Anda di halaman 1dari 3

TULIS NOMBOR YANG DIBERI DENGAN PERKATAAN

1. 783

RATUS PULUH SA

______________________________________________
______________________________________________

2. 492

RATUS PULUH SA

______________________________________________
______________________________________________

3. 534

RATUS PULUH SA

______________________________________________
______________________________________________
4. 873

RATUS PULUH SA

______________________________________________
______________________________________________

5. 183

RATUS PULUH SA

______________________________________________
______________________________________________

6. 449

RATUS PULUH SA

______________________________________________
______________________________________________
9. 703

RATUS PULUH SA

______________________________________________
______________________________________________

10. 304

RATUS PULUH SA

______________________________________________
______________________________________________