Anda di halaman 1dari 1

Minggu : 6 Hari : ............... Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MODUL STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun:6 3.3.1 3.4.1 (EK1- EK5),
3.3.2 3.4.2 Kreativiti, inovasi,
Minggu : 3.3.3 3.4.3 Dan Nilai Murni
3.3.4 3.4.4
Hari : 3.3.5 Bahan Bantu Belajar
1.Contoh mobail
Masa:
Objektif Pembelajaran : 2.Media:
Modul 3 : Gunting, pembaris,
Membentuk dan Membuat Pada akhir pembelajaran murid dapat : kertas, pensel warna, tali,
Binaan 1. Murid menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa dawai atau bahan yang
seni visual,media,proses dan teknik dengan betul. sesuai.
Aktiviti : Mobail 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
menggunakan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.
Gabungan Teknik :
Lukisan dan Origami.

Tema : Refleksi
Alam Semula Jadi Aktiviti PdP seramai ../... orang
1. Guru mempamerkan contoh karya menggunakan komputer dan murid dapat mencapai
Tajuk : Rama-rama bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat pada objektif yang
mobail.(EK1) telah ditetapkan.
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam .....orang murid yang tidak
menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa seni mencapai objektif akan
media, proses dan teknik. (EK3,EK ) diberi bimbingan khas
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dalam sesi pembelajaran
berdasarkan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.(EK 5) yang akan datang.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membuat
binaanmobail berdasarkan empat standard kandungan.

Anda mungkin juga menyukai