Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG PENETAPAN PEGAWAI PENILAI


SUBMODAL PENGURUSAN PRESTASI (LNPT)
Nama Agensi : SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM KOTA KINABALU

Pegawai Yang Dinilai (PYD) Pegawai Penilai Pertama (PPP) Pegawai Penilai Kedua (PPK)
Bil
Nama No. KP Nama No. KP Nama No. KP
1 Mariani Binti Mohd Yusof 681007-12-5102 Mohd Hussain Bin Othman 601222-12-5583 Sampidol Bin Kahar 601114-12-5287
2 Noor Azian Binti Drahman 811007-02-5104 Mariani Binti Mohd Yusof 681007-12-5102 Sampidol Bin Kahar 601114-12-5287
3 Norsia Binti Liling 630729-12-5438 Mariani Binti Mohd Yusof 681007-12-5102 Sampidol Bin Kahar 601114-12-5287
4 Siti Wehidah Binti Sulaiman 820815-12-5220 Mariani Binti Mohd Yusof 681007-12-5102 Sampidol Bin Kahar 601114-12-5287
5 Zalikha Binti Mohd Dahari 840302-08-5276 Mariani Binti Mohd Yusof 681007-12-5102 Sampidol Bin Kahar 601114-12-5287

Tandatangan dan Cop Ketua Jabatan

Nama
Cop

Tarikh :