Anda di halaman 1dari 35

EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN

ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

BAB 1: KONSEP ASAS DAN TUJUAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

ASPEK
PERBANDI- PENGUJIAN PENGUKURAN PENILAIAN PENTAKSIRAN
NGAN
 Alat utk ukur  Proses utk  Proses utk  Proses
perubahan menentukan menentukan menentukan
tingkah laku tahap perubahan pencapaian
DEFINISI murid pencapaian tingkah laku & &membuat
murid membuat keputusan
 Menetapkan perbandingan utk tindakan
nombor  Ada syarat selanjutnya
Memberikan
maklumat ttg Memperoleh dan
Membuat
Menentukan pncapaian hasil memberi
pengelasan bg
TUJUAN pencapaian pmbelajaran, maklumat yg
pencapaian dan
UTAMA sesuatu kaedah mengajar berterusan utk
kedudukan dlm
pembelajaran dan kurikulum utk menambahbaik
pelajar
membuat pembelajaran
keputusan
Berorientasikan
proses mngenai
Berorientasikan
Terhad ssuatu Fokus sesuatu perkembangan
ORIENTASI/ produk/hasil
kemahiran/unit peringkat pelajaran
FOKUS mengenai apa-apa
pembelajaran pembelajaran : Pembelajaran
yg telah dipelajari
: Pengajaran
:Hasil
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

KEGUNAAN Utk kesan Utk pengelasan Utk memperbaik Utk


pengetahuan dan kurikulum, cara menambahbaik
sedia ada dan penempatan pengajaran dan PdPc dari segi
pencapaian murid dlm membuat ramalan kesan punca
selepas jurusan tertentu kelemahan
kemahiran
Pncapaian suatu
Penghakiman utk Pengesanan
kemahiran/
Pencapaian mencapai gred/skor aspek-aspek
KEPUTUSAN pguasaan
kuantitatif keseluruhan pmbljrn utk
pembelajaran yg
(kuantitatif) penambahbaikan
spesifik
 Pemerhatian  Ujian lisan  Kualitatif  Kuantitatif
 Temubual  Ujian  Kualitatif
 Soal selidik prestasi  Skala kadar
 Soalan ujian  Ujian kertas prestasi
 Ujian pensel dan pensel  Projek
KAEDAH/ dan kertas  Soal selidik  Ujian kertas
BENTUK  Ujian lisan  Pmerhatian dan pensel
 Ujian prestasi  Skala kadar  Pemerhatian
 Portfolio  Latihan
 Lembaran
kerja
 Penyoalan

PENTAKSIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN
SBG MOTIVATOR
INSTRUKSIONAL BIMBINGAN PENTADBIRAN PENYELIDIKAN
PEMBELAJARAN
 Sebelum  Ujian:  Digunakan  Guru  Merangsang
pengajaran:  Pncapaian utk: membuat minat instrinsik
 Hasil  Aptitud  Pengkelasan keputusan murid
pembelajaran  Inventori  Pemilihan & mngenai  Mmberikan
 Pemilihan personaliti penempatan kbrkesanan tunjuk arah
aktiviti pgjrn  Minat/ murid dlm pengajaran dan keyakinan
yg sesuai Kcndrungn program/ serta yg diperlukan
 Pnyediaan  Merancang aliran trtentu kemudahan oleh murid
resos yg ssuai pgjrn yg  Wakil resos  Mmbina
 PSA murid sesuai dgn prtandingan  Mengkaji kapasiti dan
 Tahap pelbagai  Kumpulan sebab memupuk
keinginan & kcerdasan pmbljrn berlakunya keperluan utk
minat utk  Guna data kooperatif ssuatu belajar
belajar pntaksiran  Kumpulan fenomena  Jika
 Gaya pmbljrn utk projek dan tindakan pentaksiran itu
 Jenis aktiviti & rancang  Kumpulan susulan utk relevan,
latihan yg aktiviti bacaan/ murid menarik
realistitk pemulihan kumpulan prhatian murid
 Maklumat (lemah) & sains dan bimbingan
pentaksiran: pnggayaan  Keputusan scr
 Pencapaian (pandai) SBP berperingkat
dahulu
 Skor ujian
 Pemerhatian
 Rekod
kekuatan &
kelemahan
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

murid

 Semasa
pengajaran:
 Cara & kadar
penyampaian
input
 Cara mndapat
prhatian murid
 Pngbhsuaian
RPH jika perlu
 Bersedia
mmberi
maklum balas
kpd murid ttg
prestasi
tugasan,
penglibatan,
tahap
pmahaman &
tumpuan
murid
 Akhir
pengajaran:
 Menilai
pmbljrn murid
 Mnilai aktiviti
PdPc dan diri
sendiri
 Maklumat
pntaksiran blh
digunakan utk
mnambahbaik
hasil pmbljrn
murid dgn:
 Mmprjelaskan
hasil pmbljrn
yg diingini
 Mnydiakan
ruang utk
pncapaian
matlamat
jangka
pendek
 Mnydiakan
maklum balas
utk kemajuan
pmbljrn murid
 Mnydiakan
maklumat utk
menangani
kesukaran
pmbljrn
 Memilih
pngalaman
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

pmbljrn utk
masa depan

PERANAN PENTAKSIRAN
UNTUK TENTANG SEBAGAI
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
 Mnggalakkan  Mndokumentasikan  Meningkatkan rasa
peningkatan dlm pencapaian murid tnggungjawab murid
pncapaian utk serta pguasaan atas pmbljrn sendiri
mmbantu murid standard (murid penilai sendiri)
menepati standard  Mengukur  Mnggalakkan
TUJUAN
 Menyokong kedudukan penilaian kendiri utk
perkembangan murid pncapaian pd suatu perkembangan diri
scr berterusan ketika utk tujuan murid
 Penambahbaikan pelaporan
 Berbentuk formatif
 Akauntabiliti trhdp
standard
pencapaian
dpertanggungjawab
kan kpd sekolah,
guru dan murid
Sasaran pncapaian
FOKUS  Membezakan murid Standard pncpaian
spesifik yg ditentukan oleh
PENTAKSI yg baik dan lemah dpertanggungjawabkan
guru utk mmbolehkan
RAN tanpa penekanan kpd murid sendiri
murid mncapai standard
kpd pguasaan jenis
kemahiran
 Keberkesanan
brgantung kpd
kesahan dan
kebolehpercayaan
TEMPOH
Slps pembelajaran Secara berterusan dlm
PELAKSA Semasa pembelajaran
(sumatif) pmbljrn
NAAN
 Mmberikan maklum  Memberikan  Mmberikan maklum
balas deskriptif kpd pensijilan kpd murid balas trhdp kemajuan
murid utk menambah mngnai pncapaian brdasarkan penilaian
baik pmbljrn  Mnyaring murid kendiri dna penilaian
 Mmbantu guru brdasarkan rakan sebaya
menganalisis keputusan  Menambahbaik
KEGUNA kelemahan & pncpaian, pmbljrn secara kendiri
AN keperluan murid pnempatan,  Menggariskan
membantu ibu kenaikan & graduasi perkembangan diri
bapa/penjaga dlm pembelajaran
memantau kmjuan
pmbljrn anak
 Memberikan
sokongan kpd murid
 Mntransformasi  Mentadbir ujian dgn  Menetapkan sasaran
standard ke dlm baik utk pncapaian
PERANAN sasaran bilik darjah yg memastikan bersama-sama murid
GURU ingin dicapai kejituan dan  Mnggalakkan murid
 Melibatkan murid dlm kebolehbandingan brtnggungjawab trhdp
aktiviti pmbljrn yg dlm keputusan pembelajaran sendiri
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

bermakna dan berkait  Mnggunakan  Mnydiakan cara utk


dgn objektif pmbljrn keputusan utk mnggunakan maklum
 Mmberitahu murid ttg mmbantu murid balas formal/tidak
sasaran pencapaian menepati standard formal
 Membina alat  Menginterpretasi  Penilaian kendiri utk
pentaksiran keputusan utk ibu memahami langkah
 Modifikasi pgjrn bapa/penjaga pmbljrn selanjutnya
brdasarkan keputusan  Menggubal alat  Mmbantu murid
 Memberikan maklum pntaksiran utk menyoal ttg pmbljrn
balas deskriptif kpd penggredan dlm sendiri
murid dan melibatkan kad pelaporan
murid dlm pentaksiran
 Sntiasa mngikuti  Belajar utk  Memantau kemajuan
kemajuan sendiri memenuhi standard diri supaya mncapai
 Menyumbang kpd  Mngambil ujian yg sasaran
pencapaian matlamat ditadbir & berusaha  Membuat penilaian
PERANAN  Mngambil tindakan utk mndapat skor kendiri utk
MURID terhadap keputusan trtinggi menambahbaik
pentaksiran supaya  Mengelakkan prestasi
beransur dalam kegagalan
menambah baik
prestasi
 Plbagai alat  Ujian pncapaian  Penilaian kendiri
CONTOH
pegukuran  Peperiksaan akhir  Penilaian rakan
INSTRU
(tradisional/autentik)  Ujian sumatif sebaya
MEN
 Rubrik pemarkahan  Ujian penempatan
PENTAKSI
 Maklum balas
RAN
kualitatif
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

TOPIK 2: CIRI DAN PRINSIP PENTAKSIRAN

Ciri dan prinsip umum pentaksiran


 Sasaran pembelajaran sesuai dan jelas
 Apa-apa yg murid tahu
 Boleh dilakukan
 Kriteria utk menilai murid
 Sasaran menepati tahap kesukaran murid
 Sasaran konsisten dgn matlamat keseluruhan dan sekolah
 Sasaran menyeluruh

