Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RAWAT INAP CIRINTEN
Jl. Raya Parigi Km. 01 Desa Cirinten Kec. Cirinten
Kab. Lebak Prov. Banten Kode Pos : 42363

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP CIRINTEN
NOMOR : VII/SK/…/II/2018

TENTANG

PELAYANAN MEDIS DI PUSKESMAS RAWAT INAP CIRINTEN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP CIRINTEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pasien


di puskesmas balowerti perlu disusun kebijakan palayanan
medis;

Mengingat : 1. Undang-undang NO 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;


2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 21 Tentang
komponen atau unsur dasar pelayanan;
3. PERMENKES NO 1438/MENKES/PER/2010 tentang
standart pelayanaan kedokteran;
4. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang praktek
kedokteran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP CIRINTE


TENTANG PELAYANAN MEDIS

KESATU : Kebijakan pelayanan medis Puskesmas Cirinten meliputi


pemeriksaan vital sign, anamnese penyakit, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan penunjang, penegaan diagnosa, rujukan internal,
rujukan eksternal, resep, di unit pelayanan.
KEDUA : Penetapan prosedur pelayanan klinis untuk pelayanankesehatan
berdasar SOP pelayanan medis Puskesmas Cirinten yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan
diperbaiki sesuai ketentuan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirinten
pada tanggal :

KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP


CIRINTEN

MADNUR