Anda di halaman 1dari 2

Want More?

Talking About Your Family in Filipino › START HERE

FAMILY & RELATIVES


Conversation Cheat Sheet
FAMILY RELATIONS

is
What kind of person
your ~
ang
Anong klaseng tao
iyong ~?
grandmother grandfather
lola lolo

uncle cousin aunt father mother


tiyo pinsan tiya me tatay nanay
ako

younger sister older sister older brother younger brother


nakababatang ate kuya nakababatang
kapatid na babae kapatid na lalaki

How’s your mother? My mother is well.


Kumusta ang nanay mo? Mabuti naman ang nanay ko.

FAMILY RELATIONS

Forward my greetings
to your ~
Pakibati na lang ang
husband wife son daughter iyong ~ para sa akin.
asawa asawa anak na lalaki anak na
babae
PETS

I have a ~. dog cat bird fish bunny snake


Meron akong ~. aso pusa ibon isda kuneho ahas
FIRST MEETING

Nice to meet you. Where are you from? Can I sit here?
Masaya akong makilala ka. Taga saan ka? Pwede ba akong umupo rito?

What’s your name? I’m from Manila. What is this?


Anong pangalan mo? Taga Manila ako. Ano ito?

How are you? This is for you. How long will you stay?
Kumusta ka? Ito ay para sayo. Gaano ka katagal mananatili
rito?

I’ve heard a lot about you. How many people are there It was nice to meet you.
Marami akong narinig in your family? Masaya akong makilala ka.
tungkol sayo. Ilan kayo sa pamilya mo?

HOLIDAYS AND OBSERVANCES

~?
What do you do on
o
Ano ang ginagawa m
sa ~?

National Heroes’ Feast of the Black Lunar New Year Constitution Day
When is ~? Day Nazarene Lunar New Year Araw ng
Araw ng mga Pista ng Itim na Konstitusyon
Kailan ang ~? Pambansang Bayani Nazareno

Please tell me more


about ~.
Pwede bang mas People Power End of Ramadan Easter Independence Day
ikwento mo pa sa
Anniversary Eid’l Fitr Araw ng Pagkabuhay Araw ng Kalayaan
aking ang tungkol
Anibersaryo ng EDSA
sa ~?
People Power

CELEBRATIONS

Happy birthday! April Fools! Merry Christmas!


Maligayang kaarawan! April fools! Maligayang Pasko!

Congratulations! Happy Halloween! Happy New Year!


Maligayang pagbati! Happy Halloween! Manigong Bagong Taon!