Anda di halaman 1dari 1

DIVISION OF BACOLOD CITY

RIZAL ELEMENTARY SCHOOL


ARALING PANLIPUNAN IV
1ST SUMMATIVE TEST – SECOND QUARTER

Name: Date: _______________


Grade & Section: ________________________

I. Piliin ang angkop na sagot sa kahon na nasa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa patlang.

pangingisda pagtatanim

pagdadaing

Pagsasaka pag-aalaga ng hayop

____________________1. Ang Lungsod ng Baguio ay may malamig na klima. Marami


ritong sariwang gulay, prutas, at mga bulaklak. Ang lugar na ito
ay angkop sa anong uri ng hanapbuhay?
____________________2. Maraming bagoong at bangus sa lalawigan ng Pangasinan. Marami
pang ibang uri ng isda ang nahuhuli sa lugar na ito. Anong
hanapbuhay ang naaangkop dito?
____________________3. Malawak ang kapatagang taniman ng palay sa Gitnang Luzon. Ang
lugar na ito ay angkop sa anong uri ng hanapbuhay?
____________________4. Ang mga lalawigan ng Bukidnon, Batangas, at Mindoro ay may
malawak na pastulan ng hayop tulad ng baka at kambing. Angkop
ang lugar na ito sa anong uri ng hanapbuhay?
____________________5. Malawak na bahagi ng Pilipinas ay katubigan. Kung pagyayamanin
ito, maraming sariwang isda at mga yamang dagat ang
mapapakinabangan. Anong uri ng hanapbuhay ang naaangkop dito?

II.

III. Basahin ang mga sitwasyon. Tukuyin kung anong uri ng hanapbuhay ang naaayon sa bawat sitwasyon. Isulat ang
sagot sa patlang.

1. Ang mag-anak na Ilagan ay nakatira sa kapatagan. Marami silang nakahandang pananim para sa darating na tag-araw.
Ang lugar nila ay angkop sa ______________.

2. Malapit sa dagat o katubigan ang tirahan ng mag-asawang Ana at Ruben. Karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay
may mga sariling bangka kaya nagpagawa rin sila ng kanilang sarili. Ang kanilang lugar ay naaangkop sa
______________.

3. Sina Mang Mario at Mang Roman ay naninirahan sa kabundukan. Marami silang pananim na kamote, kamoteng kahoy,
mani, at gabi. Ito ang pinagkakakitaan ng kanilang buong mag-anak. Ang lugar nila ay angkop sa ______________.

4. Malawak ang kagubatan sa Palawan. Marami ritong malalaking puno at malalawak na taniman. Dito mabibili ang iba-
ibang yari ng muebles na gawa sa magagandang klase ng kahoy. Ang lugar na ito ay angkop sa ______________.

5. Sina Rodel ay nakatira sa Laguna. Siya ay empleyado ng isang pagawaan ng sapatos at ang kaniyang kapatid ay
empleyado naman sa pagawaan ng tela. Angkop sa ________________ ang kanilang lugar.