Anda di halaman 1dari 1

UP1 2018

UJIAN BERTULIS

55
1 JAM 30 MINIT
ARAHAN :

1. Jangan buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang


disediakan dalam kertas soalan ini.
SAINS PT1

4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas


peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Untuk kegunaan pemeriksa


Nama pemeriksa :

Soalan Markah Markah Soalan Markah Markah


penuh diperolehi penuh diperolehi
1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

JUMLAH

NAMA : …………………………………………………………………………………

TINGKATAN :………………………………………………………………………………………………………………