Anda di halaman 1dari 9

SULIT 081/1

Jawab semua soalan. Piih hanya satu soalan yang betul sahaja.

1. Antara berikut yang manakah bukan 3. Antara berikut merupakan perkara yang
kemahiran proses sains? perlu dielakkan semasa berada di dalam
bilik sains KECUALI
A. Mengelas
B. Mentafsir data A. Membuang sisa bahan berbentuk
C. Membuat inferens pepejal ke dalam sinki.
D. Merekod tempoh eksperimen B. Menggunakan bahan yang boleh
terbakar tanpa pengawasan guru.
C. Memastikan bilik sains dalam
1. Antara berikut yang manakah merupakan keadaan bersih dan teratur
kemahiran manipulatif yang perlu sebelum meninggalkannya.
diamalkan oleh murid semasa melakukan D. Merawat sendiri apabila terluka
amali di bilik sains? semasa menjalankan eskperimen.

A. Memastikan tingkap di buka bagi


memberikan pengudaraan yang 4. Seekor berudu diletakkan ke dalam botol
baik. berisi air. Botol itu kemudiannya ditutup
B. Mematuhi arahan guru dan tidak rapat dengan penutup botol. Ramalkan
melakukan apa yang tidak disuruh apa yang akan berlaku kepada berudu itu
oleh guru. selepas 3 hari?
C. Menyimpan peralatan dan bahan
sains dengan betul dan selamat A. Berudu akan mati
D. Tidak bergurau dan bermain-main B. Berudu semakin besar.
di dalam bilik sains. C. Bilangan berudu bertambah.
D. Berudu bertukar menjadi katak.

2. Antara berikut yang manakah melanggar


peraturan bilik sains? 5. Zalina ingin menjalankan penyiasatan
tentang hubungan antara saiz garam
A. Mengemas bilik sains sebelum dengan masa untuk garam melarut.
keluar. Apakah pemboleh ubah yang
B. Menjalankan eksperimen mengikut dimalarkan?
arahan guru.
C. Membuang sampah ke dalam A. Saiz bikar.
bakul sampah. B. Isi padu air.
D. Makan dan minum dalam bilik sains. C. Saiz garam.
D. Masa Garam melarut.

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT
SULIT 081/1

6. Antara yang berikut, yang manakah A. P,Q,R


merupakan kemahiran manipulatif? B. R,P,Q
C. Q,P,R
A. Memerhati D. P,R,Q
B. Membuat hipotesis
C. Melakarkan spesimen dengan jelas.
D. Membuka cermin tingkap apabila 10. Abdul Halim merenjiskan beberapa titis air
masuk ke dalam bilik Sains ke atas sekeping roti. Apakah yang akan
berlaku kepada roti itu selepas dibiarkan
selama 2 minggu di atas meja?.
7. Semasa berada di dalam bilik Sains,
apakah langkah pertama yang harus A. Roti tersebut akan naik dan
dilakukan? mengembang.
B. Roti itu akan menjadi keras dan
A. Duduk di kerusi. kering.
B. Membuka tingkap C. Roti itu akan dilitupi oleh tompokan
C. Membuat ulang kaji. kulat.
D. Berbincang dengan rakan. D. Terdapat protozoa pada roti
tersebut.

8. Antara berikut yang manakah disingkirkan 11. Jadual 1 menunjukkan suhu air dalam bikar
melalui peparu semasa proses X,Y dan Z yang telah dipanaskan selama 10
perkumuhan? minit.Suhu awal air dan isipadu air dalam
setiap bikar adalah sama.
i. Urea
ii. Wap air Bikar X Y Z
iii. Oksigen Suhu/C 70 90 60
iv. Karbon dioksida Jadual 1

A. i dan ii Antara berikut yang manakah benar


B. i dan iii sekiranya pemanasan diteruskan.
C. ii dan iv
D. iii dan iv A. Air dalam bikar Y akan mendidih
paling lambat.
B. Air dalam bikar X dan bikar Z
9. Maklumat yang berikut menunjukkan isi mendidih serentak
padu tiga buah kotak. C. Air dalam bikar Z akan mendidih
lebih cepat daripada air dalam
 Kotak Q adalah separuh isipadu kotak P. bikar Y
 Kotak R adalah dua kali lebih isi padu D. Air dalam bikar X akan mendidih
kotak P lebih cepat daripada air dalam
bikar Z.
Antara yang berikut, manakah urutan
yang betul daripada kotak yang
mempunyai isipadu yang paling besar
kepada isi padu yang paling kecil?

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT
SULIT 081/1

12. Antara berikut yang manakah pasangan


yang betul haiwan dan cara melindungi diri
daripada musuh?

Haiwan Cara Melindungi Diri C. D.


