Anda di halaman 1dari 9

SK KUALA SAMAK

KUALA KETIL KEDAH


KUALA TERENGGANU

NOTA SERAH
TUGAS
PENOLONG KANAN HEM

RAZAH BINTI DOLLAH


JPK(P)01-56999/PPSB (P)

Nota Serah Tugas


SURAT PENYERAHAN DAN PENERIMAAN
NOTA SERAH TUGAS

Adalah saya RAZAH BINTI DOLLAH yang memegang jawatan PENOLONG


KANAN HEM di Kementerian/Jabatan/sekolah* SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA
SAMAK, 09300 KUALA KETIL KEDAH dari 16 APRIL 2015 hingga 1 JANUARI
2018 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/6/3-4(20) bertarikh 29
JULAI 1985. disertakan juga bersama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja/ Lampiran
A*
Disertakan oleh Disemak oleh

Tandatangan : Tandatangan :

Nama :RAZAH BINTI DOLLAH Nama: MAHDZIR BIN HJ KARIM


(Pegawai yang akan bertukar) (Guru Besar)

Adalah saya OTHMAN BIN RASID yang mengambil


alih jawatan PENOLONG KANAN HEM di Kementerian/Jabatan/Sekolah
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA SAMAK, 09300 KUALA KETIL, KEDAH*
mulai 2 JANUARI 2018 mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota
Serah Tugas, Fail Meja/Manual Prosedur Kerja dan Lampiran A*.

Diterima oleh Disaksikan oleh

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : OTHMAN BIN RASID Nama :MAHDZIR BIN HJ KARIM

(Pegawai yang akan mengambil alih tugas) (Guru Besar)

Nota Serah Tugas


Catatan : (*) Potong mana yangSENARAI TUGAS
tidak berkaitan.
PENOLONG KANAN HEM SK KUALA SAMAK
KUALA KETIL
STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengenalan

Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Sekiranya
tidak dikendalikan dengan baik ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah
itu sendiri. Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi di kalangan murid/pelajar dan
masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pengurus atau pemimpin sekolah seharusnya
memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan.
Pengurus/pemimpin sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk
mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana pelajar-pelajar
merupakan aset negara masa depan

Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan.
Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I)
sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu perkara yang
mudah. Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik
untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang
akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong
Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua)
dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara,
penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya
pelajar-pelajar.

STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1. Sistem Pendaftaran Pelajar.

1.1. Sekolah melaksanakan Program Hari Orentasi murid tahun 1 dan PraSekolah.
1.2. Hari Orentasi murid dijalankan satu atau dua hari sebelum persekolahan sebenar.
1.3. Ibubapa atau penjaga murid menyerahkan borang maklumat murid semasa hadir pada hari
orentasi.
1.4. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari pendaftaran adalah seperti berikut :
1.4.1. Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid.
1.4.2. Bayaran yuran persekolahan.
1.4.3. Pengagihan buku teks
1.4.4. Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibubapa atau penjaga.
1.4.5. Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah dan sistem
maklumat murid sebelum akhir bulan Januari.

2. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.

Nota Serah Tugas


2.1 Semua murid perlu memiliki Buku Panduan Tatacara Displin Sekolah.
2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.

2.3 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun tiga hingga tahun
enam.
2.5 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid pada tahun
semasa.
2.6 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :
2.6.1 Pencalonan oleh guru kelas.
2.6.2 Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah.
2.6.3 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab.
2.6.4 Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari.
2.6.5 Majlis watikah perlantikan
2.7 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar peraturan.

3. Perlaksanaan Program-Program Kesihatan.

3.1 Memastikan perlaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) menepati sasaran dan
matlamat
perlaksanaannya seperti berikut :
3.1.1 Bilangan murid yang terlibat.
3.1.2 Pemilihan murid yang tepat.
3.1.3 Penyediaan menu yang berkhasiat.

3.2 Memastikan pelajar menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti berikut :
3.2.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
3.2.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan.
3.2.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.

3.3 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti :


3.3.1 Pemeriksaan mata.
3.3.2 Pemeriksaan gigi.
3.3.3 Pemeriksaan kuku dan rambut.
3.3.4 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.

3.4 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.


3.4.1 Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
3.4.2 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
3.4.3 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri
3.4.4 Tong-tong sampah disediakan mencukupi keperluan.

3.5 Mewujudkan tabiat sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut :


3.5.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
3.5.2 Gotong-royong.
3.5.3 Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara spontan bila menjumpainya.
3.5.4 Tidak membuang sampah merata-rata.

4. Mempertingkatkan Peranan Guru-Guru.

4.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid dalam sebarang tindakan
yang diambil.
4.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep “MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM”.
4.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.

Nota Serah Tugas


5. Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi.

5.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa diberikan
kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
5.1.1 Sesi kaunseling Individu
5.1.2 Sesi kaunseling kelompok
5.1.3 Lawatan khas guru kaunseling ke rumah.
5.1.4 Kem Jati diri

6. Pelaksanaan modul-modul Dalam Program Sekolah Selamat.

6.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran melalui
LATIHAN KAWAD KECEMASAN.
6.2 Mengadakan sesi ceramah dari pihak-pikah tertentu berkaitan perkara berikut :
6.2.1 Keselamatan jalan raya.
6.2.2 Jenayah juvana
6.2.3 Pertolongan cemas
6.2.4 Penyalahgunaan dadah.

7. Penggalakkan Penyertaan Aktiviti Luar.

7.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh perbagai pihak
seperti :
7.1.1 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
7.1.2 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
7.1.3 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.
7.1.4 Menyertai pertandingan sukan dan permainan.