 Kesesuaian kaedah pentaksiran


 Perlu brdasarkan objektiviti dan kejituan
 Utk mngukur ciri-ciri tertentu dan tidak sesuai utk kegunaan lain
 Contoh 1: Ujian struktur, kuiz dan aneka pilihan sesuai utk mngukur hasil pembelajaran
berasaskan pengetahuan, kefahaman dan aplikasi
 Contoh 2: Ujian esei, laporan bertulis atau projek menepati penilaian kebolehan mengorganisasi
dan olahan idea/hujah
 Contoh 3: Senarai semak, projek atau pemerhatian jika ingin menilai kemahiran
prestasi/perlakuan
 Contoh 4: Pentaksiran kendiri dan pelaporan kendiri mlalui soal selidik, inventori, alat sosiometri
dsbg boleh digunakan utk menilai minat dan sikap murid
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

Ciri dan prinsip pentaksiran yg baik

1. Kesahan
 Kesesuaian, ketepatan, interpretasi dan kegunaan keputusan pntaksiran ssuatu pentaksiran utk
sekumpulan individu
 Kesahan tinggi, sederhana dan rendah
 Tidak ada pentaksiran yg sah utk semua tujuan
 Mempunyai darjah kesahan yg berbeza utk setiap interpretasi tertentu yg dibuat

 Faktor yg mmpngaruhi kesahan:


 Faktor ujian itu sendiri
i. Penelitian trhadap item ujian dan tugasan pentaksiran blh menunjukkan sama ada
ujian/pentaksiran itu mngukur kandungan subjek tersebut yg ingin diukur oleh guru
ii. Arahan kurang jelas
iii. Perbendaharaan kata dan struktur ayat yg mengelirukan dan sukar
iv. Penyataan tugasan kabur
v. Tempoh masa tidak mencukupi
vi. Item ujian tidak sesuai utk hasil pmbljrn yg ingin diukur
vii. Item ujian yg tidak digubal dgn baik
viii. Ujian yg trlalu pendek
ix. Susun atur item dlm satu ujian kurang kemas

 Faktor pentadbiran dan penskoran


i. Masa tidak mencukupi utk calon menyelesaikan ujian
ii. Ketidakadilan dlm memberikan bantuan kpd calon trtentu
iii. Penipuan smasa peperiksaan
iv. Ujian yg trlalu sukar/panjang ttp tidak menetapkan tempoh masa yg berpadanan
v. Arahan tidak jelas

 Faktor respons murid


i. Faktor peribadi murid
ii. Gangguan emosi drpd luaran atau dalaman
iii. Keresahan dan kerisauan trhadap ujian
iv. Kurang motivasi

a) Kesahan kandungan
 Analisis kandungan dan tugasan
 Mnggambarkan kandungan atau unit mata pelajaran
 Proses utk menentukan tahap ssuatu ujian dpt menyediakan sampel yg relevan dan mewakili
domain kandungan yg diajar dan takat interpretasi skor ujian dibuat
 Domain tgsn pncapaian dtntukan oleh pngjrn & penggubalan ujian mlibatkan prkara sprti berikut:
 Guru perlu mnydiakan domain tugasan relevan yg ingin diukur scr spesifik
 Membina/memilih satu set perwakilan tugasan yg hendak diuji

b) Kesahan konstruk
 Skiranya suatu ujian boleh menguji kesemua atribut yg ingin diukur, maka ujian itu dianggap sah
 Contoh konstruk:
 Kreativiti
 Kecerdasan
 Motivasi
 Kejujuran
 Toleransi
 Kebolehan menaakul
 Kefahaman membaca
 Keresahan dsbg
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Persoalan utama dlm kesahan konstruk:


 Sama ada pentaksiran dpt mewakili konstruk yg diingini dgn secukupnya atau tidak
 Sama ada prestasi dpngaruhi oleh faktor-faktor yg tidak relevan kpd konstruk trsebut
 Kesahan rendah akibat ketidakcukupan perwakilan konstruk dlm pentaksiran dan prestasi
diturunkan krana dpngaruhi oleh faktor yg tidak relevan sprti kemahiran yg tidak ada kaitan dgn
pntaksiran
 Penting bg ujian yg diguankan utk mngukur konstruk sprti motivasi, kecerdasan, keresahan dsbg

c) Kesahan ramalan
 Merujuk tahap skor suatu ujian mmbolehkan guru utk membuat ramalan ttg prestasi masa
hadapan
 Ketepatan ssuatu ujian meramal kebolehan sebenar sseorng calon utk mnjalankan ssuatu tugas
dlm situasi lain pd masa hadapan

2. Kebolehpercayaan
 Ketekalan ssuatu pengukuran
 Petunjuk darjah utk menjustifikasikan plbagai generalisasi
 Aspek yg perlu diberikan pertimbangan:
 Perlu dirujuk kpd keputusan ujian dan bukannya instrumen
 Anggaran kebolehprcayaan sentiasa dirujuk kpd jenis ketekalan tertentu
 Kebolehprcayaan adlh perlu ttp bukan syarat utk kesahan

 Berkait secara langsung dgn ralat

Skor diperhatikan = Skor sebenar + Ralat

Punca ralat pentaksiran


Ralat dalaman (Murid) Ralat luaran
i. Emosi i. Arahan peperiksaan
ii. Pemakanan ii. Kekaburan item
iii. Motivasi iii. Ketidakselesaan di dlm bilik darjah
iv. Kerisauan peperiksaan
v. Kepenatan iv. Persampelan item
vi. Kemahiran mnghadapi peperiksaan v. Perbezaan dari segi pemerhati
vii. Kebolehan vi. Gangguan smasa ujian
vii. Penskoran
viii. Bias

 Faktor yg mmpngaruhi kebolehpercayaan:


a) Bilangan tugasan pentaksiran/item
 Smkin bnyak bilangan tugasan dlm suatu pentaksiran, semakin tinggi kebolehpercayaan
 Jika ujian itu panjang, ujian tersebut mengandungi sampel yg mencukupi utk mngukur
tingkahlaku yg ingin diukur
 Skor yg diperoleh kurang dpngaruhi oleh faktor peluang (tekaan)
 Lebih panjang ssuatu ujian akan mengurangkan kebarangkalian faktor peluang seperti tekaan

b) Serakan skor
 Semakin besar serakan skor, semakin tinggi kebolehpercayaan
 Guru menambahkan bil item sukar dlm suatu ujian
 Item mudah/sukar akan mengehadkan serakan skor
 Utk ujian mudah, skor akan berkelompok di atas
 Utk ujian sukar, skor akan berkelompok di bawah
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

c) Objektiviti ujian
 Tahap kompetensi pemeriksa-pemeriksa dlm menghasilkan keputusan penskoran yg sama
 Prbezaan soalan objektif dan soalan subjektif

 Cara utk mengganggarkan kebolehpercayaan


a) Uji-Ulang-Uji
 Mentadbirkan kpd kumpulan yg sama, dua kali pd masa yg berlainan.
 Kolerasi kedua-dua set skor sbg satu indikator/kebolehpercayaan
 Kelemahan kaedah : Selang masa yg agak panjang/pendek

b) Ujian bentuk setara


 Mentadbirkan dua bentuk pentaksiran yg sama kpd kumpulan murid secara berurutan atau dlm
jarak masa yg ssuai, kolerasi skor yg dicapai antara dua bentuk pntaksiran yg sama
 Dua bentuk pentaksiran yg sama akan mngukur tret yg sama
 Dibina brdasarkan JSU yg sama (kandungan, aras kesukaran dan jenis item serta bilangan item)

c) Ujian bahagi dua


 Konsistensi dalaman yg berdasarkan kpd tahap homogeniti skor dlm item-item yg mngukur tret
yg sama
 Menyelesaikan mslh keperluan utk mentadbir dua ujian
 Mnggunakan satu ujian sahaja-ujian dibahagikan kpd dua bhgn yg setara
 Disusun mngikut aras kesukaran spy pmbhgian bercorak yg mnunjukkan bhgn trdiri drpd nombor
ganjil dan satu lagi nombor genap
 Kelemahan: Bilangan item yg tidak mencukupi

d) Koefisien Alpha
 Utk mnganggarkan kebolehprcayaan skor pentaksiran dgn hanya mntadbrkan satu ujian
 Digunakan utk ujian yg itemnya diskorkan scr dikotomus (sifar atau satu)
 Sesuai utk ujian tradisional (betul atau salah)
 Prosedur pgiraan agak rumit
 Memberikan maklumat ttg tahap item dlm ujian utk mengukur ciri yg sama
 Ujian yg kandungan homogen, anggaran kebolehprcayaan akan hampir serupa dgn yg
dihasilkan oleh kaedah ujian bahagi dua
 Ujian yg kandungan heterogen,koefisien alpha lbih kecil brbanding dgn kaedah ujian bahagi dua

e) Konsistensi antara pemeriksa


 Faktor sprti kesan halo, bias dan keletihan pemeriksa
 Konsistensi antara pemeriksa boleh ditentukan oleh dua taau lebih pemeriksa
 Pemerolehan prstujuan brsama trhdp jenis prlakuan yg dinilai, persetujuan ttg rubrik pemarkahan
dan latihan pemeriksa

3. Keobjektifan
 Tahap beberapa org yg memeriksa skrip jawapan akan memberikan skor yg sama
 Keobjektifan penskoran
 Sseorang atau banyak pemeriksa yg brlainan akan mncapai keputusan yg sama utk skrip ujian
pd bila-bila masa tanpa ada ralat peluang
 Skor yg diberikan oleh pemeriksa tidak brgantung pd jantina, kaum, latar blkg sosioekeonomi
dsbg

 Keobjektifan item ujian


 Item yg dikemukakan akan mmpnyai satu jawapan yg tetap
 Harus bebas drpd kekaburan
 Keobjektifan tinggi dcapai mlalui item objektif krana item yg diuji hanya mmpnyai satu respons yg
tepat
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