Daripada Musuh
A Sotong Memancutkan
dakwat hitam
B Gajah Kulit yang keras dan
berkedut-kedut
C Badak Air Berendam di dalam
lumpur
D Katak Menyamar

15. Apakah yang dimaksudkan dengan


‘spesies yang terancam’?
13. Dalam satu ladang kelapa sawit, terdapat
haiwan seperti nyamuk, belalang, tikus, ular
A. Spesies yang diburu
dan burung pipit. Burung hantu dibela
B. Spesies yang hidup dalam hutan
untuk mengurangkan bilangan tikus yang
simpan.
merosakkan kelapa sawit.
C. Spesies yang hampir pupus.
Dalam tempoh tiga bulan didapati
D. Spesies yang tidak wujud lagi.
masalah kerosakan kelapa sawit telah
berkurang.Pada ramalan kamu, apakah
haiwan lain yang akan turut berkurang?.
16. Antara haiwan berikut, yang manakah
bernafas melalui peparu?
A. Ular
B. Nyamuk
i. Nyamuk
C. Belalang
ii. Tupai
D. Burung pipit
iii. Udang
iv. Ular
14. Antara alatan di bawah, alatan manakah
yang sesuai digunakan untuk melihat
A. i dan iii
mikroorganisma?
B. i dan iv
C. ii dan iii
D. ii dan iv

A. B.

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT
SULIT 081/1

17. Rajah 1 menunjukkan banyak lalang 19. Rajah 3 menunjukkan suatu bentuk
tumbuh di antara pokok kelapa sawit. interaksi antara haiwan.

Rajah 3

Rajah 1 Apakah bentuk interaksi yang di tunjukkan


di atas?
Antara yang berikut, manakah yang
merupakan kesan daripada keadaan di atas A. Kerjasama
ini? B. Persaingan
C. Pembiakan
A. Pokok kelapa sawit akan mati D. Perlindungan
B. Pokok kelapa sawit tidak akan
bertumbuh.
C. Pokok kelapa sawit tidak akan 20. Rajah 4 menunjukkan sepohon pokok
mengeluarkan sebarang buah semalu.
D. Hasil pokok kelapa sawit berkurang

18. Rajah 2 menunjukkan dua kumpulan


haiwan di suatu habitat.

Rajah 4
Apakah yang akan berlaku jika daun-
daun pokok itu disentuh dengan jari?
Rajah 2
A. Daun-daun pokok ini akan gugur.
Persaingan untuk mendapatkan makanan B. Daun-daun pokok ini akan menjadi
tidak berlaku antara haiwan dalam kering.
kumpulan P dan kumpulan Q kerana... C. Daun-daun pokok ini akan berlipat.
D. Daun-daun pokok ini akan
A. Haiwan dalam setiap kumpulan mengeluarkan bau busuk
makan makanan yang berbeza.
B. Haiwan dalam setiap kumpulan
mempunyai keperluan asas yang
berbeza.
C. Terdapat amat banyak tumbuhan
di habitat itu.
D. Semua haiwan itu hidup
menyendiri.

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT
SULIT 081/1

21. Rajah 5 menunjukkan sebuah kuboid. 23. Rajah 7 di bawah menunjukkan beberapa
situasi.

Rajah 5
Rajah 7
Antara berikut yang manakah dikelaskan
Isi padu bagi kuboid di atas ialah 180cm3.
dalam kumpulan yang betul?
Berapakah tingginya?

Menggunakan Tidak
A. 10 cm
tenaga menggunakan
B. 12 cm
tenaga
C. 15 cm
A P dan Q R dan S
D. 18 cm
B P dab S Q dan R
C P dan R Q dan S
D R dan S P dan Q
22. Rajah 6 menunjukkan sebuah tingkap
boleh laras.

24. Berikut ialah empat jenis objek.

K : Klip Kertas
M : Paku Tekan
L : Pembaris kayu
N : Botol Plastik

Objek yang manakah merupakan


Rajah 6
konduktor elektrik?
Tingkap itu didapati sukar ditutup.
A. K dan M
Apakah yang perlu dilakukan terhadap
B. K dan N
penutup tingkap itu?
C. L dan M
D. L dan N
A. Dicat
B. Diletak minyak
C. Dicuci dengan air
D. Digosok dengan kertas pasir

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT
SULIT 081/1

25. Jadual menunjukkan keputusan suatu 28. Rajah 13 menunjukkan kedudukan Bulan
penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga semasa beredar mengelilingi Bumi.
bahan S, T dan U.