8. Menguruskan kebajikan murid


8.1.1 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
8.1.2 Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)
8.1.3 Anak yatim piatu/yatim
8.1.4 Bantuan kecemasan murid
8.1.5 Bantuan Awal Persekolahan
8.1.6 Bantuan Pakaian Seragam Sekolah

SENARAI HARTA BENDA/PERALATAN PEJABAT

BIL PERKARA KUANTITI CATATAN

1 Meja Utama (kayu) 1

2 Kerusi Pegawai Sedang 1

3 Printer 1

4 Kabinet Besi Berlaci Empat 1

(Telah diserahkan kepada Penolong Kanan HEM baru)

Nota Serah Tugas

FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA


PERANCANGAN HEM

CARTA GANTT AKTIVITI HAL EHWAL MURID


2018
BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D
01 Mesyuarat JK Induk Unit HEM / / /
02 Mesyuarat JK Kecil Unit HEM / / /
03 Edaran @ Pengumpulan Buku
Teks / /
04 Operasi Unit Disiplin / / / / / / / / / / /
05 Pemeriksaan Kesihatan
/ /
(Tinggi & Berat)
06 Bancian Sumbangan / / / / /
Kebajikan
07 Latihan Kebakaran / /
08 Penyeliaan Keceriaan &
Kebersihan Kantin / / / / / / / / / / /
09 Penyeliaan RMT / PS1M / / / / / / / / / / /
10 Aktiviti Bimbingan & Kaunseling / / / /

11 Ceramah Kesihatan
/ /
12 Pemantauan Kebersihan &
/ / / / / / / / / /
Keceriaan Kelas
13 Pemeriksaan Rekod
Kedatangan Murid / / / / / / / / / / /
14 Pemeriksaan Buku Daftar
Kemasukan Murid / / / /
15 Laporan Disiplin Murid
/ / / / / / / / / / /
(SSDM/eDISIPLIN)
16 Laporan Kantin
(DATA SISMAKAN) / / / / / / / / / / /
17 Laporan SPBT
(DATA IMATEKS/SISTEKS) / /
18 Semakan Enrolmen Murid
/ / / / / / / / / / /
(Data APDM)
19 Semakan Laporan Guru
Bertugas Mingguan / / / / / / / / / / /
21 Semakan Laporan / / / / / / / / / / /
RMT/PSS1M
22 Semakan Laporan Buku
/ / / / / / / / / / /
Pelawat (Pondok Pengawal)
23 Pemeriksaan Buku Teks Murid / / / /
24 Pemeriksaan Keselamatan &
/ / / / / / / / / / /
Kebersihan Bilik Khas
25 Sistem Penarafan Keselamatan
/ /
Sekolah (SPKS)
26 Budaya Buka dan Tutup / / /
Sekolah
27 Budaya Sekolah Penyayang / / / / / / / / / / /

28 Sambutan hari lahir Murid dan / / /


guru

Nota Serah Tugas


HAL-HAL LAIN

SENARAI ALAMAT SESAWANG,ID DAN KATA LALUAN HAL EHWAL MURID

BI PERKARA URL ID PASSWORD


L
1. e-mail skkualasamak.pkgkk@gmail.c skksamak
sekolah om

2. 1Govuc www.1govuc.gov.my/ P@ssword.123


PORTAL 1govuc/kba002
0.edu

3. APDM https//apdm.moe.gov.my/index Admin sekolah : sekolah


.php KBA0020

Guru kelas guru


Login: ic guru
kelas

Guru Besar gurubesar


Login : ic guru
besar

PK 1 pk1
User name: ic
Pk 1

PK Hem pk2
User name : ic
PK Hem

4. Penarafan https://spks.moe.gov.my/ KBA0020 ABCDEFGH


Kendiri
Keselamat
an Sekolah

5. ssdm https://ssdm.moe.gov.my/ KBA0020 DISPKBA0020

6. SKPM http:www.moe.gov.my/enazir KBA0020 KBA0020

7. e-Operasi https://eoperasi.moe.gov.my/inde IC IC
x.cfm

Nota Serah Tugas


8. SBP https://sstl.moe.gov.my ANGKA
GILIRAN
UPSR MURID
9. e-sarana https://sarana.moe.gov.my/index. NO IC PK2 NO IC PK2
Online php NO IC SU NO IC SU
NO IC YDP NO IC YDP
9. KWAPM http://sps1.moe.gov.my IC guru besar gurubesar
MODUL PENGURUSAN IC guru Kwapm guru
MURID

Nota Serah Tugas


LAMPIRAN A

Bahawasanya saya RAZAH BINTI DOLLAH KP: 730114-03-5506 mengaku segala


apa yang dinyatakan dalam “Surat Penyerahan dan Akuan Terima Nota Serah
Tugas” adalah benar dan saya bertanggungjawab sepenuhnya.

Saya bersedia memberi kerjasama kepada pegawai yang mengambil alih tugas dan
semua pihak yang terlibat sekiranya terdapat perkara-perkara berbangkit yang
memerlukan perjelasan dan laporan sama ada secara lisan atau pun bertulis, juga
jika bercanggah dengan mana-mana peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan
melalui Arahan Perbendaharaan, Arahan Perkhidmatan, Perintah Am dan Surat-
surat Pekekliling yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

*Saksi

Tandatangan Tandatangan

Nama : RAZAH BINTI DOLLAH Nama : MAHDZIR BIN HJ KARIM

Jawatan : Penolong Kanan HEM Jawatan : Guru Besar


SK Kuala Samak SK Kuala Samak
Kuala Ketil Kedah Kuala Ketil Kedah

Tarikh : Tarikh :

 Saksi kepada penyerahan tugas ini hendaklah oleh Pegawai Pendidikan Daerah/
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah

Nota Serah Tugas