4. Kemudahtadbiran
 Ssuatu ujian perlu ditadbirkan dgn baik supaya perjalanannya lancar
 Mrangkumi:
 Penyediaan dewan peperiksaan
 Pemberian kertas ujian
 Pengawasan
 Pengumpulan skrip jawapan dgn sistematik dan cekap
 Arahan yg diberikan kpd calon haruslah jelas dan mudah difahami
 Tempoh masa ujian perlu ssuai
 Format ujian

5. Kemudahtafsiran
 Keputusan pntaksiran yg diinterprestasi dgn betul dan diaplikasi dgn berkesan akan mnyumbang
kpd penentuan pilhan pendidikan yg bernas
 Memberikan gambaran umum kpd murid ttg pncapaian individu brbanding dgn kmpln murid,
kkuatan kelemahan dan kesilapan
 Utk buat perbandingan dgn kmpln luar, guna ujian tara yg digubal oleh pakar
 Mudah ditafsir
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

TOPIK 3: JENIS ALAT PENTAKSIRAN

Pentaksiran
Kriteria Formatif Sumatif
 Utk menilai perkembangan/tahap  Utk memberikan penggredan/
penguasaan ssuatu unit/topik pensijilan bagi menentukan
pmbljrn kejayaan ssuatu program/
 Maklum balas pentaksiran penambahbaikan pd kurikulum
digunakan utk penambahbaikan
pgjrn guru, merancang prog
pemulihan, prog penggayaan/
Tujuan mengajar semula topik yg masih
belum dikuasai oleh murid
 (Guru) Memberikan maklum balas
sama ada perlu ubahsuai atau
pelbagaikan aktiviti
 (Murid) Maklum balas ttg pncapaian
atau miskonsepsi ttg kandungan
subjek yg diajar
 Skop pentaksiran tidak meyeluruh  Mmberikan maklumat brkenaan
dan terhad kpd suatu kelemahan murid apabila melalui
tajuk/subtajuk/kemahiran analisis yg dilakukan ke atas
 Fokus kpd mmbuat ujian, item-item ujjian yg dijawab salah
Lain-lain memeriksa, merekod skor murid oleh murid
dan membuat analisis trhadap skor  Memberikan maklumat bg menilai
 Melihat prkembangan pmbljrn keberkesanan pengajaran guru
murid dan memberikan maklum  Kuantitatif dan kualitatif
balas
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Tidak formal, fleksibel dan bersifat


idiosinkratik
 Pelaporan brtulis tidak prlu
disediakan secara berkala -
bertulis/verbal kpd pihak yg
memerlukan

Penghujung fasa PdPc


Masa Sepanjang proses PdPc
(akhir semester/tahun)
 Ujian kertas dan pensel  Ujian kertas dan pensel
 Pemerhatian  Ujian lisan
 Kuiz  Amali
 Latihan  Yg ditadbirkan kpd sekumpulan
Kaedah
 Sesi amali murid
 Dll kaedah relevan yg ditadbirkan
kpd sekumpulan murid atau
individu
 Kuiz  Peperiksaan akhir semester/tahun
 Esei  Peperiksaan peringkat kebangsaan
 Ujian diagnostik (UPSR, PT3, SPM)
 Laporan sesi amali  Ujian kelayakan (UKCG)
 Rekod anekdot
Contoh  Pemerhatian guru
 Soal jawab
 Latihan
 Kerja rumah
 Maklum balas

1. Jenis-jenis ujian
a) Ujian objektif
 Mngandungi item-item yg memerlukan murid memilih respons drpd senarai yg diberikan atau
mengemukakan respons sendiri (bersifat dikotomus)
 Utk mentaksir KBAR dan KBAT
 KBAR (Mengingat dan memahami):
 (Mengingat) mengenal pasti, menyenaraikan dan menamakan sesuatu
 (Memahami) : Menerangkan, mengelaskan, meringkaskan

Ujian objektif
Kelebihan Kelemahan
 Masa digunakan dgn efisien  Kecenderungan kpd penekaan
 Penskoran ujian boleh dilakukan dgn cepat  Respons murid terhad kpd jawapan yg
 Evidens boleh didapati dgn segera disediakan shj

Ujian Objektif
Jenis item Penerangan
 Format yg plg baik utk ujian objektif
 Dpt mncakupi kandungan yg luas
 Utk mentaksir hasil pmbljrn pd tahap mengingat dan
Item memilih memahami
Aneka pilihan
respons  Boleh mentaksir pemikiran aras tinggi
 Nilai kebolehprcayaan yg tinggi tetapi sukar disediakan
 Murid tidak dapat membina, menyusun dan
mempamerkan jawpaan mereka sendiri
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Memberikan peluang kpd murid utk meneka jawapan


 Dua komponen:
i. Stem (pokok,rangsangan, arahan, tugasan)
ii. Pilihan jawapan (opsyen)
 Memerlukan murid mmbuat satu pilihan jawapan yg
tepat/terbaik drpd satu gabungan empat elemen yg
diberikan
 Gabungan elemen perlu disebarkan seimbang dlm pilihan
jawapan
 Disusun mengikut pilihan tertib:
i. Pendek ke panjang
Aneka
ii. Kuantiti kecil ke banyak
gabungan
iii. Angka kecil ke angka besar

 Elakkan penggunaan:
 Hanya satu cadangan jawapan dan pastikan ssuatu
cadangan jawapan tidak terdapat pd setiap pilihan jwpn
 Pilihan jwpn “Semua di atas betul”, “Tiada satu pun betul”
atau “Saya tidak pasti”
 Memilih jawapan drpd dua pilihan sahaja
 Utk mentaksir pgtahuan fakta dan kefahaman
 Dpt mencakupi kandungan yg luas
Betul-salah  Mngambil masa yg singkat utk disediakan dan mudah
Benar-palsu diskor
 Mmpunyai nilai kebolehprcayaan yg tinggi kerana boleh
diskor scr objektif
 Mmberikan peluang kpd murid utk meneka jawapan
 Utk mengukur kebolehan murid mengenalpasti hubungan
atau prkaitan antara dua senarai fakta, terminologi,
pernyataan, definisi, tarikh, sejarah dsbg
 Dua kolum yg mngandungi premis dan respons
Padanan
 Mmberikan peluang murid utk meneka jawapan
 Cara atasi: Tambah bilangan respons brbanding premis
ATAU mmbenarkan respons digunakan lebih drpd satu
kali
Isi tempat  Mngandungi ruang utk murid mengisi jawapan yg betul
kosong

 Jawapan pendek
Isi tempat
 Contoh: Melengkapkan rajah, melengkapkan ayat,
Item kosong
melengkapkan jadual dsbg
mengemukakan
 Utk soalan yg mmpnyai lebih drpd satu jawapan
respons Objektif
 Murid dikehendaki mngemukakan semua/sebahagian
bergred
drpd jawapan-jawapan tersebut

b) Ujian subjektif
 Mngandungi item-item yg mengundang subjektiviti atau plbagai respons murid supaya murid
dapat mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran yg dikuasainya
 Murid mmpamerkan plbagai respons yg bersifat polikotomus
 Ssuai utk mnguji tahap pemikiran aras tinggi
 Mmberikan peluang yg agak luas kpd murid utk mengemukakan respons
 Lebih mudah digubal, menjimatkan masa dan kos
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

Ujian subjektif
Jenis item Penerangan
 Satu siri tugasan yg berturutan dan berkaitan antara satu sama lain
dgn merujuk satu stimulus
Item berstruktur  Memberikan satu situasi, fenomena atau keadaan
 Boleh mnguji keadaan yg kompleks
 Stimulus : Gambar rajah, jadual, carta alir, gambar foto dan petikan
 Membataskan murid dlm aspek skop item dan peruntukan markah
 Ruang jawapan yg disediakan lebih terbatas
 Menguji KBAT
Item respons terhad
 Respons yg dijangkakan ialah berbentuk polikotomus
 Penskoran lebih selaras dan dapat meningkatkan kebolehprcayaan
skor ujian
 Item yg memerlukan murid merancang dan menyusun jawapan dgn
trbuka
 Murid brpeluang mngemukakan idea, mnyusun respons secara kritis,
mengemukakan hujah yg rasional dan pemikiran yg membina
Item respons terbuka brdasakan tuntutan soalan
 Mnggalakkan murid utk mmpamerkan proses penaakulan KBAT
 Ssuai utk mengukur konstruk yg memerlukan murid mnggunakan
kombinasi bbrapa kemahiran KBAT
 Pnggunaan cara penskoran holistik

Ujian Rujukan
Norma Kriteria
 Mmbuat perbandingan prestasi  Mmbuat prbandingan prestasi murid
sseorang murid dgn murid yg lain dgn beberapa kriteria
pd peringkat atau tahun yg sama  Mnntukan sama ada murid tlh
Tujuan
dan alat pengukuran yg sama mnguasai ssuatu pgthuan/kemahiran
 Mmbuat pemilihan murid utk  Menambah baik & memperbaik PdPc
pensijilan dsbg
 ATAU Ujian Pencapaian Relatif  Merujuk suatu standard atau suatu
Maklumat
 Pakai bell graph set objektif pmbljrn tertentu
Jenis Dibina drpd peringkat mudah kpd Mmpunyai tahap kesukaraan yg hampir
item/Soalan sukar sama brdasakan kriteria yg ditetapkan
Pelaporan Gred/Markah Tidak diberikan gred/markah
Kecekapan Mncakupi kandungan yg luas (contoh: Aspek kandungan yg spesifik (contoh:
kandungan semua topik dalam mata pelajaran) skop yg kecil dlm ssuatu topik)
 Peperiksaan akhir semester/tahun  Ujian
 UPSR, PT3, SPM  Kuiz
Contoh
 Latihan
 Tugasan

