Anda di halaman 1dari 3

Lurdes Zubeldia Garaño: in memoriam (1923 - 2017)

Oi Bethleem!
Herrikoia - Popular - Basque Christmas Music

arm. Javier Busto (1949


q. = 42 Espressivo

Soprano & b 68 ∑ ∑ .. ∑ ∑ ..
p
& b 68 ∑ ∑ .. ‰ ‰
œ
‰ œ ‰
œ
..
œ
Alto

6 p
Di dan di dan

Tenor Vb 8 ∑ ∑ .. ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ..

p Di dan di dan
? b 68 œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ ..
Bajo J J J J J J J J

fi
Dan dan dan dan (simile)

p j j
& œj œJ œJ œ œ œj j œ œ œj œj j
5
b œ. œ. œ J J œ œ œ œ œ.
Dan di da dan di da di da dan di da dan di da di da dan

&b ‰ ‰
œ
‰ œ ‰
œ
‰ ‰
œ
‰ œ ‰
œ
œ œ
(simile)

Vb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
(simile)

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J J J J J J J
(simile)

j j j j j
& b œj œJ œJ œ œ œj œ . j œ
9 dim. e rit.

œ J œJ œ œ œ œ œ œ
ten.
œ. œ. œ.
dan di da dan di da di da dan di da dan di da di da dan

&b ‰ œ ‰ ‰œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
ten.

œ œ œ œ œ œ œ.
Di dan di dan

Vb ‰ œ ‰ œ ‰œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ.
ten.

Di dan di dan

?b œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
ten.

J J J J J J J J
dan dan dan dan

bustovega, Puntal 12 A, 20280 Hondarribia, Basque Country - Spain


Tel/Fax: +(34) 943 643 479 e-mail: bv@bustovega.com www.bustovega.com

© Javier Busto - 2002- 2017


2 - Oi Bethleem!

p a tempo j j , Subito rit. e dim.


j
& b .. œj œ œj œ œJ œ œ œj œj œj œj œj j œ ..
14

œ. œ œ œJ J - - œ- -

Oi Beth - le - em! a - la e - gun zu - re lo - ri - ak, oi Beth - le - em!

& b .. œj œj œj j j j j j j j j ..
Ar - tzai - ne - kin hel - du naiz zu - ga- na le - hi - az, ar - tzai - ne - kin.
j j j ‰
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Oi Beth - le - em! a - la e - gun zu - re lo - ri - ak, oi Beth - le - em!

j œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ
Ar - tzai - ne - kin hel - du naiz zu - ga- na le - hi - az, ar - tzai - ne - kin.

V b .
. œ œ. œ œ œ œ ‰ ..
J J J J J J J J J J J J
Oi Beth - le - em! a - la e - gun zu - re lo - ri - ak, oi Beth - le - em!

? .. œ œ œj œ œJ œ j œ œ œ œj œj œ
Ar - tzai - ne - kin hel - du naiz zu - ga- na le - hi - az, ar - tzai - ne - kin.
œ. œ œ œ œ ‰ ..
b J J J J J J J œ
Oi Beth - le - em! a - la e - gun zu - re lo - ri - ak, oi Beth - le - em!
Ar - tzai - ne - kin hel - du naiz zu - ga- na le - hi - az, ar - tzai - ne - kin.

P j
a tempo
j j F œ
& .. œ œ n œ œ œJ œ. œ œJ œJ œ œJ œ œJ
19
b œ œ œ J J J J J J
On - gi bai - tu dis - ti - ra - tzen Zu - ga - nik hel - du den ar -
P F j j
j j j j j j j j j
Hek be - za - la na - hiz e - gin, A - do - ra - tzen zai - tut, Me -

& .. œ
b œ œ œ œ œ œ œ. œ œ b œJ œ œ œ œ œ
On - gi bai - tu dis - ti - ra - tzen Zu - ga - nik hel - du den ar -

P Hek be - za - la na - hiz
œ. F œ œ œ
e - gin, A - do - ra - tzen
j
zai - tut,
j
Me -

V .. œJ
b œ œ œ œ œ œ J J J œ œ œJ œ œJ
J J J J
On - gi bai - tu dis - ti - ra - tzen Zu - ga - nik hel - du den ar -

