Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tarikh : 08 Februari 2010


Hari : Isnin
Masa : 11.45 – 12.45 tengah hari
Tahun / Kelas : 3 Amanah
Bilangan : 46 orang
Bidang : Membuat Binaan (Topeng)
Tajuk / Tema : “Haiwan Kesayangan”
Hasil Pembelajaran : 1) Aras 1 – Murid mengenali apa itu topeng.
2) Aras 2 – Murid mempunyai haiwan kesukaan
masing-masing.
3) Aras 3 – Murid mahir menghasilkan topeng
daripada kertas dengan rupa
haiwan kesukaan masing-masing.
Pengetahuan Sedia Ada Murid : 1. Murid-murid mengenali dan mempunyai haiwan
kesukaan masing-masing.
2. Murid telah mahir menggunakan warna pensel.

Penerapan Nilai Murni : Menyayangi dan menghargai hidupan ciptaan


Tuhan.

Alat & Bahan


- Persediaan Murid :
 Kertas lukisan
 Warna pensel
 Gelang getah
- Persediaan Guru :
 Contoh karya topeng haiwan
 Pisau
 Gunting
 Pita pelekat

KBKK : Inovatif / Imaginatif/ Kolaboratif


Langkah-langkah P&P :

Perkara Aktiviti Catatan


Set Induksi 1. Guru bertanyakan beberapa soalan Nilai Murni :
( 10 Minit) kepada murid: Mencintai dan
 Apakah haiwan kesayangan menghayati alam
murid-murid? semula jadi.
 Pernahkah murid mencederakan
haiwan? Strategi :
 Apakah haiwan-haiwan terlindung Penyoalan.
yang terdapat di negara kita?

2. Guru memperkenalkan tajuk “Haiwan


Kesayangan”.
Perkembanga 1. Guru menunjukkan contoh karya BBM :
n topeng yang dihasilkan dengan (ditulis di sebelah
(45init) menggunakan kertas lukisan kepada langkah aktiviti yang
murid. berkaitan)

2. Guru mengenakan/memakai contoh Nilai Murni :


topeng dan memberi penerangan Bekerjasama dan
secara ringkas tentang cara hormat-menghormati.
penghasilan topeng tersebut kepada
murid. Rujukan:
Sukatan Pelajaran
3. Guru menyuruh murid memulakan Pendidikan Seni
karya masing-masing dengan Visual Tahun 3
melakarkan muka haiwan
kesayangan masing-masing. KBKK:
Kreatif, imaginatif,
4. Murid memulakan aktiviti sebaik koperatif
sahaja demonstrasi dimulakan oleh
guru. Alat dan Bahan :
Contoh karya topeng,
5. Setelah selesai dengan pensel warna,
menghasilkan lakaran, guru gunting, pisau dan
menyuruh murid untuk mewarnakan gelang getah.
lakaran tadi dengan menggunakan
pensel warna.

6. Setelah selesai mewarnakan


lakaran, guru menyuruh murid
menggunting dan memotong
bahagian-bahagian tertentu pada
lakaran dan membuat lubang pada
karya tersebut.
7. Guru membuat demonstrasi
memasang tali/gelang getah pada
topeng yang telah digunting.
Guru menanyakan murid tentang Nilai Murni :
pengalaman menghasilkan topeng dan Kerajinan, ketekunan
pendapat mereka tentang apa yang dan kerjasama.
mereka hasilkan.

Murid diberi masa bebanyak 5 minit


untuk mengemas dan juga
membersihkan kawasan sekitar tempat
duduk masing-masing.
Penutup Guru memberi rumusan tentang hasil
(5 Minit) murid.

Guru menanyakan beberapa soalan


kepada murid tentang”
 Apakah nama jabatan/
kementerian yang menjaga
haiwan-haiwan yang terancam?
 Di manakah haiwan-haiwan
terancam ini ditempatkan?

Refleksi :.........................................................................................................................
........................................................................................................................................

Catatan Guru Pembimbing/ Pensyarah: ....................................................................


........................................................................................................................................

Anda mungkin juga menyukai