Anda di halaman 1dari 4

TABEL IDENTIFIKASI MASALAH

NO UPAYA TARGET PENCAPAIAN MASALAH/GAP


1 UKM ESENSIAL
1 DETEKSI DINI PENYIMPANGAN
PERTUMBUHAN 80% 53% 27% Posyandu,BKB,Paud tidak
melakukan rutin SDIDTK
80% 34% 46% Masih banyak bayi,balita,Batita
yang tidak hadir ke posyandu.
TABEL CARA PEMECAHAN MASALAH
ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH
NO PRIORITAS PENYEBAB MASALAH PEMECAHAN MASALAH K
MASALAH TERPILIH E
T
1 Kurang nya  Akses jalan yang kurang baik  Jemput bola sasaran dengan melakukan Posyandu  Posyandu terpadu di wilayah sulit
pemahaman terpadu di wilayah sulit dengan melakukan kerja sama lintas
bidan tentang  Kunjungan rumah program
SDIDTK  Pemenuhan sarana melalui dana BOK
 Pengajuan sarana dan prasarana kedinkes  Pemenuhan sarana melalui dana
BOK
2 Kurangnya  Sarana &prasarana yang belum  Meningkatkan promosi melalui media cetak atau
pemahaman memadai elektronik
masyarakat
tehadap  Penyuluhan  Meningkatkan promosi melalui
SDIDTK media cetak atau elektronik
 Promosi yang masih kurang
 Penyuluhan
 Koordinasi dengan lintas sektor
 OJT SDIDTK
3 KPSP Jarang  Tingkat pendidikan masih cukup  Terpadu untuk meningkatkan peran bidan
di gunakan rendah  OJT SDIDTK
 Mengundang narasumber yang berkaitan dengan
kegiatan  Terpadu untuk meningkatkan peran
bidan
 Peran bidan belum maksimal

Anda mungkin juga menyukai