Anda di halaman 1dari 2

PERANCANGAN AKTIVTI TAHUNAN

PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 2018

PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TARIRH &TEMPOH KOS/ INDIKATOR


PENCAPAIAN
SUMBER

- Murid dapat meneruskan Guru TMK mengikut kelas - 1 Mei – 30 Jun 2018 - Ingin mencapai
pembelajaran yang masing-masing sasaran lulus 85%.
Recall back seterusnya - (5 minit sebelum P& P )

- Membuka dan memasang Guru TMK mengikut kelas - 1 Mei – 30 Jun 2018 - Ingin mencapai
semula setiap komponen masing-masing sasaran lulus 95%.
Teroka Komputer komputer

- Murid mampu membina Guru TMK mengikut kelas - 1 Julai – 31 Ogos 2018 100% penglibatan
bahan pembelajaran masing-masing murid.
MULTIMEDIA melalui multimedia -
MUDAH

- Penguasaan secara Panitia TMK - Sepanjang Pdp 100% penglibatan


topikal murid.
I-THINK Xposure
PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TARIRH &TEMPOH KOS/ INDIKATOR
PENCAPAIAN
SUMBER

Pertandingan - Murid dapat mencipta Guru TMK mengikut kelas - 1 Mei – 31 Mac 2018 - Murid Tahun 4
mencipta buku buku skrap sejarah dan masing-masing mencapai sasaran
skrap komponen komputer lulus 85%.

Membina - Memberi pendedaan Guru TMK mengikut kelas - 1 Mei – 30 Jun 2018 - 95% murid tahun 5
persembahan kepada murid tentang masing-masing dapat
powerpoint pembelajaran melalui membentangkan hasil
persembahan powerpoint powerpoint

- Murid mampu membina Guru TMK mengikut kelas - Sepanjang tahun - 100% penglibatan
bahan pembelajaran masing-masing murid.
Projek SCRATCH melalui multimedia

Penubuhan briged - Penguasaan secara Panitia TMK - Sepanjang tahun - 100% penglibatan
VLE-Frog topikal murid yang
berkebolehan ICT

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

…………………………………….... ………………………………...... …………………………….............


(ZAINUAN BIN ISMAIL)
Ketua Panitia TMK,
SK LKTP KEMELAH.