Anda di halaman 1dari 1

PEKERJAAN PENDUDUK DALAM PELBAGAI KEGIATAN EKONOMI DI

NAMA :

NO KP:

UMUR :

JANTINA : L / P

ALAMAT :

SILA TANDAKAN ( / ) DI RUANGAN YANG DISEDIAKAN.

a) SEKTOR PEKERJAAN

PRIMER ( PERTANIAN / PERLOMBONGAN / PEMBALAKAN )

b) NAMA PEKERJAAN

i) PENOREH GETAH / KELAPA SAWIT

ii) PENGUSAHA / PEKEBUN SAYUR

iii) PELOMBONG

iv) PENTERNAK

v) NELAYAN

c) SEKTOR SEKUNDER

i) PEKERJA KILANG

ii) PEMBINAAN

iii) TUKANG KAYU / BESI

d) SEKTOR TERTIER

i) PENIAGA

ii) PEMANDU

iii) HOTEL

iv) KERANI / GURU / BANK / POSMEN / POLIS

e) LAIN-LAIN . SILA NYATAKAN