Anda di halaman 1dari 4
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA. Director General of Education Malaysia ARAS 8, BLOK E8 Level 8, Block EB KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E Government Complex Parcel E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Tel: 03-8884 6077 Federal Government Administrative Centre Faks: 03-8889 4548 62604 PUTRAJAYA, Laman Web: www.moe.gov.my Ruj. Kami: KPM.600/1/5/5 Jid. 3 (75) Tarikh: // Januari 2018 Senarai Edaran YBhg. Datuk/Dato'/Datin/YBrs. Dr. /Tuan/Puan, PELAKSANAAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 (SKPMg2) TAHUN 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk, 2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) telah mula dilaksanakan pada 1 Mac 2017 dan akan diteruskan pelaksanaannya mulai Januari 2018. Tujuan utama SKPMg2 diperkenalkan adalah sebagai panduan bagi meningkatkan kualiti pengoperasian sekolah dimana semua aspek penilaian SKPMg2 adalah berdasarkan perkara dan tanggungjawab sedia ada di sekolah 3. Mulai tahun 2018 pengisian portal SKPMg2 akan dilaksanakan dalam dua fasa iaitu pada bulan Januari hingga Mac 2018 dan pada bulan Ogos hingga 15 November 2018. Perincian perubahan pengisian -portal boleh dirujuk dalam Lampiran 1 4. Semua sekolah di bawah KPM dikehendaki melaksanakan Penilaian Kendiri Sekolah (PKS) menggunakan SKPMg2 melalui portal NKRA KPM (htios:/Inkra.moe,gov.my/). Pihak sekolah juga dimohon merujuk Prosedur Pelaksanaan dan Dokumen Edaran PPS (PPSEP) bertarikh 1 Januari 2018 yang boleh dimuat turun daripada portal berkenaan bagi memastikan pengisian skor PKS dapat dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. 5. Pihak YBhg. Datuk/Dato'/Datin/YBrs. Dr. /Tuan/Puan diminta memastikan arahan ini disampaikan kepada semua Pegawai Pendidikan Daerah, Pengetua dan Guru Besar dengan kadar SEGERA. Kerjasama YBhg. Datuk/Dato'/Datin/YBrs. Dr. /Tuan/Puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. ‘ Ren -_ DATUK Dr. AMIN BIN SENIN Senarai Edaran: Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Pengarah Bahagian Sukan Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Semua Pengarah Pendidikan Negeri Salinan Kepada: Menteri Pendidikan Timbalan Menteri Pendidikan | Timbalan Menteri Pendidikan II Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Dasar dan Pembangunan Pendidikan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Operasi Pendidikan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Pembangunan Profesionalisme Keguruan) Ketua Nazir Sekolah Pengarah-pengarah Bahagian Penasihat Undang-undang Pegawai Perhubungan Awam Lampiran 4 PERINCIAN PERUBAHAN PORTAL PELAKSANAAN SKPMg2 2018 PERKARA PELAKSANAAN 2017 PELAKSANAAN 2018 TEMPOH | Pengisian portal SKPMg2 dalam 3 | Pengisian portal SKPMg2 dalam 2 PENGISIAN _ | fasa iaitu: fasa 4. Januari hingga 31 Mac 2017 41. Januari hingga 31 Mac 2018 2. April hingga 34 Julai 2017 Ogos hingga 15 November 2018 3. Ogos hingga 15 November (Pengisian April hingga 31 Julai tidak 2017 wajib tetapi boleh digunakan oleh sekolah yang ingin melihat perkembangan pencapaian pertengahan tahun masing-masing) PENGISIAN | Januari hingga 31 Mac 2017: Januari hingga 31 Mac 2018: SKOR PdP | Penilaian Kendiri PdP guru Penilaian Kendiri PdP guru April hingga 31 Julai 2017: April hingga 15 November 2018: Pencerapan 1 Pencerapan 1 dan 2 boleh Ogos hingga 15 Nov. 2017: dilaksanakan pada bila-bila masa di Pencerapan 2 antara April hingga November, tetapi pengisian skor di portal hendaklah dibuat mengikut ruangan pengisian berikut Pencerapan 1: Jalur April-Julai Pencerapan 2: Jalur Ogos-November PENGISIAN * —Dinyatakan dalam portal mulai « Dinyatakan dalam portal mulai EVIDENS fasa1 fasa 1 PELAKSANAAN |» Berdasarkan dokumen tahun * Berdasarkan dokumen tahun ‘semasa sedia ada/ persekitaran semasa sekolah © Dinyatakan secara spesifik, relevan dan sesuai dengan sesuatu Aspek/TUMS Contoh: - Minit Mesyuarat Kokurikulum Bil. 1 - Jadual Pencerapan PdPe semasa sedia ada/persekitaran semasa sekolah + Dinyatakan secara spesifk, relevan dan sesuai dengan sesuatu Aspek/TUMS Contoh: = Minit Mesyuarat Kokurikulum Bil. 1/2018 - Jadual Pencerapan PdPc 2018

Anda mungkin juga menyukai