Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran

Tema : Sains fizikal Tarikh : 23/04/2018


Matapelajaran : Sains Topik : Pengukuran Masa : 10.20-11.20
am
Kelas : 4 merah

Hari : Isnin
Standard Kandungan : Nilai murni : Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :
6.2 Mengaplikasikan Disiplin, tolak ansur,bertanggungjawab Kreativiti dan inovasi
pengetahuan
tentang luas

Objektif Pembelajaran : Kriteria Kejayaan :


6.2.1 Menyatakan luas 1. Murid dapat menyatakan maksud luas dengan betul
ialah besarnya sesuatu 2. Murid dapat mengukur sekurang-kurangnya 5/6 luas sesuatu
permukaan permukaan kertas petak berukuran 1cmx 1cm dengan betul.

6.2.2 Mengukur luas


permukaan satu objek
menggunakan alat
pengukur piawai seperti
kertas petak berukuran
1cm x 1cm
KPS : meramal,membuat Sumber : buku aktiviti, buku amali, kertas grid
inferens,memerhati,berkomunikasi

Sukatan Pelajaran Impak

1. Murid memerhatikan dua kad yang berbentuk segi empat sama dan segi
empat tepat yang berlainan saiz yang ditampal pada papan tulis.
2. Murid menjawab soalan guru.
Contoh soalan:
 Bentuk apa ini?
Aktiviti Pemula
 Bentuk mana yang lebih luas?kenapa?
 Bagaimana cara nak mengira luas bagi kedua-dua bentuk ini?
3. Guru mengeluarkan kertas petak berukuran 1cm x 1 cm dan menerangkan
cara menggunakannya.
4. murid dipilih secara rawak ke hadapan untuk mengira kad tersebut dengan
menggunakan petak berukuran 1 cm x 1 cm.
1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.
2. Setiap kumpulan mendapat kad manila yang mengandungi bentuk segi
empat sama dan segi empat tepat yang berlainan saiz serta kertas petak
Aktiviti Utama berukuran 1 cm x 1 cm.
3. Setiap kumpulan harus mengira luas bentuk-bentuk tersebut menggunakan
kad petak berukuran 1 cm x 1 cm.
4. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil jawapan.
 Murid menjawab latihan dalam buku aktiviti.
Aktiviti Penutup
 Murid membuat rumusan pembelajaran dengan bimbingan guru.
Susulan yang Pemulihan : Pengukuhan : Pengkayaan :
akan dilakukan
oleh murid
Refleksi: