Anda di halaman 1dari 71

Ticket Fecha N° de BLEND Supervisor Guardia

F1 F2 F3 F4 F5
2808 1/2/2018 250 J.BALLESTEROS DIA
2809 1/2/2018 250 J.BALLESTEROS DIA
2810 1/2/2018 250 J.BALLESTEROS DIA
2811 1/2/2018 250 J.BALLESTEROS DIA
2812 1/2/2018 250 J.BALLESTEROS DIA
2815 1/3/2018 250 J.BALLESTEROS NOCHE
2816 1/3/2018 250 B. RODRIGUEZ DIA
2817 1/3/2018 250 B. RODRIGUEZ DIA
2818 1/3/2018 250 B. RODRIGUEZ DIA
2819 1/3/2018 250 J.BALLESTEROS NOCHE
2820 1/3/2018 250 J.BALLESTEROS NOCHE
2821 1/3/2018 251 J.BALLESTEROS NOCHE
2822 1/3/2018 251 J.BALLESTEROS NOCHE
2823 1/3/2018 251 J.BALLESTEROS NOCHE
2824 1/4/2018 251 B. RODRIGUEZ DIA
2825 1/4/2018 251 B. RODRIGUEZ DIA
2826 1/5/2018 251 P. QUISPE NOCHE
2827 1/5/2018 251 P. QUISPE NOCHE
2828 1/5/2018 251 P. QUISPE NOCHE
2829 1/5/2018 251 P. QUISPE NOCHE
2830 1/5/2018 251 B. RODRIGUEZ DIA
2831 1/5/2018 251 P. QUISPE NOCHE
2832 1/6/2018 252 P. QUISPE NOCHE
2833 1/6/2018 252 B. RODRIGUEZ DIA
2834 1/6/2018 252 B. RODRIGUEZ DIA
2835 1/6/2018 252 B. RODRIGUEZ DIA
2836 1/6/2018 252 B. RODRIGUEZ DIA
2839 1/8/2018 252 J. BALLESTEROS NOCHE
2840 1/8/2018 252 J. BALLESTEROS NOCHE
2841 1/9/2018 252 J. OSORIO DIA
2842 1/9/2018 252 J. OSORIO DIA
2843 1/9/2018 252 J. OSORIO DIA
2844 1/9/2018 253 J. OSORIO DIA
2845 1/10/2018 253 J. BALLESTEROS NOCHE
2846 1/10/2018 253 J. BALLESTEROS NOCHE
2847 1/10/2018 253 J. BALLESTEROS NOCHE
2848 1/10/2018 253 J. BALLESTEROS NOCHE
2849 1/10/2018 253 J. OSORIO DIA
2851 1/10/2018 253 J. OSORIO DIA
2852 1/10/2018 253 J. OSORIO DIA
2853 1/10/2018 253 J. OSORIO DIA
2854 1/10/2018 253 J. BALLESTEROS NOCHE
2855 1/11/2018 254 J. BALLESTEROS NOCHE
2856 1/11/2018 254 J. BALLESTEROS NOCHE
2857 1/11/2018 254 J. OSORIO DIA
2858 1/11/2018 254 J. OSORIO DIA
2859 1/11/2018 254 J. OSORIO DIA
2860 1/11/2018 254 J. OSORIO DIA
2861 1/11/2018 254 J. BALLESTEROS NOCHE
2862 1/11/2018 254 J. BALLESTEROS NOCHE
2863 1/12/2018 254 J. BALLESTEROS NOCHE
2864 1/12/2018 254 J. BALLESTEROS NOCHE
2865 1/12/2018 254 J. OSORIO DIA
2866 1/12/2018 255 P. QUISPE NOCHE
2867 1/12/2018 255 P. QUISPE NOCHE
2868 1/12/2018 255 P. QUISPE NOCHE
2869 1/12/2018 255 P. QUISPE NOCHE
2870 1/12/2018 255 J.BALLESTEROS DIA
2871 1/13/2018 255 J. BALLESTEROS DIA
2872 1/13/2018 R1 J. BALLESTEROS DIA
2873 1/13/2018 R1 P. QUISPE NOCHE
2874 1/13/2018 R1 P. QUISPE NOCHE
2877 1/15/2018 256 J. BALLESTEROS DIA
2878 1/15/2018 256 J. BALLESTEROS DIA
2879 1/15/2018 256 P. QUISPE NOCHE
2880 1/15/2018 256 P. QUISPE NOCHE
2881 1/15/2018 256 P. QUISPE NOCHE
2882 1/16/2018 256 J. BALLESTEROS DIA
2883 1/16/2018 256 J. BALLESTEROS DIA
2884 1/16/2018 256 J. BALLESTEROS DIA
2885 1/16/2018 256 J. BALLESTEROS DIA
2886 1/16/2018 256 J. BALLESTEROS DIA
2887 1/16/2018 256 J. BALLESTEROS DIA
2888 1/17/2018 257 P. QUISPE NOCHE
2889 1/17/2018 257 J. OSORIO DIA
2890 1/17/2018 257 J. OSORIO DIA
2891 1/17/2018 257 J. OSORIO DIA
2892 1/17/2018 257 J. OSORIO DIA
2893 1/17/2018 257 J. OSORIO DIA
2894 1/17/2018 257 P. QUISPE NOCHE
2895 1/18/2018 257 P. QUISPE NOCHE
2896 1/18/2018 258 P. QUISPE NOCHE
2897 1/18/2018 258 J. OSORIO DIA
2898 1/18/2018 258 J. OSORIO DIA
2899 1/18/2018 258 J. OSORIO DIA
2900 1/18/2018 258 J. OSORIO DIA
2901 1/18/2018 258 J. OSORIO DIA
2903 1/18/2018 258 J. OSORIO DIA
2904 1/18/2018 258 P. QUISPE NOCHE
2905 1/19/2018 258 P. QUISPE NOCHE
2906 1/19/2018 258 P. QUISPE NOCHE
2907 1/18/2018 258 J. OSORIO DIA
2908 1/19/2018 258 J. OSORIO DIA
2909 1/19/2018 258 J. OSORIO DIA
2910 1/19/2018 258 J. OSORIO DIA
2911 19-Jan 259 P. QUISPE NOCHE
2913 19-Jan 259 P. QUISPE NOCHE
2915 20-Jan 259 P. QUISPE NOCHE
2916 20-Jan 259 P. QUISPE NOCHE
2917 20-Jan 259 B. RODRIGUEZ DIA
2918 20-Jan 259 B. RODRIGUEZ DIA
2923 22-Jan 260 P. QUISPE DIA
2924 22-Jan 260 P. QUISPE DIA
2925 22-Jan 260 P. QUISPE DIA
2926 22-Jan 260 P. QUISPE NOCHE
2927 22-Jan 260 P. QUISPE NOCHE
2928 23-Jan 260 P. QUISPE DIA
2929 23-Jan 260 P. QUISPE DIA
2930 23-Jan 260 P. QUISPE DIA
2932 23-Jan 260 P. QUISPE DIA
2933 23-Jan 260 B. RODRIGUEZ NOCHE
2934 23-Jan 260 B. RODRIGUEZ NOCHE
2935 23-Jan 260 B. RODRIGUEZ NOCHE
2936 23-Jan 260 B. RODRIGUEZ NOCHE
2937 24-Jan 261 P. QUISPE DIA
2938 24-Jan 261 P. QUISPE DIA
2939 24-Jan 261 P. QUISPE DIA
2940 24-Jan 261 P. QUISPE DIA
2942 24-Jan 261 B. RODRIGUEZ NOCHE
2944 25-Jan 261 B. RODRIGUEZ NOCHE
2945 25-Jan 261 B. RODRIGUEZ NOCHE
2946 25-Jan 261 B. RODRIGUEZ NOCHE
2947 25-Jan 261 P. QUISPE DIA
2949 25-Jan 261 P. QUISPE DIA
2950 25-Jan 261 P. QUISPE DIA
2951 26-Jan 262 B. RODRIGUEZ NOCHE
2952 26-Jan 262 B. RODRIGUEZ NOCHE
2953 26-Jan 262 B. RODRIGUEZ NOCHE
2954 26-Jan 262 P. QUISPE DIA
2956 26-Jan 262 P. QUISPE DIA
2958 26-Jan 262 P. QUISPE DIA
2959 26-Jan 262 P. QUISPE DIA
2960 26-Jan 262 P. QUISPE DIA
2961 26-Jan 262 B. RODRIGUEZ DIA
2962 27-Jan 263 B. RODRIGUEZ DIA
2963 27-Jan 263 J. BALLESTEROS DIA