2. Pentaksiran autentik
 Amalan yg melibatkan murid secara realistik & bermakna dlm menilai kemajuan mereka sendiri
 Dilakukan scr berterusan
 Menunjukkan keupayaan melaksanakan ssuatu tugasan
 Menilai pguasaan pengetahuan dan kemahiran trtentu
 Ujian Rujukan Kriteria
 Prinsip asas pentaksiran autentik:
 Murid mengemukakan jawapan dan bukannya memilih drpd senarai jawapan
 Menggalakkan KBAT
 Pndktn secara langsung utk menilai projek dan proses mencipta produk akhir
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Seiring dgn pengajaran di dlm bilik darjah


 Mnggunakan kerja murid yg telah dikumpulkan dari semasa ke semasa
 Brdasarkan kriteria yg jelas dan diberikan kpd murid
 Mmbenarkan plbagai interpretasi, tafsiran dan tanggapan
 Murid belajar utk menilai hasil kerja senidri

 Ciri-ciri utama pentaksiran autentik:


 Relevan dgn kehidupan sebenar
 Tugasan yg kompleks utk dilaksanakan dlm jangka masa yg panjang
 Mmrlukan murid utk membuat refleksi
 Murid berkolaboratif
 Murid mnylsaikan dari plbagai perspektif dgn mnggunakan plbagai sumber
 Boleh diintegrasikan dan digunakan merentas plbagai bidang mata pelajaran
 Mncabar pemikiran murid dan boleh mnghasilkan plbagai outcome

Pentaksiran autentik Pentaksiran tradisional


 Melaksanakan tugasan  Memilih jawapan
 Relevan dgn kehidupan sebenar  Simulasi dan terkawal
 Aplikasi dan hasil yg asli  Mengingat dan mengenal pasti
 Berfokuskan murid  Berfokuskan guru
 Mnggalakkan kolaboratif  Individu
 Evidens secara langsung  Evidens secara tidak langsung
 Berterusan dlm jangka masa yg panjang  Ditamatkan dlm masa yg ditetapkan
 Aplikasi pengetahuan dan kemahiran dlm  Guna kaedah peperiksaan dan ujian
kehidupan sebenar  Tidak menunjukkan keadaan sebenar
 Melihat perkembangan murid secara
menyeluruh dan tidak bergantung pd ujian
semata-mata
 Meneroka plbagai sumber baharu
 Berbentuk kontekstual, kolaboratif dan
konstruktif
 Lebih sukar dilaksanakan

Jenis
Bil Penerangan
Pentaksiran
 Aktiviti/Tugasan yg dpt menilai apa-apa yg murid boleh buat
brdasarkan pengetahuan dan kemahiran yg telah emreka pelajari dlm
khdpn yg sebenar
 Ciri-ciri utama pentaksiran prestasi:
 Mngandungi tugasan dlm situasi sebenar dan mernagsang pmbljrn yg
lebih bermakna
 Mnggunakan maklumat, konsep dna kemahiran dlm situasi sebenar
kehidupan (murid aktif, guru fasilitator)
Pentaksiran  Dilaksanakan sbg sbhagian drpd proses pdp
1
prestasi  Mmrlukan murid mmbuat inovasi
 Mngukur apa-apa yg murid boleh buat dgn pgtahuan dan kemahiran

 Kelebihan pentasiran prestasi:


 Mgukur secara langsung
 Mentaksir pembelajaran secara konstruktif
 Diintegrasikan dlm pdp
 Murid brpeluang mmpamerkan keupayaan dlm plbagai kaedah
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Jenis-jenis pentaksiran prestasi:


 Projek
 Persembahan
 Pemerhhatian
 Produk
 Praktikal/Amali
 Tugasan bertulis
 Buku skrap
 Portfolio
 Pntaksiran yg dilakukan trhdp satu koleksi hasil kerja murid atau
evidens kemajuan pembelajaran murid yg dilakukan bersama-sama
guru dan murid brdasarkan kriteria yg ditetapkan
 Menawarkan alternatif kpd kaedah tradisional sprti peperiksaan
 Mmberikan peluang kpd guru utk menyemak dan menganalisis
kandungan serta kemajuan pembelajaran murid
 Perkara-perkara pentaksiran portfolio:
 Matlamat jelas
 Kriteria yg jelas utk penilaian
 Sampel hasi kerja brkaitan dgn matlamat
 Penyertaan murid dl pemilihan bahan koleksi
 Guru dan murid bersama-sama terlibat dlm proses penilaian
 Refleksi murid yg menunjukkan keupayaan metakognitif

 Ciri-ciri pentaksiran portfolio:


 Pentaksiran yg dilakukan oleh guru bersama-sama dgn murid
Pentaksiran
2  Koleksi hasil kerja terpilih brdasarkan kriteria yg ditetapkan
portfolio
 Sample hasil kerja murid yg menunjukkan perkembangan pelajaran
 Kriteria utk pemilihan sampel hasil kerja murid dan penilaian haruslah
jelas kpd guru dan murid dari permulaan proses pentaksiran
 Evidens/hasil kerja murid dpt menunjukkan pembelajaran dan
kemajuan dlm semua aspek/kompetensi yg dinilai

 Penggunaan rubrik yg komprehensif dpt memberikan maklumat yg


berstruktur dan terperinci mngenai organisasi, komponen yg dipelrukan
dlm kandungan serta refleksi
 Guru menjelaskan kd murid mngenai prinsip, panduan berenaan
perkara yg perlu dan tidak perlu utk dimauskkan ke dlm portfolio
 Jenis-jenis pentaksiran portfolio:
 Portfolio produk
 Portfolio proses
 Portfolio penilaian

 Berbeza dgn Pentaksiran Berasaskan Komputer


 Online assesment
 Mrangkumi plbagai aktiviti pentaksiran murid sprti perancangan,
penggubalan alat pentaksiran dan pentadbiran pentaksiran, penandaan
dan pemprosesan maklumat pentaksiran hinggalah proses pelaporan,
Pentaksiran perekodan dan pemindahan data pentaksiran di peringkat sklh, PPD,
3
atas talian JPN dan KPM
 Contoh : PBS dan SPPBS
 Menjimatkan masa dan tenaga terutamanya kerja-kerja penandaan
atau penskoran dnegan cepat dan tepat
 Mnggunakan keputusan yg dijana secara automatik utk membuat
refleksi
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Mmberikan peluang kpd murid utk berkomunikasi secara atas talian


dgn guru mengenai subjek yg diajar selepas sesuatu sesi pdp
 E-portfolio
 Online
 Web-based
 Cd
 Dvd
 Bergantung pd infrastruktur sekolah yg mencukupi
 Penilaian yg dilakukan oleh murid sendiri mengenai kemajuan pmbljrn
mereka brdasarkan matlamat pembelajaran atau standard yg perlu
dicapai
 Langkah penilaian kendiri:
 Menetapkan tujuan penilaian
 Mennetukan kriteria yg hendak dinilai dgn menyediakan senarai semak
Penilaian  Memilih cara utk mndapatkan maklumat dan data
4
kendiri i. Refleksi melalui senarai semak dan rubrik
ii. Maklum balas dpd murid
iii. Pemerhatian drpd rakan sebaya
 Menganalisis maklumat dan data yg diperoleh
 Membuat rumusan

 Senarai semak dan rubrik


 Murid menilai dan mmberikan maklum balas hasil kerja rakan mereka
scr individu/berkumpulan
 Haruslah berdasarkan kpd kriteria rubrik atau senarai semak yg
disediakan
i. Guru menjelaskan jangkaan yg diperlukan kpd murid
Penilaian rakan
5 ii. Mnydiakan stau sampel tugasan
sebaya
iii. Murid menentukan prkara yg perlu dinilai dan penilaian terhadap
kriteria tertentu
iv. Guru beri sampel tugasan drpd salah seorang murid dan nilai
 Mmrlukan persekitaran pembelajaran yg menyokong aktiviti
 Menggalakkan kerja berkumpulan
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

TOPIK 4: MERUNGKAI STANDARD DAN PENJAJARAN KONSTRUKTIF

 Konsep merungkai standard:


 Guru perlu menganalisis dan mengenalpasti pengetahuan (konsep) dan kemahiran yg terdapat
dlm standard(apa yg murid tahu dan boleh lakukan) dan indikator(hasil pembelajaran khusus)
 Utk menentukan dgn tepat perkara yg murid perlu tahu (konsep)
 (SEBELUM) Guru harus merujuk dokumen kurikulum yg telah disediakan oleh KPM - DSKP
 DSKP mmpunyai 3 komponen: Standard Kandungan, Standard Pembelajaran & Standard
Pretsasi
a) Standard kandungan
 Prnyataan spesifik ttg apa yg murid perlu tahu dan boleh lakukan dlm suatu tempoh
persekolahan yg mernagkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai

b) Standard pembelajaran
 Kriteria atau indikator pencapaian yg boleh diukur
 Knyataan khusus ttg apa yg murid perlu tahu dan boleh lakukan
 Tidak menunjukkan kaedah PdP

c) Standard prestasi
 Tahap perkembangan pmbljrn murid yg diukur berdasarkan standard

 Proses merungkai standard


 Langkah-langkah merungkai standard
i. Merungkai standard dan indikator
ii. Tulis standard dan indikator yg dirungkai dlm bentuk persembahan grafik ringkas
iii. Kenalpasti idea utama (perkara yg murid perlu faham dna ingat)
iv. Bina soalan-soalan penting drpd idea-idea utama
- Guru mmbuat perancangan pengajaran dan pentaksiran serta membuat rumusan pengajaran

 Idea utama
 Kesedaran, kefahaman atau keismpulan yg dicapai sendiri oleh murid sama ada semasa PdP
atau selepas penagjaran
 Ciri-ciri idea utama:
i. Ringkas dan tepat (5-10 pep)
ii. Konseptual
iii. Terbuka (plbagai perspektif)
iv. Meluas dan berpanjangan (EMK)
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Soalan penting
 Digunakan sbg saringan pengajaran utk memilih pgjrn dan aktiviti2 yg akan meningkatkan
kefahaman murid ttg konsep dan kemahiran
 Ciri-ciri soalan penting:
i. Soalan terbuka
ii. Menggalakkan murid berfikir
iii. Mmrlukan murid fokus pd aspek aplikasi dan KBAT (bagaimana & mengapa)
iv. Dpt dijawab oleh idea utama dgn ringkas, padat dan berkesan

