Anda di halaman 1dari 2

1. Pilih huruf awal yang betul berdasarkan gambar.

A. m
B. n
C. w

2. Pilih huruf awal yang betul berdasarkan gambar.

A. p
B. q
C. v

3. Pilih huruf awal yang betul berdasarkan gambar.

A. q
B. r
C. s
4. Pilih huruf awal yang betul berdasarkan gambar.

A. s
B. z
C. u

5. Pilih huruf awal yang betul berdasarkan gambar.

A. f
B. h
C. t

6. Pilih huruf awal yang betul berdasarkan gambar.

A. w
B. v
C. x