2964 27-Jan 263 J. BALLESTEROS DIA
2965 27-Jan 263 J. BALLESTEROS DIA
2968 29-Jan R2 J. BALLESTEROS DIA
2969 29-Jan R2 J. BALLESTEROS DIA
2970 29-Jan 264 B. RODRIGUEZ DIA
2971 29-Jan 264 B. RODRIGUEZ DIA
2972 29-Jan 264 B. RODRIGUEZ DIA
2973 29-Jan 264 J. BALLESTEROS NOCHE
2974 29-Jan 264 J. BALLESTEROS NOCHE
2975 30-Jan 264 J. BALLESTEROS NOCHE
2976 30-Jan 264 B. RODRIGUEZ DIA
2977 30-Jan 264 B. RODRIGUEZ DIA
2978 30-Jan 264 B. RODRIGUEZ DIA
2979 30-Jan 264 B. RODRIGUEZ DIA
2980 30-Jan 264 J. BALLESTEROS NOCHE
2981 31-Jan 265 J. BALLESTEROS NOCHE
2982 31-Jan 265 J. BALLESTEROS NOCHE
2985 31-Jan 265 B. RODRIGUEZ DIA
2988 31-Jan 265 B. RODRIGUEZ DIA
2992 31-Jan 266 B. RODRIGUEZ DIA
2993 31-Jan 266 J. BALLESTEROS NOCHE
2996 01-Feb 266 J. BALLESTEROS NOCHE
2997 01-Feb 266 J. BALLESTEROS NOCHE
2998 01-Feb 266 J. BALLESTEROS NOCHE
3002 01-Feb 266 B. RODRIGUEZ DIA
3003 01-Feb 266 B. RODRIGUEZ DIA
3009 02-Feb 266 J. BALLESTEROS NOCHE
3010 02-Feb 266 J. BALLESTEROS NOCHE
3012 01-Feb 266 B. RODRIGUEZ DIA
3023 02-Feb 267 J. BALLESTEROS NOCHE
3024 02-Feb 267 J. BALLESTEROS NOCHE
3026 02-Feb 267 J. BALLESTEROS NOCHE
3027 02-Feb 267 J. BALLESTEROS NOCHE
3032 03-Feb 267 J. BALLESTEROS NOCHE
3033 03-Feb 267 B. RODRIGUEZ DIA
3034 03-Feb 267 B. RODRIGUEZ DIA
3049 05-Feb 268 J. BALLESTEROS NOCHE
3050 05-Feb 268 J. BALLESTEROS NOCHE
3051 05-Feb 268 J. BALLESTEROS NOCHE
3052 05-Feb 268 J. BALLESTEROS NOCHE
3055 05-Feb 268 J. BALLESTEROS NOCHE
3056 06-Feb 268 J. BALLESTEROS DIA
3057 06-Feb 268 J. BALLESTEROS DIA
3058 06-Feb 268 J. BALLESTEROS DIA
3061 06-Feb 268 P. QUISPE NOCHE
3062 06-Feb 268 P. QUISPE NOCHE
3067 07-Feb 269 J. BALLESTEROS DIA
3068 07-Feb 269 J. BALLESTEROS DIA
3069 07-Feb 269 J. BALLESTEROS DIA
3070 07-Feb 269 J. BALLESTEROS DIA
3071 07-Feb 269 J. BALLESTEROS DIA
3075 07-Feb 269 P. QUISPE NOCHE
3076 07-Feb 269 P. QUISPE NOCHE
3077 08-Feb 270 P. QUISPE NOCHE
3078 08-Feb 270 P. QUISPE NOCHE
3079 08-Feb 270 P. QUISPE NOCHE
3080 08-Feb 270 P. QUISPE NOCHE
3081 09-Feb 270 J. BALLESTEROS DIA
3082 09-Feb 270 J. BALLESTEROS DIA
3083 09-Feb 270 J. BALLESTEROS DIA
3084 09-Feb 270 J. BALLESTEROS DIA
3086 09-Feb 271 P. QUISPE NOCHE
3088 09-Feb 271 P. QUISPE NOCHE
3089 09-Feb 271 P. QUISPE NOCHE
3090 10-Feb 271 P. QUISPE NOCHE
3091 10-Feb R3 J. BALLESTEROS DIA
3092 10-Feb R3 J. BALLESTEROS DIA
3093 10-Feb R3 J. BALLESTEROS DIA