 Konsep penjajaran konstruktif


 2 aspek:
i. Konstruktivisme
ii. Pengajaran ialah pengantara kpd pembelajaran dan memerlukan maklum balas brterusan
 Guru mmbina persekitaran pmbljrn yg mnyokong aktiviti-aktiviti pembelajaran
 Guru mmstikan bahawa komponen-komponen penting dlm pengajaran seperti kurikulum dan
hasil pmbljrn
 Komponen utama pengajaran:
i. Kaedah penagjaran
ii. Aktiviti pengajaran (penglibatan murid)

 Proses penjajaran kosntruktif


1) Hasil pembelajaran
 Perlu spesifik
 Apa yg murid perlu tahu dan lakukan
 Dinyatakan dlm bentuk tingkah laku murid
 Ciri-ciri hasil pembelajaran: (Tingkah laku)
 Boleh dilihat
 Boleh diukur
 Mesti dilakukan oleh murid

2) Kaedah pengajaran
 Perlu mngambil kira hasil pmbljrn yg hendak dicapai
 Penglibatan murid
 Aktiviti pdp yg sesuai agar murid dpt membina makna dlm pembelajaran mereka

3) Tugasan pentaksiran
 Perlu disesuaikan dgn hasil pembelajaran
 Dpt menyediakan maklumat utk mengukur hasil pmbljrn yg hendak dicapai dgn tepat dan
berkesan
 Pentaksiran autentik

4) Penggredan dan maklum balas


 Mmbuat pertimbangan mngenai kualiti pencapaian/prestasi murid melaksanakan tugasan
pentaksiran/mengadili pncpaian hasil pmbljrn
 Maklum balas berterusan
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

TOPIK 5: REKA BENTUK, PEMBINAAN DAN PENTADBIRAN UJIAN

 Peringkat pembinaan ujian


1) Tujuan utama penggubalan ujian
 Mendiagnosis murid
 Menguji pngetahuan sedia ada
 Maklum balas kemajuan murid
 Pencapaian hasil pembelajaran
 Pengukuran pencapaian pembelajaran

 Ujian boleh digubal pd awal, semasa dan penghujung pengajaran

2) Membina JSU
 Mmstikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian dari segi pensampelan item yg relevan
kandungan, kesukaran, jenis dan jumlah item dlm suatu ujian

3) Menggubal item ujian


 Peringkat membina item berdasarkan JSU yg telah digubal
 Digubal pd aras kesukaran yg ditetapkan dan bahasa yg digunakan adlh sesuai dan mudah
difahami
 Item bebas drpd bias dan perlu relevan dgn budaya
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Penskoran adalah setara dan memenuhi hasil pembelajaran

4) Memasang item ujian


 Perlu mematuhi aspek seperti aras kesukaran, kategori item, jenis item dan format ujian
 Perkara yg perlu dipertimbangkan:
i. Format ujian
ii. Arahan jelas dan mencukupi
iii. Perkara lain (tempoh masa, nama subjek dan prosedur pengajian disemak)

 Proses memasang item:


i. Semua item drpd jenis yg sama diletakkan bersama
ii. Letak item kategori aras rendah dahulu
iii.Item yg mncapai hasil pembelajaran rendah didahulukan (penegtahuan, kefahaman dan
aplikasi)
iv. Item yg mmerlukan masa panjang ditadbirkan secara berasingan (esei terbuka dan tugasan
berasaskan perlakuan)

 Proses menghasilkan ujian:


i. Memberikan ruangan yg secukupnya pd setiap muka surat
ii. Senaraikan opsyen aneka pilihan secara menegak
iii. Simpan semula bahagian satu item pd satu muka surat yg sama
iv. Jika tidak menggunakan kertas jawapan, perlu sediakan ruangan yg secukupnya pd bahagian
bawah item tersebut
v. Pastikan nombor item berurutan

5) Modifikasi dan pemurnian item


 Agar ujian bebas drpd kesilapan dan penambahbaikan terhadap item ujian sebelum dihantar utk
percetakan
 Dilakukan oleh rakan sejawat yg mempunyai kepakaran (SME) dlm bidang kandungan
 Ujian bertulis, penting utk membaca pruf ujian
 Semak nombor item, nombor muka surat, tiada muka surat yang tertinggal
 Panjang ujian dan tempoh masa munasabah

Jenis item Anggaran masa yg diperlukan


Item aneka pilihan 1-1.5 minit
Item betul/salah 30 saat
Item padanan 30 saat
Item jawapan pendek 2 minit

 Penggubalan JSU
 Panduan pengubalan JSU
a) Bentuk item ujian berbeza berdasarkan hasil pembelajaran
Hasil pembelajaran Jenis item
Kenal pasti, membezakan, memilih Aneka pilihan, ujian objektif (padanan)
Menyatakan, menamakan Ujian melengkapkan
Menerangkan, membincangkan Esei
Membina, mendemonstrasi Ujian perlakuan/prestasi

b) Merangka kandungan/topik-topik yg ingin diukur


c) Penyediaan dua hala carta, pertimbangkan:
 Kemahiran-kemahiran yg akan diuji harus dipilih dan disenaraikan. (Taksonomi Bloom)
 Jenis item ujian
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Bilangan item mengikut topik, kemahiran dan jenis (Utk mengukur hasil pembelajaran dan
bidang kandungan; biidang kandungan yg mengambil masa pgjrn yg banyak, bilangan item juga
dibanyakkan)
 Aras kesukaran item
 Agihan markah

 Contoh JSU
1. Senaraikan tajuk-tajuk yg hendak diuji dan masa yg digunakan utk mengajar tajuk-tajuk ini
2. Peruntukan markah bg soalan yg hendak diuji brdasarkan masa untuk pengajaran dan
kepentingannya
3. Menentukan aras kemahiran ikut Taksonomi Bloom
4. Mnentukan aras kesukaran brdasarkan jenis ujian (Ujian Kriteria-aras kesukaran hampir sama;
Ujian Norma-mengikut lengkung norma)
5. Menentukan jenis ujian (Objektif/Subjektif)
6. Mengira jumlah item setiap topik yg diuji dlm ujian yg dirancangkan
7. Melengkapkan JSU

 Taksonomi pembelajaran
1) Domain kognitif Taksonomi Bloom (Semakan semula)
Taksonomi Bloom (1956) Taksonomi Bloom SS (2001)
i. Pengetahuan i. Mengingati
ii. Kefahaman ii. Memahami
iii. Aplikasi iii. Mengaplikasi
iv. Analisis iv. Menganalisis
v. Sintesis v. Menilai
vi. Penilaian vi. Mencipta
 Kata nama kepada kata kerja

2) Domain afektif Taksonomi Krathwohl et. Al


i. Menerima
ii. Memberi maklum balas (penglibatan aktif murid)
iii. Menilai
iv. Menorganisasi
v. Menghargai nilai

3) Domain psikomotor Taksnomi Simpson


i. Persepsi
ii. Set
iii. Respons berpandu
iv. Mekanisme
v. Respons ketara kompleks
vi. Adaptasi
vii. Lakuan tulen

 Panduan pembinaan item


1. Item ujian objektif
 Jawapan pendek (isi tempat kosong) dan objektif bergred (melengkapkan)
 Agar jawapan ringkas dan spesifik (satu perkataan, frasa, nombor atau simbol)
 Elakkan drpd memetik pernyataan secara terus drpd buku teks.
 Berbentuk soalan dan bukannya pernyataan tidak lengkap
 Jika jawapan mmrlukan unit numerikal, pastikan unit dinyatakan dlm soalan
 Tempat utk dilengkapkan dlm soalan mesti sama panjang dan diletak pada kolum kanan soalan.
 Jika item melengkapkan digunakan, elakkan guna terlalu banyak tempat utk dilengkapkan
supaya maksud pernyataan/item yg ingin diuji tidak hilang
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Objektif jenis pilihan


a. Item betul-salah @ benar-palsu
 Guna pernyataan betul-salah sahaja
 Mudah dan jelas
 Mngandungi satu idea sahaja
 Maklumat latar belakang yg mencukupi
 Elak ambil prnyataan drpd buku
 Elak guna pernyataan negatif
 Elak guna perbendaharaan kata yg murid tak biasa
 Pernyataan betul-salah haruslah sama panjang
 Bilangan pernyataan betul-salah hampir sama
* Paling berkesan utk menarik minat dan mengemukakan idea utk murid mencetuskan perbincangan

b. Item padanan
* Sesuai utk uji pengetahuan dalam bidang yg berkait dgn peristiwa, tarikh, nama dan tempat
 Arahan jelas
 Gunakan hanya item yg mmpunyai asas maklumat yg sama
 Elakkan klu tatabahasa dll trhadap respons yg betul
 Kolum rangsangan/pokok soalan perlu jelas
 Susun senarai respons dlm bentuk sistematik (kronologi/huruf abjad)
 Pastikan tiada lebih drpd satu respons betul utk satu pokok soalan
 Elak drpd memisahkan satu set item padanan kpd dua m/s

c. Item aneka pilihan (aneka pilihan, aneka gabungan)


i. Pokok soalan/stem
 Gubal soalan dlm bentuk soalan berbanding pernyataan
 Soalan yg spesifik, eksplisit dan ada satu masalah sahaja
 Ada maklumat relevan sahaja
 Positif
 Elak negatif (tidak, kecuali, salah)
 Masukkan perkataan yg akan berulang dlm pilihan jawpaan ke dlm pokok soalan
 Tiada pembayang jawapan pada pokok soalan

ii. Pilihan jawapan


 Homogen
 Harus selaras dari segi tatabahasa dgn pokok soalan
 Tiada pembayang jawapan dlm pilihan jawapan
 Distraktor harus berfungsi dan munasabah
 Elak guna “Semua di atas”, “Tiada jawapan di atas betul”
 Pilihan jawapan yg hampir sama panjang
 Pilihan jawapan disusun ikut kronologi/numerikal/abjad/panjang/pendek

iii. Aspek umum


 Rangsangan sebelum pokok soalan
 Kosa kata yg tepat dan dlm kurikulum
 Struktur bahasa dan istilah betul dan sesuai
 Ejaan betul
 Bahasa mudah difahami
 Sebaran jawapan perlu hampir sama banyak dan tidak ikut pola tertentu

iv. Aspek tambahan


 Hanya satu cadangan jawapan utk item aneka gabungan
 Ssuatu jwpn tidak terdapat pd setiap cadangan jawapan
 Hanya 4/5 pilihan jawapan (aneka gabungan)
 Imbang dan sebarkan pilihan jawapan
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

