Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6

Kelas / Bil Murid 5 Amanah 12( P) 13( L)

Tarikh / Masa 8 April 2018


8.15 – 8.45 pagi (30 minit)

Modul Unit 27 Olahraga Asas

Tunjang / Tajuk Lari Memecut

Standard Kandungan 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari, kemahiran asas pemulaan larian
dan kemahiran asas menamatkan larian dengan lakuan yang betul

Standard Pembelajaran 1.9.1 Berlari pecut pada satu jarak yang ditetapkan
2.9.1 Menyatakan perkaitan antara tempat kontank bebola kaki pada permukaan
dengan kedudukan badan semasa berlari pecut.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti.

1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :
1) Melakukan teknik asas lari pecut sekurang-kurangnya 10 meter dengan betul dan
selamat.
2) Melakukan teknik asas permulaan larian dan menamatkan larian (torsor finish)
dengan betul dan selamat.
3) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 otot yang terlibat semasa melakukan
aktiviti asas larian dengan betul dan tepat.

Elemen Merentas Kreatif dan Inovatif


Kurikulum (EMK) Patriotisme

Pengalaman sedia ada Murid pernah berlari 100 m

Penggabungjalinan Tunjang Kecergasan (Kelajuan)

Kesepaduan Sains (Penggunaan otot yang terlibat) dan muzik

2
Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi pdp Alatan/ Catatan
Masa
BBM
Pengenalan 1. Skital besar (4)
Memeriksa “Bina ayat menggunakan 1. Murid di bahagikan kepada 3 kumpulan.
2. Wisel (1)
Kehadiran, tanda nama” 2. Kumpulan pertama dan kedua adalah 3. Tanda nama
(5 minit) Kesihatan, 1.Penyerang perlu berlari, kumpulan menyerang manakala kumpulan
Kekemasan Murid kaki ke tiga adalah kumpulan bertahan.
3. Semua ahli kumpulan bertahan perlu
1.Set Induksi -Murid melihat kad gambar memakai tanda nama yang tertulis
Menunjukkan kad -Menjawab soalan guru. perkataan pada belakang badan.
gambar sebagai 4. Guru akan memberikan sebaris ayat
rangsangan. kepada kumpulan 1 dan 2
5. Kumpulan 1 dan 2, akan cuba
2. Memanaskan merampas tanda nama kumpulan 3
badan mengikut ayat yang diberikan.
6. Dalam sama 3 minit, setip kumpulan
Permainan “Bina -Mata menghadap hadapan perlu mendapatkan perkataan- perkataan
ayat menggunakan -Murid berdiri tegak yang diperlukan.
tanda nama” -Berlari, mengelak dan 7. Dalam masa 3 minit, untuk dikira
mencabut tag nama pemenang, bagi kumpulan 1 dan 2,
kumpulan yang berjaya mendapatkan
kesemua perkataan dikira pemenang.

3
8. Tetapi sekiranya kumpulan 1 dan dua
tiada yang berjaya menyempurnakan ayat,
maka kumpulan 3 akan dikira pemenang.
SAYA

SUKA
G

MAKAN
X

X x X CENDOL

X X X

X X

- Had Kawasan

Permanan

G
- Guru

X - Murid

saya suka makan cendol

4
Mak selalu pergi pasar

3. Regangan -Murid duduk melujur dan


kaki sebelah dilipatkan
Regangan yang
berfokuskan pada -Kedua- dua belah tangan
otot-otot yang menyentuh hujung jari kaki
digunakan semasa kanan dan kiri.
larian pecut 100m
-Murid berdiri tegak dan
menghayun kaki dan
tangan ke atas dan bawah.

G
x x
x x
x x
x x

5
G
- Guru

X - Murid

Perkembangan X X
Stategi utama: 1. Guru menerangkan
X X
(15 minit) tajuk pengajaran X X
Kecergasan yang diajar X X
G
kinestatik dan teori 2. Tajuk pengajaran : X X
X X
konstruktivisme Olahraga
X X
3. subtajuk: Teknik X X
asas larian, X X
permulaan dan
penamat larian G
- Guru

X - Murid

6
Aktiviti1 Teknik asas larian
Langkah 1
Pengenalan (statik): Teknik asas larian
(Gerak kerja
kelas)
1.Teknik Asas -Berdiri dalam keadaan
Larian sedia
- Analisis larian -Badan dicondongkan ke
murid hadapan
- Pengajaran teknik -Tangan diayunkan dengan
asas larian pantas
berdasarkan -Lutut diangkat tinggi
demonstrasi semasa larian
-Berlari di atas bebola kaki
-Lakuan larian adalah
secara statik.

Teknik asas permulaan larian


2.Teknik asas Teknik asas permulaan
permulaan larian larian
Guru menerangkan dan
menunjukkan kedudukan
tangan, kedudukan kepala
dan leher serta pergerakan
tangan dan kaki yang betul

7
kepada murid

Kedudukan tangan
Kedudukan Tangan
-Tangan lurus dan dibuka
seluas bahu
-ibu jari dan jari penunjuk
dibuka dengan luas dan
jari- jari lain rapat antara
satu sama lain
-Diletak di belakang garisan
mula

Kedudukan kepala dan


leher
-Mata pandang hadapan
-Selepas arahan “sedia”,
pinggul diangkat tinggi dan
badan condong ke hadapan

Pergerakan tangan dan


kaki
-Tangan bertentangan
dengan kaki belakang

8
memulakkan pergerakan
-Tangan dibengkokkan 90
darja

3.Teknik asas Teknik asas


Teknik asas menamatkan larian
menamatkan menamatkan larian
larian (Torsor (Torsor finish)
finish) - Dalam keadaan lari
Langkah 2 setempat
-Badan dicondongkan ke
hadapan
-Lutut diangkat tinggi
semasa larian
- Berlari di atas bebola kaki
Mendada sambil tangan
didepakan ke belakang