3100 12-Feb 272 J. BALLESTEROS DIA
3101 12-Feb 272 J. BALLESTEROS DIA
3102 12-Feb 272 J. BALLESTEROS DIA
3103 12-Feb 272 J. BALLESTEROS DIA
3104 12-Feb 272 J. BALLESTEROS DIA
3105 12-Feb 272 P. QUISPE NOCHE
3106 12-Feb 272 P. QUISPE NOCHE
3107 12-Feb 272 P. QUISPE NOCHE
3108 13-Feb 272 J. BALLESTEROS DIA
3109 13-Feb 272 J. BALLESTEROS DIA
3110 13-Feb 272 J. BALLESTEROS DIA
3112 14-Feb 273 P. QUISPE NOCHE
3113 14-Feb 273 P. QUISPE NOCHE
3115 14-Feb 273 P. QUISPE NOCHE
3116 14-Feb 273 J. BALLESTEROS DIA
3117 14-Feb 273 J. BALLESTEROS DIA
3118 14-Feb 273 J. BALLESTEROS DIA
3119 14-Feb 273 P. QUISPE NOCHE
3120 14-Feb 273 P. QUISPE NOCHE
3122 14-Feb 273 J. BALLESTEROS DIA
3123 14-Feb 273 J. BALLESTEROS DIA
3124 14-Feb 273 J. BALLESTEROS DIA
3126 14-Feb 274 P. QUISPE NOCHE
3127 14-Feb 274 P. QUISPE NOCHE
3128 15-Feb 274 P. QUISPE NOCHE
3130 15-Feb 274 P. QUISPE NOCHE
3131 16-Feb 274 P. QUISPE DIA
3132 16-Feb 274 P. QUISPE DIA
3133 16-Feb 274 B.RODRIGUEZ NOCHE
3134 16-Feb 274 B.RODRIGUEZ NOCHE
3135 16-Feb 274 B.RODRIGUEZ NOCHE
3136 16-Feb 274 B.RODRIGUEZ NOCHE
3137 16-Feb 274 B.RODRIGUEZ NOCHE
3138 17-Feb 274 P. QUISPE DIA
3143 19-Feb 275 P. QUISPE DIA
3144 19-Feb 275 P. QUISPE DIA
3145 19-Feb 275 P. QUISPE DIA
3146 19-Feb 275 P. QUISPE DIA
3147 19-Feb 275 P. QUISPE DIA
3148 19-Feb 275 P. QUISPE DIA
3149 19-Feb 275 B.RODRIGUEZ NOCHE
3150 20-Feb 275 B.RODRIGUEZ NOCHE
3151 20-Feb 275 B.RODRIGUEZ NOCHE
3152 20-Feb 275 P. QUISPE DIA
3153 20-Feb 275 P. QUISPE DIA
3154 20-Feb 275 P. QUISPE DIA
3155 20-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3156 21-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3157 21-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3158 21-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3159 21-Feb 276 P. QUISPE DIA
3160 21-Feb 276 P. QUISPE DIA
3161 21-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3162 21-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3163 21-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3164 22-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3165 22-Feb 276 B.RODRIGUEZ NOCHE
3166 22-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3167 22-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3168 22-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3169 22-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3170 23-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3171 23-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3172 23-Feb 277 P. QUISPE DIA
