𝑒𝑛.𝑡𝑜𝑡2007 𝑃𝐼𝐵2006
Kdv2006= x
𝑣𝑒𝑛.𝑡𝑜𝑡2006 𝑃𝐼𝐵2007

ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VT 158934 166492 174067 170036 180054 180709 200023 206475 208590 201067
3
PIB 318,829 335,815 346,375 340,669 355,791 369,258 375,852 382,692 - -
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Kdv(%) 0.99 1.01 0.99 1.01 0.97 1.09 1.01 - - -

k>1 – VT se modifica mai repede ca PIB


k<1 – VT se modifca mai incet ca PIB

7.)elasticitatea veniturilor totale in raport cu PIB

Modf. 1.35 4.76 4.55 -2.32 5.89 0.36 -88.92 93.22 1.02 863.9
rel 4
PIB
Modf. -0.54 1.35 -0.68 1.4 -3.3 8.75
rel VT
Evt/PI -8.81 3.37 3.41 4.21 -0.11 -10.16
B

Obs!
-in dinamica cresterea PIB a fost devansata de crestereaveniturilor totale

e>1 VT elastice la cresterea PIB


e<1 VT inelastice la creterea PIB
8.)populatia si veniturile totale medii pe locuitor

Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Populatia( 10,622 10,707 10,790 10,883 10,978 11,054 11,105 11,157
mii 10,543.0
locuitori) 0
VT(mil.eur
) 158,933. 166,492. 174,066. 170,036. 180,054. 180,709. 200,022. 206,474. 208,590.
80 20 70 40 00 00 90 60 30
VT 15.07 15.67 16.26 15.76 16.54 16.46 18.10 18.59 18.70
medii(mil,e
ur)

*evaluarea VT medii pe locuitori

Evaluarea VT medii pe locuitori


20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
Evaluarea VT medii pe locuitori
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9.)modificarea absoluta si relative a veniturilor totale mediipe locuitori in N


fata de N-1
Ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VT 15.07 15.67 16.26 15.76 16.54 16.46 18.1 18.59 18.7
medii(mil,eu
r)
mod abs(%) 0.6 0.59 -0.5 0.78 -0.08 1.64 0.49 0.11
Mod. rel(%) 3.98 3.77 -3.08 4.95 -0.48 9.96 2.71 0.59
Universitatea Transilvania Brasov
Facultatea de Stiinte Economice si
Administrarea afacerilor

Proiect:BELGIA

Bernad Florina
Finante Banci
Anul:2;GR:1