*ambil masa yg lama


* sukar digubal
*menggalakkan tekaan

2. Item ujian subjektif


 Dlm bentuk jawapan logikal dan bersepadu
 Mmberikan calon kebebasan utk menunjukkan pemerolehan pgtahuan dan kemahiran yg dimiliki
mlalui jawapan kpd item trsebut
 Memberikan peluang kpd calon utk KBAT
 Ujian esei perlu mmpunyai :
 Pakar dalam subjek/bidang kandungan
 Mahir dlm teknik pembinaan/pemarkahan
 Mahir bahasa

 Proses meningkatkan kualiti soalan yg dibina:


 Brpandukan JSU utk Taksonomi Bloom
 Kehendak soalan berbentuk eksplisit

a) Item berstruktur
 Soalan-soalan brkaitan antara satu sama lain
 Respons calon berpandu dan terhad

b) Item respons terhad


 Membataskan calon dari segi bentuk dan respons mereka
 (Kelebihan) kehendak soalan terbatas dan berfokus pd satu masalah yg spesifik
 (Kelebihan) penskoran lebih mudah, objektif dan adil brbanding dgn respons trbuka

c) Item respons terbuka


 Mmberikan peluang kpd murid utk memilih maklumat/pengetahuan dan mengorganisasikan jwpn
yg diperoleh mngikut kesesuaian dan kehendak soalan
 Boleh menilai dan mengintegrasikan idea supaya tepat dgn kehendak soalan
 Bersifat polikotomus dan mengundang plbagai kemungkinan jwpn drpd murid- secara bertulis
 Mmpamerkan kebolehan menganalisis masalah, susun atur idea dan mmbentuk satu hujah yg
koheren
 Pemeriksa respons trbuka perlu berpengalaman dan terlatih, menyediakan satu set peraturan
pemarkahan yg jelas dan komprehensif utk tujuan penskoran

 Panduan membina item subejktif:


 Pastikan topik yg hendak ditafsir dan aras kesukaran yg ditetapkan
 Meliputi tajuk luas dan plbagai aras kemahiran
 Skop dan fokus soalan dihadkan secara jelas supaya murid cukup masa
 Galakkan rangsangan trutama soalan KBAT
 Jika guna petikan, jadual, rajah atau gambar rajah sbg rngsangan, letak sebelum pokok soalan
 Menepati objektif pgjrn dan berdasarkan aspek penting dlm kurikulum
 Tugasan soalan harus jelas dan lengkap
 Skema pemarkahan hndaklah dsdiakan bersama-sama dgn item yg dibina utk keobjektifan dan
kebolehpercayaan
 Esei terbuka, satu smapel hujah dsdiakan demi mningkatkan kebolehprcayaan pemarkahan

 Kkuatan esei:
 Mentaksir KBAT
 Menilai penaakulan dan pemikiran murid
 Mnyediakan pglmn autentik
 Mnaksir satu sampel kandungan yg terhad
 Item esei sukar dan mengambil masa yg panjang utk diperiksa
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

3. Item KBAT
 Keupayaan utk mengaplikasikan PKN dlm membuat penaakulan dan refleksi bg menyelesaikan
masalah, mmbuat kptsn, berinovasi dan brupaya mncipta ssuatu
 Ciri-ciri item KBAT:
i. Mnguji aras menganalisis, emnilai dan mencipta
ii. Penekanan kpd pnylsaian masalah, aplikasi prinsip dna kemahiran analitikal dan kreativiti
iii. Pemikiran aras tinggi -transformasi maklumat dan idea
iv. Guna rangsangan secra aekstensif utk menjana kemahiran inferens dan penaakulan analitikal
v. Guna konteks baharu -luar bilik darjah
vi. Pastikan item yg digubal tidak berulang dan sentiasa menukar situasi baharu serta rangsangan
yg tidak digunakan di dlm bilik darjah
vii. Bersifat soalan terbuka (open-ended)

 Sifat open - soalan emlibatkan dua atau lebih tajuk dan dikaitkan dgn guna kata2 kunci yg rsirat
utk mnghubungkaitkan tajuk trsebut dgn kreatif dan kritis
 Sifat ended-calon mmbuat sintesis, rncgn utk bertindak, menilai, mnylsaikan mslh/mmbuat kptsn
utk mgatasi ssuatu isu scr kritis
 Prinsip pembinaan item KBAT:
i. Akur kurikulum- aspek yg ditaksir (konstruk) dan cara pentaksiran (tajuk/konteks)
ii. Akur peluang-mmberi pluang kpd murid menjawab dari segi pengalaman yg dilalui/pendedahan
yg diberi oleh guru
iii. Akur spesifikasi-konstruk, tajuk/konteks dan kejelasan dari aspek bahasa
iv. Kssusaian item dari segi aras kesukaran, kepentingannya dan ebbas drpd bias

 Pembinaan item KBAT (2 komponen)


a. Rangsangan
i. Petikan (kajian, pandangan, tokoh); graf/jadual/gambar rajah; situasi prmasalahan/isu
ii. Mmbantu merangsang pemikiran calon
iii. Ssuai dgn tugasan soalan
iv. Mnjadi rujukan kpd respons calon
v. Mngandungi aspek halangan/prmaslahaan
vi. Tidak trlalu panjang
vii. Bersifat trbuka
viii. Autentik

b. Tugasan soalan/Pokok soalan


i. Mngambil kira kebolehan semua calon
ii. Menepati kehendak kurikulum
iii. Bersifat trbuka
iv. Kata tugas yg digunakan dlm soalan harus jelas.

 Pentadbiran ujian
1. Faktor-faktor yg mmpengaruhi pentadbiran ujian:
 Fizikal
 Tempat peperiksaan, suhu, peredaran udara, pncahayaan yg baik dan susunan tempat duduk

 Psikologi
 Kebimbangan dan kerisuaan, perlakuan guru

 Lain
 Tempoh masa peperiksaan, susunan waktu dan masa ujian

2. Pentadbiran ujian sebenar


 Akur trhadap tempoh masa peperiksaan sprti pada kertas peperiksaan
 Baca arahan kpd murid dan jawab soalan mngenai arahan ujian shj sblm mmulakan ujian
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

 Arahan scr lisan dgn jelas


 Elak bercakap tanpa sebab
 Kurangkan gangguan ke tahap minimum. Letak papan tanda “Peperiksaan sedang berjalan”
 Elak beri pembayang
 Awasi dgn teliti utk elak penipuan
 Slps peperiksan, kumpulkan skrip peperiksan secara sistematik

 Penskoran, penggredan dan kriteria pentaksiran


1. Rubrik pemarkahan
 Set kriteria yg koheren dan merangkumi perincian kualiti prestasi terhadap kriteria
 Dpt membantu murid mengenalpasti kelemahan dan kekurangan hasil kerja
 Mmberikan struktur dgn membantu pemeriksa memadankan pemerhatian trhadap tugasan murid
kpd deskripsi dlm rubrik

Jenis
Definisi Kelebihan Kelemahan
rubrik
Holistik atau analitik: Satu atau beberapa penghakiman
 Pentaksiran paling baik  Mngambil lebih masa utk
 Mmberikan maklumat memberikan skor brbanding
diagnostik kpd guru dgn rubrik holistik
 Mmbrikan maklum balas  Wujud maklum balas
formatif kpd murid negatif (peskoran analitik +
Setiap kriteria  Lebih mudah utk mngaitkan komen kurang jelas)
(dimensi, tret) dgn pngjrn brbanding dgn  Mngambil lebih masa utk
dinilai secara rubrik holistik mncapai kebolehprcayaan
berasingan  Baik utk pntksiran formatif antara pemeriksa brbanding
Analitik
dan boleh diadaptasikan utk dgn rubrik holistik
(Tradisional)
pentaksiran sumatif. Jika
perlu skor keseluruhan, boleh
gabungkan semua skor

Panduan keberkesanan penskoran analitik:


