Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU SK

Nama Juri : …………………………………………..

BIL NAMA TEKNIK BAHASA DAN PENGHAYATAN INTERAKSI MESEJ / TEMPO KAWALAN JUMLAH
PERSEMBAHAN PERTUTURAN CERITA NILAI PENCERITAAN SUARA
( 20 M ) ( 20 M ) ( 20 M ) ( 15 M ) ( 05 M ) ( 10 M ) ( 10 M ) ( 100 M )
1 Amanda Sara
2 Dickson Juna
3 Allas Madelline
4 Sebastian Ugom
5 Tracy ak Robert
6 Ravenna
7 Eliana
8 Johan
9 Nicholas Nyanggau
10 Jonnes
11 Magdelline
12 Justin
13 Nanti
14 Mathius Ilan
15 Nora
16 Geloria Eka
17 Severina Enchong