P œ . F bœ œ œ
œ œJ œj œj
Hek be - za - la na - hiz e - gin, A - do - ra - tzen zai - tut, Me -
? b .. œ œ œ œ œ œ œ J J J œ
J J J J J J
On - gi bai - tu dis - ti - ra - tzen Zu - ga - nik hel - du den ar -

fi
Hek be - za - la na - hiz e - gin, A - do - ra - tzen zai - tut, Me -

, Subito -j j
Al 2º texto

œ . j œ j j j j j j r j j j
rit. e dim.
œ œ j ‰ ..
23

& b J œR œ J œJ œ œ œ œ œ œ œ . œ œj œ œ œ œ œ J J œJ œ œ
e poi Fine

- - -
gi - ak Be- the- tzen tu baz- ter gu - zi - ak. Oi Beth - le - em, oi Beth - le - em!

j j j j. r j , j j j j j j j j j
si - as, E - ta mai - te bi - hotz gu - zi - az. Ar - tzai - ne - kin, ar - tzai - ne - kin.

b j r j j j j j
& œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ..
gi - ak Be-
Be-the-
the-tzen
tzen tu baz- ter gu - zi - ak. Oi Beth - le - em, oi Beth - le - em!

jœ œ œ ,
œ œ œ œ œJ œJ . œ œ œ œ œ œj œ œ œJ œj œ œ
si - as, E - ta mai - te bi - hotz gu - zi - az. Ar - tzai - ne - kin, ar - tzai - ne - kin.

V b œ . R œJ J J œJ J JJ R J J J J J J J
‰ ..
gi - ak Be-
Be-the-
the-tzen
tzen tu baz- ter gu - zi - ak. Oi Beth - le - em, oi Beth - le - em!
.
œ œ œ œJ œJ œJ œR œJ œ œj œj œ œ œJ œJ œj œj œ
,
œ . œ œ œJ œ œ
si - as, E - ta mai - te bi - hotz gu - zi - az. Ar - tzai - ne - kin, ar - tzai - ne - kin.
? ‰ ..
b J R J J J J J J JJ œ
gi - ak Be-
Be-the-
the-tzen
tzen tu baz- ter gu - zi - ak. Oi Beth - le - em, oi Beth - le - em!
si - as, E - ta mai - te bi - hotz gu - zi - az. Ar - tzai - ne - kin, ar - tzai - ne - kin.

© Javier Busto - 2002- 2017


3 - Oi Bethleem!

p Tempo I j j
Fine * Iterari ad lib. perdendosi
j j j
& b . œj œJ œJ œ œ œj œ .
. j
œ œJ œJ œ œ œ œ œ œ ..
28

œ. œ.
p
Dan di da dan di da di da dan di da dan di da di da dan

.
&b . ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ..
œ œ œ œ œ œ
p Di dan di dan di dan di dan

V b .. ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ..

p
Di dan di dan di dan di dan

? b .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
J J J J J J J J
Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan

Hondarribia, 14 - 04 - 2002
Adaptación SATB, 03 - 12 - 2017
ca: 4.00 m.

Oi Bethleem! ¡Oh, Belén! Oh, Bethlehem!


ala egun zure loriak, oi Bethleem! ¡Cómo resplandece, Belén, How it shines, Bethlehem,
Ongi baitu distiratzen hoy tu gloria! today your glory!
Zuganik heldu den argiak La luz que de ti viene, The light that comes from you,
Bethetzen tu bazter guziak. lo llena todo, it fills everything,
Oi Bethleem, oi Bethleem! ¡oh, Belén! ¡oh, Belén! Oh, Bethlehem! Oh, Bethlehem!

Artzainekin heldu naiz Con los pastores With the shepherds


zugana lehiaz, vengo a ti presuroso, I come to you hurriedly,
artzainekin. con los pastores. with the shepherds.
Hek bezala nahiz egin, Queriendo imitar su ejemplo, Wanting to imitate his example,
Adoratzen zaitut, Mesias, te adoro, ¡oh, Mesías! I adore you, oh, Messiah!
Eta maite bihotz guziaz. y te amo e corazón, and I love you and my heart,
Artzainekin, artzainekin. con los pastores, con los pastores. with the shepherds, with the shepherds.

© Javier Busto - 2002- 2017