Anda di halaman 1dari 5

Bidang Kemanusiaan/SMKG/Bil02/2018

MINIT MESYUARAT BIDANG KEMANUSIAAN KALI KEDUA 2018

Tarikh : 22 Februari 2018


Hari : Khamis
Masa : 1.00 Petang
Tempat : Bilik Rekreasi Pendidikan Moral

Kehadiran :1. Juasin Jumasan


2. Christy Joachim
3. Salwah Agimin
4. Jeuline Radin
5. John Laudeh
6. Tee Kah Yean

Tidak hadir : Zaimi slagan - Urusan Rasmi

Agenda Mesyuarat:

1.0 Ucapan pengerusi


2.0 Laporan Post Mortem PT3 dan headcount
3.0 Agihan tugas guru/ pelantikan AJK ( carta Organisasi Panitia
4.0 Takwim panitia 2018
5.0 program peningkatan akademik PT3,SPM dan Tingkatan 1,2, dan 4
- Program Intervensi dan bengkel teknik menjawab
- Penetapan target (headcount murid),KPI MP dan sekolah
6.0 Program LDP/ Kursus dalaman/ Peningkatan Pedagogi Guru/PLC
7.0 Pengurusan Buku Rekod Mengajar dan penyelarasan RPT Mata
Pelajaran
8.0 Pengurusan pencerapan guru ( SKMPg2 Standard 4)
9.0 Penyemakan buku latihan/nota murid
10.0 Perancangan kewangan (PCG) dan pengurusan stok
11.0 Pengurusan PBS/Kerja kursus
12.0 Pengurusan agihan penggubal soalan PKSM dan analisis item
13. Hal-hal lain

1.0 Ucapan Pengerusi


1.1 Pengerusi mengucapkan salam dan ucapan terima kasih atas kehadiran semua
ahli panitia Pendidikan Moral yang hadir pada mesyuarat kali kedua.
Pengerusi menyatakan beberapa ahli panitia baru dalam Pendidikan
Moral iaitu Puan pengetua Puan Jemrira Ekong dan Puan Jeuline Radin yang
mengajar tingkatan 1 dan Encik Juasin Jumasan bagi tingkatan 3

2.0 Laporan Post Mortem PT3 dan headcount


2.1 Pengerusi menjelaskan bahawa kelas PT3 tidak perlu membuat headcount
kerana tidak berkaitan. Kelas tingkatan 4 dan 5 perlu siapkan Headcount dan
lampirkan dalam fail RPH
2.2 semua guru yang mengajar kelas SPM sediakan Headcount untuk
memudahkan penetapan target
3.0 Agihan tugas guru/ pelantikan AJK ( carta Organisasi Panitia
3.1 Perlantikan AJK baru
3.1.1 Setiausaha : Salwah Agimin
Inventori : Princeton
Keceriaan : Christie Jalius
3.2 Agihan tugas
3.2.1 Penyelaras Mata pelajaran
Tingkatan 1 : Salwah Agimin
Tingakatn 2 : Christie Jalius
Tingkatan 3 : Irene Suakim
Tingkatan 4 : Christie Joachim
Tingkatan 5 : John laudeh

4.0 Takwim panitia 2018


4.1 Bengkel Teknik menjawab SPM
4.2 Taklimat kerja kursus kertas 2 SPM pendidikan Moral bagi pelajar
Tingkatan4
4.3 Program peningkatan sahsiah dan akademik pelajar
4.4 Kursus dalaman ahli panitia
4.5 Program akademik tingkatan 5 yang akan dirancang dari masa ke masa
mengikut keperluan

5.0 program peningkatan akademik PT3,SPM dan Tingkatan 1,2, dan 4


5.1 Program Intervensi dan bengkel teknik menjawab
5.2 Penetapan target (headcount murid),KPI MP dan sekolah
5.3 Kem akademik dan pembangunan Rohani pelajar
5.3.1 Program untuk menjalankan aktiviti sudah mendapat kelulusan dari
PPD keningau
5.3.2 Pelajar diberikan taklimat dan surat kebenaran daripada ibu bapa
5.4 Taklimat Kerja Kursus
5.4.1 Taklimat akan dilakukan pada 28 Februari di bilik Rekreasi Pendidikan
Moral jam 1.00 petang
6.0 Program LDP/ Kursus dalaman/ Peningkatan Pedagogi Guru/PLC
6.1 Cadangan untuk melaksanakan LDP selepas cuti Mac/April

7.0 Pengurusan Buku Rekod Mengajar dan penyelarasan RPT Mata Pelajaran
7.1 Penyelarasan RPH seperti yang dibincangkan dalam mesyuarat Bidang
Kemanusiaan
7.2 RPT boleh diperolehi dari penyelaras setiap tingkatan seperti yang
dibincangkan.
7.2.1 Setiap salinan RPT diberikan kepada setiausaha untuk faul panitia
dan Ketua Bidang

8.0 Pengurusan pencerapan guru ( SKMPg2 Standard 4)


8.1 Pencerapan mengikut jadual yang akan ditetapkan kemudain. Pencerapan
pertama oleh Ketua Panitia dan pencerapan kedua oleh Ketua Bidang

9.0 Penyemakan buku latihan/nota murid


9.1 Penyemakan buku murid dilakukan sebanyak dua kali. Sepuluh buah buku
untuk setiap kelas kepada pencerap bagi setiap penggal

10.0 Perancangan kewangan (PCG) dan pengurusan stok


10.1 Pembelian buku modul bagi setiap tingkatan untuk keperluan semasa
10.2 Keperluan inventori seperti kertas mahjong,piring kertas,warna dan pen
marker untuk PDPc.

11.0 Pengurusan PBS/Kerja kursus


11.1 Pengurusan PBS boleh dirujuk dengan penyelaras Tingkatan
11.2 Kerja Kursus SPM tarikh akhir penghantaran ialah pada bulan April
12.0 Pengurusan agihan penggubal soalan PKSM dan analisis item
12.1 penggubal soalan
Tingkatan 1 : Salwah Agimin
Tingkatan 2 : Christie Jalius
Tingkatan 3 : Irene Suakim
Tingkatan 4 : Christy Joachim
Tingkatan 5 : John Laudeh

13.Hal-hal lain
13.1 Pengerusi menjelaskan panitia sangat memerlukan buku rujukan tahun
semasa dan merancang menggunakan peruntukan PCG untuk
pembelian buku rujukan
13.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.50

Disediakan Oleh, Disahkan Oleh,

______________________ ______________________
SALWAH AGIMIN CHRISTY JOACHIM
Setiausaha, Ketua Panitia,
Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral