Anda di halaman 1dari 1

RM 01.

1/RJ/RSC : RESUME PASIEN RAWAT JALAN BERKELANJUTAN

RM 01.2/RJ/RSC : SURAT PERMINTAAN MASUK RAWAT INAP

RM 02/RJ/RSC : CATATAN PERKEMBANGAN TERINTEGRASI (RJ)

RM 03/RJ/RSC : LEMBAR KONSULTASI

RM 04/RJ/RSC : ASESMEN AWAL KEPERAWATAN RAWAT JALAN

RM 05.1A/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PSIKIATRI

RM 05.1B/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN MATA

RM 05.1C/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN JANTUNG

RM 05.1D/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN NEUROLOGI

RM 05.1E/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN THT

RM 05.1F/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN GIGI

RM 05.1G/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI

RM 05.1H/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN PRA ANAESHTESI DAN SEDASI

RM 05.1I/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN ANAK

RM 05.1J/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN BEDAH

RM 05.1K/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN POST NATAL

RM 05.1L/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN INTERNIS

RM 05.1M/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN GIZI

RM 05.1N/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN PARU

RM 05.1O/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN NEONATUS

RM 05.1P/RJ/RSC : ASESMEN AWAL MEDIS PASIEN REHABILITASI MEDIK