 Skala analitik bertulis perlu digubal utk mmbntu dlm menerangkan kriteria
penggredan
 Kriteria penggredan harus diwajarkan mengikut kepentingan relatifnya
 Pemeriksa perlu mmbrikan maklum balas semasa menggred secara analitik
 Kaedah yg paling tekal dan  Skor tungal keseluruhan
boleh dipercayai dlm menggred tidak memberikan
esei maklumat ttg prkara yg
Holistik Semua kriteria  Penskoran cepat brbanding perlu ditamabh baik
(menggred (dimensi, tret) dgn rubrik analitik  Kurang baik sbg
jumlah esei dinilai  Mmrlukan masa yg lebih pentaksiran formatif
biasa) serentak singkat utk mncapai
kebolehprcayaan antara
pemeriksa
 Baik utk pentaksiran sumatif
Deskripsi prestasi: Umum atau spesifik kpd tugasan
Deskripsi  Blh dikongsikan dgn murid,  Kebolehprcayaan lebih
tugasan mengaitkan pentaksiran dgn rendah brbanding dgn
mmberikan pgjrn secara eksplisit rubrik yg spesifik kpd
Umum ciri-ciri yg  Guna semula rubrik yg sama tugasan
boleh utk bbrapa tugasan bagi  Mmrlukan latihan utk
diaplikasikan menyokong pmbljrn dgn mengaplikasinya dgn baik
kpd satu mmbantu murid meneliti
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

kelompok tugasan baik sbg lebih besar


tugas drpd satu tugasan shj
(penulisan  Menyokong penilaian kendiri
esei, murid
pnylsaian
mslh)
 Mmpunyai hasil pmbljrn yg sama (penulisan/penyelesaian masalah)
 Penerangan prestasi secara umum dan bukan berasingan
 Guru kadangkala menyatakan  Tidak boleh berkongsi dgn
Deskripsi bhw mnggunakan rubrik ini murid (akan beri jawapan
tugasan mmdahkan penskoran kpd mereka)
merujuk  Mmrlukan masa singkat utk  Perlu menulis rubrik
kandungan mncapai kblhprcayaan antara baharu utk setiap
Spesifik kpd
kpd satu pemeriksa tugasan/item
tugasan
tugasan (beri  Utk tugasan bersifat
satu jawapan, trbuka, jawapan baik tidak
khusus satu disenaraikan dlm rubrik
keismpulan) krana mungkin tidak dinilai
dgn baik.

2. Pembinaan rubrik pemarkahan


 Dua aspek yg pelru dipertimbangkan:
 Kriteria penilaian dinyatakan secara eksplisit (kriteria prestasi)
 Penjelasan kualiti bagi setiap kriteria penilaian harus jelas

Kemahiran dalam pembinaan rubrik pemarkahan


Bil Kemahiran Deksripsi kemahiran
 Fakta spesifik- peristilahan, fakta, cara, urutan, trend,
Pengetahuan isi
1 pengkategorian, perkaedahan, teori, prinsip, struktur dan
kandungan
generalisasi
 Mnunjukkan kebolehan menterjemah dari satu bentuk ke bentuk yg
lain
2 Kefahaman konsep  Mmbuat interpretasi
 Mmbuat ekstrapolasi (Melanjutkan ssuatu drpd apa-apa yg
disediakan)
 Mngaplikasikan ilmu, kemahiran dan kefahaman trhdp ssuatu ke dlm
situasi trtentu
 Mmberikan contoh pglmn di tempat bertugas dlm mmberikan hujah
 Mnjelaskan sebab, faktor atau unsur yg trlibat dlm ssuatu isu yg
Proses-proses
3 dibincangkan
pemikiran kritis
 Mmbincangkan apa-apa yg brlaku pd peringkat organisasi
 Mnylsaikan isu/kebolehan mmbuat cdgn penambahbaikan
 Mnjelaskan pendirian trhadap ssuatu isu
 Kesan dan akibat ssuatu tindakan
Kemahiran  Bahasa yg digunakan
4
berkomunikasi  Kmhrn membuat rujukan

Reka bentuk rubrik


Top-down (Deduktif)
 Sesuai jika kurikulum telah didefinisikan kandungan dan prestasi dgn jelas
Bil. Langkah Huraian
 Deskripsi ttg pncpaian yg diinginkan
Mncipta/Mengadaptasi kerangka
1  Rangkakan kualiti yg akan diajar dan diinginkan utk
konseptual utk pencapaian
murid
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

Menulis rubrik pemarkahan umum  Susun atur kriteria sama ada analitik/holistik
2 dgn mnggunakan kriteria dan tahap  Tulis deskripsi utk prestasi bg setiap tahap
prestasi
 Boleh digunakan/menyesuaikan rubrik umum utk
3 Penskoran oleh guru
hasil pmbljrn spesifik bg prestasi yg dinilai
Bottom-up (Induktif)
Pilih beberapa sampel tugasan  Ingin mmbina rubrik yg mencerminkan kandungan
1
murid drpd tugasan yg ebrbeza dan deskripsi prestasi utk hasil pmbljrn yg umum
Kategorikan tugasan murid
2
brdasarkan kualiti tugasan
Tulis deskripsi secara spesifik ttg
3
sebab setiap tugasan dikategorikan

Langkah mereka bentuk rubrik


1) Kaji semula objektif pembelajaran utk tugasan
2) Kenal pasti atribut yg diperhatikan dan dipamerkan oleh murid dlm hasil, proses atau prlakuan
mereka
3) Sumbang saran ciri-ciri yg mhuraikan setiap atribut
Rubrik Holistik Rubrik Analitik:
4) a) Tulis huraian naratif yg mendalam utk 4) b) Tulis huraian naratif yg mendalam utk
tugasan cemerlang, sederhana dan lemah dgn tugasan cemerlang, sederhana dan lemah
memasukkan setiap atribut ke dlm huraian utk setiap atribut secara individu
5) a) lengkapkan rubrik dgn mghuraikan setiap 5) b) Lengkapkan rubrik dgn mnguharikan stiap
tahap pd kontinum drpd cemerlang kpd lemah utk tahap pd kontinum drpd cemerlang kpd
kesemua atribut secara kolektif lemah utk setiap atribut
6) Kumpulkan sampel tugasan murid yg mencerminkan setiap tahap
7) Semak semula rubrik (jika perlu)
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

TOPIK 6: STATISTIK ASAS, ANALISIS ITEM DAN INTERPRETASI DATA

1) Statistik asas
a) Penyusunan skor mengikut tertib
 Skor mentah - skor yg belum disusun
 Boleh disusun secara menaik/menurun
 Lebih mudah melihat taburan skor
 Contoh:
20,30,30,40,40,50,50,50,60,60,60,60,60,70,70,70,70,80,80,90

b) Jadual kekerapan
Skor Kekerapan Peratus Peratus terkumpul
20 1 5 5
30 2 10 15
40 2 10 25
50 3 15 40
60 5 25 65
70 4 20 85
80 2 10 95

c) Skor terkumpul
 Dpt dilihat dgn lebih jelas kerana data telah dikurangkan
 Saiz selang kelas ganjil utk mmudahkan kiraan titik tengah selang kelas

Selang kelas Sempadan Sempadan atas Gundalan Kekerapan


bawah
20-29 19.5 29.5 / 1
30-39 29.5 39.5 // 2
40-49 39.5 49.5 // 2
50-59 49.5 59.5 /// 3
60-69 59.5 69.5 //// 5
70-79 69.5 79.5 //// 4
80-89 79.5 89.5 // 2
90-99 89.5 99.5 / 1
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

d) Perwakilan graf
 Histogram
 Poligon kekerapan
 Ogif

e) Pangkat persentil
 Titik persentil- suatu skor yg terletak pada atau di bawah peratus yg ditentukan dlm ssuatu
taburan
 Pangkat persentil-peratus skor yg berada pd atau di bawah ssuatu skor

f) Pengiraan min, mod dan median bagi data tidak terkumpul


 Mod- skor yg paling kerap drpd satu set (unimodal/dwimodal)
Jumlah skor individu
 Min =
Bilangan skor
 Median biasanya digunakan utk mnggantikan min apabila trdapat skor lampau (ekstrem)

g) Pengiraan min, mod dan median bagi data terkumpul


Jumlah[(Kekerapan)(T itik tengah)]
 Min =
Bilangan

h) Pengiraan sisihan piawai bagi skor tidak terkumpul

i) Pengiraan sisihan piawai bagi skor terkumpul

j) Pemahaman daripada nilai sisihan piawai


 Menunjukkan cara skor ditaburkan (betapa besarnya perbezaan akos entara murid)
 Ukuran bagi keseragaman skor
 Nilai sisihan piawai besar, skor sangat berbeza,taburan skor luas (heterogen)
 Nilai sisihan piawai kecil, skor tidak jauh berbeza (homogen)

k) Graf normal
 Normal-berbentuk lengkung seperti loceng

l) Pengiraan dan interpretasi skor-z

m) Pengiraan dan interpretasi skor-t


EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

Skor-z Skor-t
Nilai perpuluhan dan nilai negatif Nombor bulat positif
Dibundarkan kpd satu tempat perpuluhan Nombor bulat sahaja
Memudahkan guru membaca dan
menginterpretasi skor murid

2) Pelaporan data pentaksiran


a) Tujuan pelaporan
 Pnympaian maklumat pentaksiran ttg pncapaian dan perkembangan murid dari segi PKNS
 Dlakukan secara berkala
 Memberikan maklumat ttg keputusan dan kemajuan murid
 Perlu disampaikan kpd pihak berkepentingan
 Laporan pentaksiran data seharusnya dapat:
 Menerangkan objektif-objektif pengajaran
 Mmberikan gambaran ttg kekuatan dan eklemahan murid dlm pembelajaran
 Mmberi maklumat ttg prkembangan murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor
 Mencadangkan cara memotivasikan murid
 Mncadangkan tindakan susulan

b) Kaedah pelaporan
 Contoh:
 Laporan kemajuan murid
 Senarai semak kemahiran
 Rekod prestasi
 Rekod anekdot
 Buku catatan guru
 Sijil penghargaan
 Rekod profil
 Konferens antara ibu bapa
 SAPS (Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah)
 EDMS (Education Data Mangement System)

 Rekod kemajuan boleh menggunakan:


 Sistem markah
 Sistem gred
 Sistem lulus/gagal
 Peratus
 Pangkat persentil
 Senarai semak kemahiran

3) Analisis item
a) Indeks kesukaran item
 Kadaran murid yg dapat menjawab item itu dgn betul
 Nilai p terletak antara 0 dan 1
Bilangan murid mendapat jawapan yg betul
 p
Jumlah murid

P<0.20 Terlalu sukar Perlu diubah suai atau gugur


0.20 - 0.80 Baik
P >0.80 Terlalu mudah Perlu diubah suai atau gugur
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

b) Indeks diskriminasi item

R A  RB
d
1
( Jumlah murid dalam R A dan RB )
2

RA = Bilangan murid yg jawab betul dari berpencapaian tinggi


RB= Bialangan murid yg jawab ebtul dr berpencapaian rendah

d>0.20 Boleh diterima


D<0.20 Ubah suai atau gugur

c) Analisis distraktor
 Distraktor yg tidak berfungsi
 Distraktor yg bilangan murid brpncapaian tinggi memilih adlh sama banyak dgn bilangan murid
brpencapaian rendah
 Distraktor yg lebih ramai murid brpencapaian tinggi memilihnya brbanding dgn brpncapaian
rendah
 Apabila bermasalah, ubahsuai atau tukar dgn distraktor yg lain

4) Bank item
a) Konsep
 Mngandungi fail-fail item ujian yg disimpan utk kegunaan oembinaan ujian pd masa hadapan
 Biasanya direkodkan dan disusun mengikut subjek, tahap pengajaran, topik, objektif pgjrn serta
ciri-ciri lain seperti kesukaran item dan indeks diskriminasi item
 Sebelum masuk bank item, pastikan item dibina based on JSU
 Ditadbirkan kpd sekumpulan murid (rintisan)

b) Kelebihan
 Proses pembinaan ujian mengambil masa yg lama
 Guru tidak perlu tergesa-gesa dlm pmbinaan ujian kerana item sudah dibina dan dirintis
 Membantu dalam mmstikan bahawa item yg sama tidak diulangi dlm tahun yg berturut-turut
 Pmbinaan bank item membantu dlm menambahkan kepelbagaian item yg diuji
 Mengizinkan guru brlainan berkongsi item yg disediakan oleh mereka

c) Kekangan dan pembinaan bank item


 Proses pembinaan dan pengurusan bank item adlh rumit
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

TOPIK 7: ISU BERKAITAN DENGAN PENTAKSIRAN SEKOLAH RENDAH DI MALAYSIA

1. Trend semasa dlm pentaksiran di Msia


 Usaha utk mengurangkan penekanan trhdp pentaksiran sumatif - pentaksiran formatif
 Mmberikan epenkanan kpd elemen KBAT, PBS dan pentaksiran autentik
 Pengenalan dan prluasan pentaksiran secara atas talian
 Usaha mengurnagkan jurang perbezaan dlm keupayaan murid di Msia dgn murid di engara lain

2. Sistem pendidikan berorientasikan peperiksaan


 Persaingan antara murid utk memperoleh gred A sebanyak mungkin dlm peperiksaan
 Saingan dlm peperiksaan utk memperoleh keputusan yg cemerlang
 Matlamat pgjrn bertukar drpd membantu murid menimba ilmu kpd memahirkan murid mnjawab
soalan past year
 Terlalu banyak memberikan penekanan trhdp aspek kognitif dan meminggirkan aspek-aspek lain
 Pengenalan ttg gaya pembelajaran, kecerdasan plbagai serta penyerapan konsep-konsep
trsebut dlm sistem pnddkn sedunia
 Faktor matlamat FPK

3. Elemen KBAT
 Soalan dlm peperiksaan awam kurang bermutu
 Soalan dpt dijawab mlalui ingat kembali semata-mata
 Kurang menitikberatkan aspek matlamat dlm usaha melahirkan rakyat Msia yg menyeluruh
 Pegawai-pegawai KPM yg terpilih dihantar ke luar negara utk menjalani latihan kemahiran
berfikir
 Rombakan peperiksaan kebangsaan dan PBS utk meningkatkan peratusan soalan mntaksir
KBAT secara berperingkat
 Murid-murid perlu dilatih utk berfikir secraa kritis dan berfikir ara stinggi agar dpt apliaksikan
pgthuan yg berbeza
 KPM mengurangkan bilangan soalan aneka pilihan dan menambah soalan terbuka
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

4. PBS
 Selari dgn proses pdp dan lebih berupaya utk mengukur potensi dan pncapaian murid
 Masalah utama PBS:
 PBS mnjadi tambahan kpd tugasan guru
 Guru perlu memantau kemajuan setiap murid semasa proses pdp sepanjang tahun
 Guru trpaksa memasukkan markah PBS murid ke dlm sistem komputer atas talian
(SPPBS)-sistem lambat dan sukar dicapai
 Guru ambil masa yg lama utk upload
 Guru krg pengetahuan dan kemahiran dlm pentaksiran murid
 Ibu bapa berasa tidak senang hati dgn PBS kerana tidak faham- tidak mengetahui kemajuan
sebenar anak mereka
 Ibu bapa curiga akan kebolehprcayaan gred yg dbrikan oleh guru serta pglmn dan kemahiran
guru
 Penambahbaikan melalui surat pekeliling Lembaga Peperiksaan 2014 (Guru tidak perlu
terbeban dgn pengumpulan data dan evidens dan boleh mnggunakan kaedah tersendiri, tak
perlu upload online)

Pentaksiran autentik
Kelebihan Kekurangan
 Penglibatan tugasan yg ebrmakna (Projek,  Pemarkahan hasil tugasan (berdasarkan
ujikaji, persembahan lisan, laporan dsbg) rubriks)
 Mmrlukan murid mnggunakan KBAT  Lemah dari segi ciri psikometri yg lain seperti
 Dpt disediakan utk murid secara individu keobjektifan dan kebolehan utk membuat
 Memberikan peluang kpd murid dlm generalisasi
metakognisi dan pentaksiran kendiri  Definisi perkataan autentik yg dianggap
 Menggalakkan amalan terbaik pendidikan samar
 Menggalakkan penyoalan dan pemahaman  Tugasan yg diberikan tidak boleh mnjadi
yg mendalam ttg PSA serta pengintegrasian autentik atas sebab keselamatan dsbg
pengetahuan dlm cara yg baharu  Jenis pentaksiran yg telah dikategorikan sbg
 Pentaksiran tradisional tidak mengambil kira autentik kadangkala tidak semstinya autentik
faktor-faktor lain yg boleh mnjejaskan  Guru mnghadapi amslaah dlm emnjajarkan
kesahan pentaksiran antara kriteria prestasi, skala pemarkahan
 Pentaksiran yg lebih adil, menyeluruh dan dan rekod pentaksiran
baik  Beban tugas masa guru serta masa

5. Pentaksiran secara atas talian


 Ssuai utk penilaian formatif
 Murid mndpt keputusan dgn cepat
 Murid mendapat maklum balas serta merta trhdp jawapan yg diberikan-memotivasikan murid
 Menjimatkan masa guru dlm aspek memberikan penerangan dan pemeriksaan utk skrip ujian

Pentaksiran secara atas talian


Kelebihan Kelemahan
 Murid mndpt fleksibiliti dari segi tempat dan  Mmrlukan kemudahan akses kpd komputer
masa utk mngambil ujian (ikut kadar sendiri) dan rangkaian yg cekap
 Ujian boleh ditadbir dgn kerap dan sesuai  Sambungan kpd internet perlu brjalan dgn
 Guru menggunakan grafik, video, bunyi, lancar
animasi dan media lain utk menyediakan  Krg sesuai di kawasan pedalaman
soalan  Penipuan
 Mngurangkan jurang perbezaan antara  Guru dan murid mesti cekap penggunaan
murid plbagai gaya pmbljrn komputer dan perisian
 Komputer/perisian dpt disediakan utk  Guru perlu meluangkan masa yg banyak utk
mengambil kira kekurangan murid mendalami kemahiran perisian kompter
EDUP3063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
ATIKAH BINTI HASBI PRMTE4

sedemikian  Kekurangan dari segi nila sentuhan manusia


 Mesra persekitaran kerana tidak
menggunakan sumber yg banyak

6. Instrumen pentaksiran antarabangsa


a) TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Studies)
 Dikendalikan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
 Mnghasilkan maklumat ttg input, proses dan keberhasilan pendidikan Matematik dan Sains bagi
menambahbaik dasar dan proses pdp ekdua-dua subjek trsebut
 Dikendalikan setiap 4 tahun
 Murid Tahun 4 (Gred 4) dan Tingkatan Dua (Gred 8)
 Ujian + Soal selidik
 Menyentuh ttg sumber pembelajaran di rumah, bahasa yg digunakan di rumah, harapan ibu
bapa, kepentingan pendidikan kpd ibu bappa, literasi dan numerasi awalan dan aktiviti sains
murid (Ibu Bapa)
 Melibatkan latar belakang dan pengalaman guru, tajuk yg diajar, sumber pembelajaran di dlm
bilik darjah, masa pengajaran dan pentaksiran bilik darjah (Guru)
 Melibatkan lokasi sekolah, komposisi murid daris egi status sosioekonomi, staf, enrolmen,
e\peralatan serta kepimpinan guru besar/pengetua (Sekolah)
 Markah urang drpd 500 mata dianggap sbg kurang memuaskan

b) PISA (Programme for International Student Assesment)


 Dijalankan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
 Tidak brkait langsung dgn kurikulum
 Umur 15 tahun di seluruh dunia dlm Matematik, Sains dan Bacaan
 Setiap tiga tahun
 Tiga keberhasilan drpd PISA:
i. Profil asas bg pengetahuan dan kemahiran yg siperoleh murid
ii. Petunjuk-petunjuk yg menunjukkan cara pengetahuan dan kemahiran yg diperoleh dpt dikaitkan
kpd pmbolehubah demografik, sosial, ekonomi dan pendidikan
iii. Petunjuk-petunjuk trend yg menunjukkan perubahan dlm tahap keberhasilan dan taburan serta
dlm hubungan pmbolehubah dan keberhasilan pd tahap murid, sekolah dan sistem
 Berbentuk aneka pilihan dan terbuka yg disusun mengikut kumpulan