Anda di halaman 1dari 1

ANUNŢ

PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR ÎN VEDEREA OCUPĂRII


POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE DIN JUDEŢUL ARGEŞ

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor


vacante/rezervate, se organizează în data de 11 iulie 2018, după următorul
calendar:
În perioada 20 aprilie-3 mai 2018 la Inspectoratul Școlar Județean Argeș are
loc înscrierea candidaților pentru concurs (inclusiv pentru absolvenții promoției
2018).
Cererea şi opisul documentelor pentru concurs se găsesc pe site-ul
http://www.isjarges.ro, sectiunea Mișcarea personalului didactic.
În perioadele 7-8 mai 2018, respectiv 5-9 iulie 2018 pentru absolvenţii
promoţiei 2018, are loc validarea fișelor de înscriere, prin semnătură, de către
candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original;
neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
Probele practice și inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se
organizează și se desfășoară în perioada 10 mai 2018 – 29 iunie 2018 (inclusiv
pentru absolvenții promoției 2018).
Graficul desfășurării acestora și unitățile de învățământ în care se vor
organiza probele practice/inspecțiile speciale la clasă se afișează, în data de 9 mai
2018.