Anda di halaman 1dari 6

JADUAL PENYENGGARAAN ELEKTRIK BERJADUAL

NAMA PENYELIA :

TEMPAT/ KAWASAN :

TARIKH :

PTW : YES NO

BIL BUTIRAN KERJA JADUAL TEMPOH PENYENGGARAAN Catatan


MINGGUAN BULANAN 6 BULAN TAHUNAN
Bangunan Pencawang
1.0 Bersihkan bahagian dalam pencawang
daripada habuk, pasir , daun-daun, dan
sebagainya.

1.1 Rumput yang panjang hendaklah


dipotong bagi mengelakkan kawasan
menjadi semak.

1.2 Pastikan alat pemadam api, Carta


pertolongan cemas, rajah skema, tikar
getah, lampu-lampu, soket 13A, exhaust
fan dan tanda BAHAYA dalam keadaan
baik.

1.3 Pintu pencawang hendaklah masih


dalam keadaan baik, tidak reput, tidak
ketat, tidak turun (sagging) hingga susah
untuk dibuka dan ditutup.

1.4 Periksa dan pastikan pembumian


pencawang masih baik, buat ujian
elektrod bumi untuk memastikan
bacaannya adalah mengikut spesifikasi.

1.5 Pastikan kunci pintu masih baik.


1.6 Cat baru bangunan pencawang jika
perlu.

1.7 Pastikan tiada lubang atau laluan yang


membolehkan binatang-binatang dapat
masuk ke pencawang yang boleh
menyebabkan litar pintas berlaku
didalam PSU.

1.8 Memastikan lampu-lampu dan soket


berfungsi dengan baik.

Senggaraan Alatubah Jenis Minyak


2.0 Minyak perlu dipastikan mencukupi, tiada
kebocoran, kekuatan dielektrik minyak
masih baik (melebihi 22kV), dan
kandungan asid dalam tahap yang
diterima.

2.1 Pastikan suhu minyak alatubah adalah


normal.
2.2 Pastikan silica gel masih baik (kebiruan),
jika warnanya sudah berwarna merah
jambu (pink) perlulah ditukar.
2.3 Kekotoran pada bahagian luar (bushing)
hendaklah dibersihkan, pastikan tiada
keretakan dan kesan terlalu panas.
2.4 Periksa penamatan kabel supaya
sentiasa ketat dan kuat.
2.5 Bersihkan bushing dari habuk dan
kotoran
2.6 Pastikan pembumian rangka dan star
point alatubah dalam keadaan baik.
2.7 Pastikan tiada apa-apa tanda luar biasa
pada alatubah
Ring Main Unit (RMU)
3.0 Pastikan minyak didalam OLU/HFU
masih mencukupi dan minyak masih
baik.

3.1 Buat ujian voltan pecahtebat (breakdown


voltage) minyak untuk mengetahui tahap
penebatannya.
3.2 Pastikan tekanan gasnya masih
mencukupi.
Untuk suisgear jenis gas (SF6)
3.3 Pastikan mekanisma RMU masih boleh
beroperasi dan selamat digunakan.

3.4 Pastikan bahagian suis yang perlu


seperti earth switch dan sebagainya.
Dikunci dengan sempurna.

Senggaraan Bilik PSU


4.0 Bersihkan bilik papan suis utama dan
bilik-bilik suis lain daripada habuk, pasir,
sampah, sawang labah-labah, rumput
dan apa jua kekotoran.

