Anda di halaman 1dari 6

CONTOH FORMAT SURAT DENGAN KOP SURAT DPP-IWAPI

1. Format Surat Keluar Organisasi IWAPI

IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA


INDONESIAN BUSINESS WOMEN’S ASSOCIATION
Sekretariat : Jl. Kali Pasir 38, Cikini, Jakarta Pusat, Telp.(021) 3154625,3140674,3103060
Fax (021) 31926433, E-mail : Iwapi@Centrin.net.id website : www.iwapi-online.com
PUSAT

No : A../B../C../D.. G………,H……I…...J…...
Hal : …..E…..
Lamp : …..F…..

KepadaYth,
………K…….
………L……..
………M…….
………N…….

Denganhormat,

……….1)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………...............................................

……….2)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....

………..3)………………………………………………………………………...……………
....................................................................................................................

…..……….4)……….....

Tanda Tangan

…………….5)……………

…………….6)……………
Keterangan
Contoh Format Surat Keluar Organisasi IWAPI

1. KODE HURUF

A : Nomor Surat
B : Organisasi yang Mengeluarkan Surat
C : Bulan Surat Dikeluarkan (ditulis dalam huruf Romawi)
Misal ; Bulan November  XI
D : Tahun Surat Dikeluarkan (2 digit terakhir)
Misal ; Tahun 2004  04
E : Perihal Surat
F : Lampiran Surat (jika diperlukan)
G : Tempat/Kota
H : Tanggal Surat Dikeluarkan
Misal ; Tanggal 22  22
I : Bulan Surat Dikeluarkan (huruf)
Misal ; Bulan November November
J : Tahun Surat Dikeluarkan (empat digit)
Misal ; Tahun 2004  2004
K : Nama Penerima Surat
L : Jabatan Penerima Surat (Berikut Nama Perusahaan/Instansi/Organisasi)
M : Alamat Lengkap (Nama Jalan dan Nomor)
N : Kota Alamat Penerima Surat

2. KODE ANGKA

1) : Alinea Pendahuluan/Pembukaan Surat


2) : Alinea Isi Surat (maksud dan tujuan surat) dapat lebih dari 1 (satu) alinea
3) : Alinea Penutup Surat
4) : Organisasi Penerima Surat
Contoh : DPP
5) : Nama Lengkap Ketua Umum DPP IWAPI
6) : Jabatan
2. Contoh Format Surat Keluar Organisasi IWAPI
(yang berkaitan dengan suatu kepanitiaan/acara)

PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA NASIONAL


IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
INDONESIAN BUSINESS WOMEN’S ASSOCIATION
Sekretariat : Jl. Kali Pasir 38, Cikini, Jakarta Pusat, Telp.(021) 3154625,3140674,3103060
Fax (021) 31926433, E-mail : Iwapi@Centrin.net.id website : www.iwapi-online.com
PUSAT

No : A../B../C../D.. E………,F……G…..H….
Hal : …..I…..
Lamp : …..J…..

KepadaYth,
………K…….
………L……..
………M…….
………N…….

Denganhormat,
……….1)………………………………………………………………………………………
………………………............................
……….2)…………………………………………………………………………………
……………………………………………………....
………..3)………………………………………………………………………...………........
.....................................................................

…..……….4)……….....
Tanda Tangan Tanda Tangan

11)

…………….5)…………… …………….6)…………… …
…………….7)…………… …………….8)…………… …
………..
…………

Mengetahui,

Tanda Tangan

…………………..9)………………….
………………..10)………………….

Keterangan
Contoh Format Surat Keluar Organisasi IWAPI
(yang berkaitan dengan suatu kepanitiaan/acara)

1. KODE HURUF
A : Nomor Surat
B : Kepanitiaan Acara
Contoh : Panitia RAKERDA II  Pan-RKD II
Panitia MUNAS VI  Pan-MUNAS VI
Panitia HUT IWAPI XXVIII  Pan-HUT IWAPI-XXVIII
C : Bulan Surat Dikeluarkan (ditulis dalam huruf Romawi)
Misal ; Bulan November  XI
D : Tahun Surat Dikeluarkan (2 digit terakhir)
Misal ; Tahun 2004  04
E : Perihal Surat
F : Lampiran Surat (jika diperlukan)
G : Tempat/Kota
H : Tanggal Surat Dikeluarkan
Misal ; Tanggal 22  22
I : Bulan Surat Dikeluarkan (huruf)
Misal ; Bulan November November
J : Tahun Surat Dikeluarkan (empat digit)
Misal ; Tahun 2004  2004
K : Nama Penerima Surat
L : Jabatan Penerima Surat (Berikut Nama Perusahaan/Instansi/Organisasi)
M : Alamat Lengkap (Nama Jalan dan Nomor)
N : Kota Alamat Penerima Surat

2. KODE ANGKA
1) : Alinea Pendahuluan/Pembukaan Surat
2) : Alinea Isi Surat (maksud dan tujuan surat) dapat lebih dari 1 (satu) alinea
3) : Alinea Penutup Surat
4) : Organisasi Pembuat Surat
Contoh : DPP
5) : Nama Lengkap Ketua Panitia
6) : Nama Lengkap Sekretaris Panitia
7) : Jabatan Ketua Panitia
8) : Jabatan Sekretaris Panitia
9) : Nama Lengkap Ketua Umum DPP IWAPI
10) : Jabatan
11) : Stempel Panitia
12) : Stempel Organisasi Pembuat Surat