9
AKTIVITI 2 Stesen 1: Teknik permulaan
1.Murid membentuk kepada 3 kumpulan
Litar fasa larian laian
(lelaki dan perempuan campur)

Kedudukan tangan
2. Nombor 1 kumpulan A, nombor 2
-Tangan lurus dan dibuka
kumpulan B dan nombor 3 kumpulan C·
seluas bahu
3.Terdapat 3 stesen yang perlu dilalui.
-ibu jari dan jari penunjuk
4.Stesen 1: Fasa permulaan
dibuka dengan luas dan
Stesen 2: Fasa larian
jari- jari lain rapat antara
Stesen 3:Fasa penamat
satu sama lain
5.Kumpulan A akan memulakan aktiviti
-Diletak di belakang garisan
pada stesen 1, manakala kumpulan B akan
mula
memulakan aktiviti di stesen 2 dan
kumpulan C akan memulakan aktiviti di
Kedudukan kepala dan
stesen 3.
leher
6.Selepas wisel dibunyikkan setiap
-Mata pandang hadapan
kumpulan perlu melakukan aktiviti
-Selepas arahan “sedia”,
mengikut stesen masing-masing.
pinggul diangkat tinggi dan
7.Sehingga wisel kedua dibunyikan, setiap
badan condong ke hadapan
kumpulan perlu menukar stesen mengikut
arah jam.
8.Selesai ketiga- tiga stesen dikira lengakp
Pergerakan tangan dan
1 set.
kaki

10
-Tangan bertentangan
dengan kaki belakang 9.Lakukan aktiviti litar fasa larian sebanyak
3 set.
memulakkan pergerakan
BBM
-Tangan dibengkokkan 90
-Skita besar (4)
darja
Stesen 1 Stesen 2 -wisel
Stesen 2: Teknik asas
larian

G
Berdiri dalam keadaan
sedia
-Badan dicondongkan ke
hadapan
-Tangan diayunkan dengan
pantas Stesen 3
-Lutut diangkat tinggi
semasa larian -Stesen

-Berlari di atas bebola kaki


-Lakuan larian adalah
Pergerakan murid
secara statik.

Stesen 3; Teknik asas G Guru


menamatkan larian (Torsor
finish)

11
- Dalam keadaan lari
setempat
-Badan dicondongkan ke
hadapan
-Lutut diangkat tinggi
semasa larian
- Berlari di atas bebola kaki
Mendada sambil tangan
didepakan ke belakang

BBM
3. Kemuncak
Permainan “Pukul
Permainan “Pukul Barapa Datuk Harimau” -Skital (4)
( 5 minit) Barapa Datuk -wisel
Harimau” -Topeng Harimau
Permaianan Peraturan permainan:

kecil -Aplikasi larian Teknik asas menamatkan


1.Pilih seorang murid untuk menjadi “Datuk
dalam permainan larian (Torsor finish)
Harimau”
kecil
2.Murid lain berdiri dibelakang ‘ Datuk
- Dalam keadaan lari
Harimau’ pada jarak lebih kurang 2 meter.
Seorang sebagai setempat
3.Murid yang berjalan di belakang akan
pengejar manakala -Badan dicondongkan ke
menjerit menyebut ‘ pukul berapa datuk
yang lain sebagai hadapan
harimau?’
pelari. -Lutut diangkat tinggi

12
semasa larian 4.’Datuk Harimau’ kemudiannya menjawab
Aplikasi teknik - Berlari di atas bebola kaki ‘ pukul 1’ atau ‘pukul 3’
berlari dan teknik Mendada sambil tangan 5.Apabila ‘Datuk Harimau’ menjawab ‘
menamatkan larian. didepakan ke belakang Pukul…. Aku lapar…’ ia akan menoleh ke
belakang dan cuba menangkap kawan-
kawanya di belakangnya.
6.Setiap murid yang berada di belakang
perlu menyelamatkan diri agar tidak
ditangkap oleh ‘Datuk Harimau’ itu.
7. Murid- murid perlari sehingga masuk ke
dalam zon selamat.
8. Semasa sampai di garisan penamat atau
zon selamat, murid perlu melakukan gaya
penamat yang telah diajar.
9.’Datuk Harimau’ boleh menangkap
kawannya pada bila-bila masa dan tidak
semestinya menunggu sehingga selesai
pukul 12.
10.Mereka yang telah ditangkap akan
menjadi ‘Datuk Harimau’ dipusingan
seterusnya.
11. Pemain yang ditangkap akan menukar
dan berada pada posisi harimau.

13
X1

Zon permulaan /zon selamat

XXXXXXXXXXXX
X

- Had Kawasan

Permanan

G
- Guru

X1 – Murid yang
menjadi harimau

X – Murid

14
4.Penutup 1)Gerak kendur Head and sholder -Melakukan pergerakan sambil menyanyi Lirik lagu:
(5 minit) “Head and dengan riang.
Shoulder” -Murid berdiri dalam Head and shoulders
-Demonstrasi guru keadaan rawak knees and toes
dan diikuti perlakuan -Menyanyikan lagu Knees and toes,
murid. bersama- sama berserta Head and shoulders
pergerakan. knees and toes
Knees and toes,
And eyes and ears
1) Lembaran -Guru mengedarkan And mouth and nose
kerja lembaran kerja dan pensel Head and shoulders
kepada setiap murid (rujuk knees and toes
lampiran 1) Knees and toes
(ulang 2X)

2) Rumusan -Seorang murid perempuan


dan seorang murid lelaki
dipilih untuk membuat
rumusan pembelajaran hari
ini.

15
Lampiran

16