Anda di halaman 1dari 1

Haribulan : Nama: Tahun:

BESEKULA

a. Isi alan puang enggau jaku ti diberi ba baruh tu.

dani macha ngira

sida pagi

1. Setiap _________, kitai mesti mandi dulu sebedau nurun

sekula.

2. Jali enggau Siti rindu amat ___________bup ba librari.

3. Awing enda nemu ___________,iya nanya Dana.

4. ___________ Awing selalu beranti maya nurun sekula.

5. Dana ________ lalu merus ngeli iya.