Perubahan warna kertas X


litmus

Bahan Kertas litmus Kertas litmus


biru merah

S Merah merah
T Biru merah
U Biru biru
Rajah 13
Jadual 2
Antara bahan berikut, yang manakah Apakah fasa bulan di W dan X ?
mempunyai rasa masam dan pahit?
W X
A. S dan T sahaja
B. S dan U sahaja A
C. T dan U sahaja
D. S ,T dan U
B

26. Antara berikut yang manakah merupakan C


planet paling besar dalam Sistem Suria?

D
A. Marikh
B. Zuhal
C. Neptun
D. Musytari

27. Rajah 12 menunjukkan satu simulasi berkaitanmi. 29. Antara peralatan yang berikut, yang
manakah tiada kaitan dengan perubatan.

A. Picagari
B. Stetoskop
C. Binokular
D. Termometer klinik

Rajah 12
Pernyataan manakah yang benar?

A. Putaran Bumi yang lengkap mengambil masa 365 hari.


B. Bumi beredar mengelilingi Matahari selama 30 hari.
C. Bumi beredar mengelilingi Matahari selama 24 jam.
D. Bumi berputar dari arah barat ke Timur.

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT
SULIT 081/1

30. Maklumat berikut merupakan perbandingan bagi kestabilan tiga struktur S, T dan U
 U lebih stabil daripada S
 S lebih stabil daripada T tapi kurang stabil berbanding U

Antara carta palang berikut, yang manakah mewakili maklumat di atas ?

A C
Kestabilan Kestabilan

S T U S T U Struktur
Struktur
r

B D
Kestabilan Kestabilan

S T U Struktur S T U Struktur

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT
SULIT 081/1

Letakkan satu hujung benang pada


penanda 0 cm di atas pembaris.

Rekodkan panjang benang itu


sebagai lilitan pinggan.
31. Senarai di bawah menunjukkan empat
jenis haiwan.
Apakah langkah X?
- Burung dodo A. Lekatkan benang pada pembaris
- Tapir B. Potong benang pada hujung lilitan
- Buaya C. Guna pita pengukur untuk
- Serigala Tasmania mengukur benang
D. Letak kedudukan mata secara
Haiwan yang manakah telah pupus ? tegak di atas tanda yang akan
A. K dan L diambil bacaan
B. K dan N
C. L dan M
D. M dan N 34. Rajah 14 di bawah menunjukkan satu
teknologi yang digunakan di rumah.

32. Rajah 15 menunjukkan tiga jenis haiwan


yang diancam kepupusan .

Rajah 14

Rajah 15 Nyatakan kepentingan menggunakan


teknologi di atas?
Antara berikut, yang manakah boleh
dikumpulkan bersama haiwan – haiwan A. Masakan menjadi sedap.
ini? B. Ibu lebih banyak masa untuk berehat.
C. Kerja memasak menjadi lebih cepat.
A. Kuda
D. Pengurusan rumah tangga akan
B. Katak
menjadi lebih mudah.
C. Gajah
D. Arnab
35. Antara berikut, yang manakah tidak benar
tentang cara pemeliharaan dan
33. Maklumat berikut menunjukkan langkah –
pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.
langkah untuk mengukur lilitan sebuah
pinggan.
A. mewartakan lebih banyak hutan
simpan.
Letakkan seutas benang B. menguatkuasakan undang-
mengelilingi sebiji pinggan. undang dan peraturan.

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT
SULIT 081/1

C. Memelihara haiwan yang hampir


pupus.
D. Pengeluaran lesen untuk aktiviti
pembalakan dihadkan.

39. Antara alat berikut, yang manakah dapat


membantu kita melihat bakteria dengan
36. Antara berikut yang manakah BUKAN jelas ?
keperluan asas tumbuhan yang
menyebabkan persaingan antara A. Cermin muka
tumbuhan ? B. Cermin mata
C. Binocular
A. Ruang D. Mikroskop
B. Air
C. Pasangan 40. Haiwan X diancam kepupusan
D. Cahaya matahari disebabkan haiwan ini diburu untuk
mendapatkan kulitnya. Antara berikut
yang manakah boleh mewakili haiwan X ?
37. Rajah 15 menunjukkan empat buah pasu
dengan bilangan anak benih yang
berlainan.

Antara berikut yang manakah menunjukkan


urutan persaingan antara anak benih,
bermula daripada yang paling kuat.

A. R,S,P,Q
B. Q,P,S,R
C. S,P,R,Q KERTAS SOALAN TAMAT
D. P,R,Q,S
DISEDIAKAN OLEH ,

38. Antara haiwan berikut yang manakah (PN. RAHAYU BT HJ. MANAN )
diburu secara keterlaluan oleh manusia GURU SAINS TAHUN 6 SKPM
untuk mendapatkan gadingnya.

DISEMAK OLEH ,

(PN. SUHAILAH BT MAMAT )


KETUA PANITIA SAINS SKPM

[Lihat Halaman Sebelah


018/1 SULIT