Anda di halaman 1dari 1

Jawatan kuasa Teknik Pertandingan dan Pengadilan

 Membentuk satu jawatan kuasa kecil.


 Memastikan keadaan padang dalam bentuk yang sempurna lengkap dan sedia untuk
digunakan.
 Memberi taklimat kepada para pembantu pertandingan, peralatan dan kemudahan.
 Mengedar serta mendapat borang penyertaan dari pasukan-pasukan yang bertanding.
 Mengadakan undian bagi lorong atau acara yang bertanding.
 Meneliti syarat penyertaan serta memberi pengesahan penyertaan bagi pasukan-pasukan
yang bertanding.
 Memastikan gelanggang yang di bina mengikut ukuran yang betul.
 Memastikan alatan yang di gunakan mengikut spesifikasi.
 Menyimpan dan merekodkan keputusan pertandingan.

Jawatan kuasa Teknikal Alatan

1. Membentuk satu jawatan kuasa kecil.


2. Menyediakan alatan dan membantu jawatan kuasa pertandingan
3. memeriksa alatan dan memastikan mengikut spesifikasi.
4. Menyediakan tempat pertandingan padang dan gelanggang.
5. Menempah tempat pertandingan.
6. Menyediakan segala keperluan berkaitan teknikal bagi melicinkan perlaksanaan
program.
7. Mengemas kini alatan dan mengawal pergerakan alatan.
8. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan semasa sesuatu aktiviti atau
projek dilaksanakan.
9. Menyedia dan menghantar anggaran perbelanjaan kepada ahli Jawatan kuasa
kewangan.
10. Membantu dan menyediakan senarai nama pembantu untuk:

– Jawatan kuasa Peralatan


– Jawatan kuasa Kemudahan
– Jawatan kuasa Pertandingan