Anda di halaman 1dari 13

1.

1 Tajuk : Perpaduan masyarakat di kampung Je

1.2 Jadual Kerja / Senarai Semak


NO TARIKH AKTIVITI
Guru subjek Sejarah Pt3 akan memberikan taklimat lebih lanjut
berkaitan dengan tajuk tugasan berserta penjelasan dengan lebih
1.
lanjut di sekolah

Kenalpasti segala maklumat dan info berkaitan dengan


masyarakat di tempat tinggal anda yang tepat dan sesuai untuk
dijadikan bahan kajian dengan melakukan perbincangan bersama
2.
guru sejarah dan rakan kelas bagi pemilihan tajuk kerja kursus
sejarah PT3

Mula membuat semakan dan rujukan di Internet melalui blog


berinformasi dan laman web pilihan termasuk portal rasmi Pt3
3.
mypt3.com

Kenalpasti bentuk penulisan untuk tugasan dengan lebih lanjut


4.
5. Pemilihan tajuk kerja kursus sejarah pt3
Melakukan lawatan dan tinjauan ke lokasi masyarakat setempat
6. yang dipilih untuk mengumpul bahan kajian

Menentukan informasi dan maklumat yang diperlukan untuk


dijadikan bahan kajian seterusnya dimasukkan dalam kerja
7.
kursus sejarah pt3

Memulakan proses temubual dan soal selidik yang dapat


8. memberikan maklumat tambahan

Menyusun dan mengumpulkan bahan kajian yang terkumpul


9. sebagai persiapan untuk penulisan tugasan sejarah pt3

10. Proses penulisan dan kerangka kasar di sekolah


Penulisan kerja kursus sejarah pt3 di dalam kelas diteruskan
11. mengikut format dan temoh dan tarikh yang telah pun ditetapkan

12. Semakan tugasan


13. Hantar tugasan yang telah disiapkan
1.3 Objektif kajian :-

Saya menjalankan kajian ini bagi Kerja Kursus Sejarah adalah untuk
mengkaji tentang perpaduan masyarakat di tempat tinggal saya. Melalui
kajian ini saya dapat memenuhi objektif kajian berikut :-

1. Mengenal pasti sumber sejarah yang sahih kampung Jelawat. Ini


membantu saya membuat satu kajian ilmiah dengan tatacara yang
betul, jelas dan tepat.
2. Menambah pengetahuan tentang perpaduan masyarakat di kampung
Jelawat.
3. Memupuk perasaan bangga terhadap tanah air.
4. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga perpaduan.
1.4 Kaedah Kajian.

Sebanyak 3 kaedah kajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat


secara terperinci dan bersistematik iaitu:

a)kaedah menganalisi akhbar

saya juga turut merujuk akhbar dari………untuk memastikan kesahihan fakta


yang ada.dengan ini penulisan kajian saya tidak akan diragui akan
kebenarannya.

b)muat turun sumber dari internet

saya turut menggunakan kemudahan ICT yang terdapat dalam negara kita
dengan melayari laman sesawang produk yang dikaji malah turut memuat turun
bahan yang terdapat sebagai rujukan seperti asal usul kampung jelawat dan
sebagainya.

c)orang sumber

mendapatkan bahan yang tepat dari orang sumber yang berpengalaman di


kampung itu.beliau ialah……………… yang dikenali sebagai
……………………
d)kaedah temubual

Saya telah menemubual penduduk tempatan dan penduduk di sekitar kawasan


ini bagi mendapatkan cerita dan lebih maklumat mengenai kawasan tempat
tinggal saya

c)Kaedah pemerhatian

Saya berjalan-jalan dan meronda-ronda sambil mengambil foto di kawasan


tempat tinggal saya mendapati terdapat…..

f) Kaedah tunjuk ajar Guru :

Bimbingan dan tunjuk ajar yang berterusan daripada Cikgu ……. telah
meningkatkan kualiti hasil kajian kerja kursus sejarah pt3 saya kali ini
Kerangka kasar
Kajian sosioekonomi masyarakat:

Maksud masyarakat:

Menurut kamus dewan bahasa edisi terbitan pada tahun 2005, maksud
masyarakat yang anda sedang cari definisi melibatkan perkataan tersebut
adalah merujuk kepada kumpulan manusia yang dapat hidup bersama-sama
tidak kira apa latarbelakang, bangsa, agama, etnik sehingga berjaya
membentuk satu komuniti yang bersatu padu untuk tinggal bersama pada
satu-satu tempat dan juga kawasan

Maksud sosioekonomi:

Ia merupakan perkaitan antara kehidupan sosial sesebuah masyarakat


setempat atau di tempat tinggal anda dengan kegiatan ekonomi msyarakat
setempat yang dijalankan.

Maksud perpaduan:

Kesepakatan yang terjalin tidak kira kaum, bangsa atau etnik bagimembentuk
kerjasama yang erat untuk sama-sama memajukan dan mensejahterakan negara
sendiri.
ulasan hasrat tokoh:
a) Antara Petikan Ucapan Tunku Abdul Rahman Pada 3 Jun 1957
Siapa yang tidak kenal dengan figura politik yang seorang ini. Cukup terkenal.
Pemimpin yang telah banyak memberikan jasa dan pengorbanan yang cukup
besar di atas bumu Malaysia. Beliaulah yang dugelar bapa kemerdekaan.

Pemimpin politik yang bernama Tunku Abdul Rahman telah berhempas pulas
bersama-sama pemimpin politik lain untuk memperjuangkan kemerdekaan
Tanah Malaya (Malaysia).

Tetapi di satu sudut yang lain pula, Tunku Abdul Rahman juga yang telah
memperjuangkan konsep perpaduan dan kesepakatan yang terawal dikalangan
rakyat berbilang kaum di bawah satu pemerintahan pada masa itu, kerajaan
persekutuan tanah Melayu. Beliau telah sama-sama menyeru rakyat Malaysia
supaya bersatu padu tiadak kira apa warna kulit, bangsa dan agama.
b)Petikan Ucapan Tunku Abdul Rahman Pada 3 jun 1957

Sejarah pembentukan dan perkembangan masyarakat majmuk di malaysia boleh


anda semak berdasarkan petikan ucapan Tunku Abdul Rahman seperti yang
dikongsikan di bawah ini.

Ucapan yang cukup penting kepada negara. Tunku Abdul Rahman meminta
semua rakyat tidak kira bangsa dan agama untuk bersatu hati sepanjang
berlindung di bawah naungan dan pemerintahan satu persekutuan malaya.

“Orang Melayu, Cina, India dan lain-lain kaum yang hendak menumpukan taat
setia dan tinggal bersama serta menumpu dan menumpahkan darah serta bekerja
membanting tulang di negeri ini, tinggallah dengan baik antara satu dengan lain
kerana negeri ini adalah berlainan dengan mana-mana negeri yang ada di dunia
ini”

‘Kita semua rakyat Malaysia. Inilah ikatan yang menyatukan kita. Marilah kita
sentiasa ingat bahawa perpaduan adalah kekuatan asas kita sebagai rakyat dan
sebagai sebuah negara.

Daripada Tunku Abdul Rahman Putera Al Haj (Perdana Menteri Malaysia


pertama Pada 3 Jun 1957. Petikan ucapan ini disampaikan di hadapan lebih 2
ribu orang yang berkumpul dengan penuh emosi bagi meraikan kejayaan Tunku
Abdul Rahman pulang dari Kota London untuk mengumumkan tarikh
kemerdekaan Malaya pada masa itu pada tarikh 31 Ogos 1957 ulasan hasrat
tokoh