Senggaraan Kabel Bawah Tanah


5.0 Pastikan penamatan kabel (termination)
didalam keadaan baik, tiada kesan
lebihan haba
5.1 Pastikan penyokong kabel (cable
support) hendaklah dalam keadaan baik
5.2 Pastikan penanda kabel bawah tanah
dalam keadaan baik dan tepelihara
5.3 Merekod kabel yang mencatatkan jenis,
saiz, panjang dan laluan kabel dan
disimpan dengan baik
Senggaraan PSU
6.0 Pastikan tikar getah, carta pertolongan
cemas , alat pemadam api, tanda AWAS,
BAHAYA dan DILARANG MASUK masih
berada ditempatnya dan berkeadaan
baik.
6.1 Pastikan meter-meter pada PSU
(Ammeter, Voltmeter dan lain-lain) dalam
keadaan baik dan boleh dibaca.
6.2 ACB, MCCB hendaklah diuji , diservis
supaya boleh berfungsi dengan
sempurna.
6.3 Geganti perlindungan arus lebih dan
rosak ke bumi hendaklah ditatah dan
diuji
6.4 Memastikan bilik suis tidak basah,
lembab atau berair.
6.5 Pastikan setiap panel pemutus litar
mempunyai label yang betul supaya
mudah mengawal bekalan bila perlu.
6.6 Pastikan bahagian dalam PSU seperti
busbar dsb bersih dan tidak diselaputi
habuk dan kotoran.
6.7 Pastikan tiada mana-mana bahagian
PSU terbuka bagi mengelakkan dimasuki
oleh haiwan.
Riser / Bus Duct
7.0 Pastikan riser dalam keadaan baik, tiada
tanda-tanda basah atau dimasuki air.
7.1 Pastikan pembumian riser didalam
keadaan baik.
7.2 Pastikan bilik riser berkunci dan ruang
riser tidak dijadikan stor.
7.3 Pastikan tiada kesan-kesan panas
lampau dimana-mana bahagian riser.
Sistem Pembumian
8.0 Pastikan komponen sistem pembumian
masih dalam keadaan baik terutamanya
kabel bumi, penyambungan (earth clip)
dan elektrod bumi.
8.1 Uji sistem pembumian supaya nilai
rintangan bumi masih rendah (<1ohm).
8.2 Periksa sambungan-sambungan
konduktor bumi masih baik dan tidak
berkarat.
8.3 Pastikan saiz kabel bumi betul.
8.4 Pastikan elektrod bumi yang digunakan
dalam keadaan baik.
8.5 Pastikan sambungan kabel bumi (earth
clip) kepada electrode bumi masih baik
dan tidak berkarat.
8.6 Uji rintangan elektrod bumi dan pastikan
bacaan rintangan tidak melebihi 1ohm.
8.7 Pastikan konduktor perlindungan (circuit
protective conductor) dan konduktor
bumi berada dalam keadaan baik
terutamanya dibahagian terminal
penyambungan elektrod bumi.
8.8 Buat ujian keselanjaran konduktor bumi.
9.0 Senggaraan Alat-Alat Perlindungan
9.1 Senggaraan Pemutus Litar (ACB)
9.1.1 Lakukan ujian mekanikal ON dan OFF
9.1.2 Lakukan ujian tripping menggunakan
push button (jika ada)
9.1.3 Lakukan ujian triping menggunakan
shunt trip coil
9.1.4 Periksa pada main contact dan
bersihkan jika perlu.
9.1.5 Rapatkan main contact jika perlu, jurang
sentuhan hendaklah mencukupi dan
seimbang.
9.1.6 Griskan bahagian-bahagian yang
bergerak.
9.1.7 Bersihkan arc chute menggunakan
penyedut hampagas.
9.1.8 Lakukan pengujian penebatan diantara
fasa dan antara fasa dengan neutral, dan
nilai bacaannya hendaklah tidak melebihi
1 Mega Ohm.
9.2 Senggaraan Geganti
9.2.1 Pastikan ia boleh memutuskan bekalan
oleh pemutus litar bila berlaku beban
lebih atau litar pintas.
9.2.2 Pastikan ia boleh memutuskan bekalan
oleh pemutus litar bila berlaku beban
lebih atau litar pintas.
9.3 Senggaraan Fius
9.3.1 Menukar kepada fius baru yang sama
kadaran arus dan jenisnya.
9.4 Senggaraan Residual Current Circuit
Breaker (RCCB)
9.4.1 Menekan butang uji RCCB untuk
memastikan kefungsiannya.
9.4.2 Uji kepekaannya dan masa
perlantikannya (triping time)
menggunakan RCCB tester.
Senggaraan Pendawaian
10.0 Menguji tahap penebatan
10.1 Mendawai semula (rewiring) dibuat jika
terdapat pendawaian yang telah rosak
10.2 Memastikan konduit, trunking dan tray
hendaklah dalam keadaan baik dan
selamat.
10.3 Pastikan pembumian conduit masih baik
dan sempurna.
Senggaraan UPS
11.0 Memastikan bateri-bateri UPS hendaklah
sentiasa dipastikan berada dalam
keadaan baik dan cas bateri sentiasa
penuh dan voltannya mencukupi.
11.1 Sistem mestilah dipastikan berfungsi
apabila berlaku gangguan bekalan.
Senggaraan Janakuasa
12.0 Minyak bahan bakar (diesel) –
mencukupi atau tidak.
12.1 Minyak pelincir (minyak enjin) –
mencukupi atau tidak
12.2 Air penyejuk dalam radiator – mencukupi
atau tidak
12.3 Air penyejuk dalam radiator – mencukupi
atau tidak
12.4 Menguji ketumpatan air bateri
menggunakan hydrometer, pastikan
ketumpatan bandingannya (specific
gravity) berada diantara 1.1 ke 1.2
12.5 Sambungan bateri – ketat / longgar/
bersih / kotor. Buka dan bersihkan jika
kotor.
12.6 Status caj bateri
( normal, weak, discharge).
12.7 Jalankan dan warm up janakuasa
12.8 Lakukan simulate gangguan bekalan dan
pastikan sistem janakuasa boleh
menyalurkan bekalan kepada beban-
beban penting
12.9 Pastikan bilik janakuasa bersih dari
sampah, habuk atau sawang labah-
labah.

Disediakan Oleh :

……………………………………

( )