Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) Minggu : 16

Mata Pelajaran : PENDIDIKAN JASMANI Tarikh : 27 APRIL 2018 Hari : JUMAAT


Tema : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN ( SERANGAN) Kelas : 4V Masa : 8.10 pg –8.40 pg
Topik : Menjaring Aspirasi Murid Hubungan Rentasan Kurikulum :
Kod Standard Pembelajaran : 1.6,2.6, dan 5.4 Kemahiran Berfikir / KREATIVITI DAN INOVASI
Objektif Pembelajaran : Kemahiran Memimpin /
Pada Akhir pembelajaran, murid dapat : Tindakan Susulan Untuk Murid :
Kemahiran Dwi Bahasa Pemulihan :
menjaring ke sasaran dari arah kanan dan kiri dengan Etika dan Kerohanian
menggunakan bola dannggota bahu sahaja Pengukuhan/pengayaan :
Identiti Nasional
dibenarkan dibenarkan.
Jenis dirian
Dirian kepala. STRATEGI :
Kriteria Kejayaan :Murid berjaya jika ;
FASA 1 : persediaan
FASA 2 : balingan
menjaringkan bola ke dalam gol bla jarring sebanyak 2
FASA 3 : jaringan
daripada 5 kali percubaan.
KEHADIRAN : BBM : jaring, gelung rotan, bola

Refleksi :
____/_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan

_____/ ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.

CATATAN :
PdPc ditangguhkan. Guru mengambil cuti rehat khas.

Aktiviti Permulaan (Induksi) Aktiviti Utama Aktiviti Penutup

Pemanasan badan 1. Guru menerangkan peraturan keselamatan dan


memberikan penerangan. Aktiviti menyejukkan badan.
2. Murid melakukan ansur maju secara kumpulan.
3. Murid melakukan aktiviti THROW N JUMP”
4. Setiap murid diberikan peluang untuk menjaringkan
bola sebanyak 5 kali.

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) Minggu : 16


Tarikh : 27 APRIL 2018 Hari : JUMAAT
Mata Pelajaran : BAHASA MALAYSIA Kelas : 4 Venus Masa : 11.00 pg – 12.00 pg
Tema : TEMA 3: SENTIASA SELAMAT( UNIT 7: SENTIASA Aspirasi Murid Hubungan Rentasan Kurikulum :
AWASI DIRI) Kemahiran Berfikir / EMK – ILMI : Pendidikan Kesihatan
Topik : Datukku Tokoh Silat Kemahiran Memimpin
Kod Standard Pembelajaran : 1.4.2 Tindakan Susulan Untuk Murid :
Objektif Pembelajaran : Kemahiran Dwi Bahasa Pemulihan :
Pada Akhir pembelajaran, murid dapat : Etika dan Kerohanian
berbual tentang seni mempertahankan diri (Silat) Identiti Nasional /
menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi Pengukuhan/pengayaan :
Perbendaharaan Kata
tidak formal secara bertatasusila.
ketahanan
Kriteria Kejayaan :Murid berjaya jika dapat ; STRATEGI :
kolestrol
1. bertutur tentang gambar dan kata gelaran KB – menghubungkaitkan
nutrien
yang diberikan dengan baik. KP - interpersonal
2. menyebut kata gelaran dengan tepat. KEHADIRAN : BBM :gambar

Refleksi :
_____/ _____orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan

_____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.

CATATAN :
PdPc ditangguhkan kerana guru mengambil cuti rehat khas.
Aktiviti Permulaan (Induksi) Aktiviti Utama Aktiviti Penutup

1. Murid membaca dialog


Murid diberikan potret 2. Murid mengenal pasti penggunaan kata gelaran Lakonan setiap gelaran.
keluarga. yang terdapat dalam teks.
Murid dan guru bersoal 3. Murid menyebut kata gelaran yang dijumpai.
jawab. 4. Aktiviti : Murid membina ayat menggunakan kata
gelaran dalam buku latihan.

Tarikh 27 APRIL 2018


Kemahiran Abad ke-21
Masa 8.10 PAGI – 9.10 PAGI
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Kebersihan dan Kesihatan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Kebersihan milik Bersama
2.2 Pemikir
Standard Kandungan
Standard 2.2.1 (iii) Kerja sepasukan
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Membaca, memahami dan mengenal pasti; (iii) isi tersirat
Objektif
Bermaklumat

Penyayang / Prihatin
Kebersihan Milik Bersama (Buku Teks:45)
Patriotik

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan


kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
2. Murid memahami teks untuk mencari isi tersirat. Pembelajaran
Ringkasan Aktiviti 3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
/ 5P
Aktiviti: 50-51)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi Penyelesaian masalah
pelajaran.
Pembelajaran berasaskan
projek
BBM Buku teks, buku tulis
Pembelajaran kooperatif
Lembaran kerja Pembelajaran kecergasan
/ Hasil kerja pelbagai
Pemerhatian
Kuiz Pembelajaran Kontekstual
Pentaksiran dan / Lisan
Penilaian Pembelajaran
Tugasan
Konstruktivisme
Projek
Kemahiran Belajar Cara
Belajar

Kajian Masa Depan


Pada akhir pengajaran;
Pembelajaran Akses
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Kendiri
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Pembelajaran Luar Bilik
dalam sesi akan datang.
Darjah

Pembelajaran Masteri
Catatan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Pendekatan Modular
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
/ Cuti Rehat / Cuti Sakit