3173 23-Feb 277 P. QUISPE DIA
3174 23-Feb 277 P. QUISPE DIA
3175 23-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3176 23-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3177 23-Feb 277 B.RODRIGUEZ NOCHE
3178 24-Feb R4 P. QUISPE DIA
3181 26-Feb 278 B.RODRIGUEZ NOCHE
3182 26-Feb 278 B.RODRIGUEZ NOCHE
3183 26-Feb 278 B.RODRIGUEZ NOCHE
3184 26-Feb 278 B.RODRIGUEZ NOCHE
3185 26-Feb 278 B.RODRIGUEZ NOCHE
3186 26-Feb 278 B.RODRIGUEZ DIA
3187 26-Feb 279 J. BALLESTEROS NOCHE
3188 26-Feb 279 J. BALLESTEROS NOCHE
3189 26-Feb 279 J. BALLESTEROS NOCHE
3190 26-Feb 279 J. BALLESTEROS NOCHE
3191 26-Feb 279 J. BALLESTEROS NOCHE
3192 27-Feb 279 B.RODRIGUEZ DIA
3193 27-Feb 279 B.RODRIGUEZ DIA
3194 27-Feb 279 B.RODRIGUEZ DIA
3195 27-Feb 279 B.RODRIGUEZ DIA
3198 28-Feb 279 J. BALLESTEROS NOCHE
3199 28-Feb 279 J. BALLESTEROS NOCHE
3200 28-Feb 280 B.RODRIGUEZ DIA
3201 28-Feb 280 B.RODRIGUEZ DIA
3202 28-Feb 280 B.RODRIGUEZ DIA
3203 28-Feb 280 B.RODRIGUEZ DIA
3204 28-Feb 280 B.RODRIGUEZ DIA
3205 1-Mar 280 J. BALLESTEROS NOCHE
3206 1-Mar 280 J. BALLESTEROS NOCHE
3207 1-Mar 280 J. BALLESTEROS NOCHE
3208 1-Mar 280 B.RODRIGUEZ DIA
3209 1-Mar 280 B.RODRIGUEZ DIA
3210 1-Mar 280 B.RODRIGUEZ DIA
3216 1-Mar 281 J. BALLESTEROS NOCHE
3217 2-Mar 281 J. BALLESTEROS NOCHE
3218 2-Mar 281 B.RODRIGUEZ DIA
3219 2-Mar 281 B.RODRIGUEZ DIA
3220 2-Mar 281 B.RODRIGUEZ DIA
3221 2-Mar 282 J. BALLESTEROS NOCHE
3222 3-Mar 282 J. BALLESTEROS NOCHE
3223 3-Mar 282 J. BALLESTEROS NOCHE
3224 3-Mar 282 J. BALLESTEROS NOCHE
3225 3-Mar 282 J. BALLESTEROS NOCHE
3226 3-Mar 282 B.RODRIGUEZ DIA
3227 3-Mar 282 B.RODRIGUEZ DIA
3237 6-Mar 283 B.RODRIGUEZ DIA
3238 6-Mar 283 B.RODRIGUEZ DIA
3239 6-Mar 283 B.RODRIGUEZ DIA
3244 6-Mar 283 J. BALLESTEROS NOCHE
3245 7-Mar 283 J. BALLESTEROS NOCHE
3246 7-Mar 283 J. BALLESTEROS NOCHE
3247 7-Mar 283 B.RODRIGUEZ DIA
3248 7-Mar 283 B.RODRIGUEZ DIA
3249 7-Mar 283 J. BALLESTEROS NOCHE
3250 8-Mar 284 J. BALLESTEROS NOCHE
3251 8-Mar 284 J. BALLESTEROS NOCHE
3252 8-Mar 284 J. BALLESTEROS NOCHE
3254 8-Mar 284 J. BALLESTEROS DIA
3255 8-Mar 284 J. BALLESTEROS DIA
3256 8-Mar 284 P. QUISPE NOCHE
3257 8-Mar 284 P. QUISPE NOCHE
3258 8-Mar 284 P. QUISPE NOCHE
3259 9-Mar 284 P. QUISPE NOCHE
3260 9-Mar 284 J. BALLESTEROS DIA
3261 9-Mar 284 J. BALLESTEROS DIA
3262 9-Mar 285 P. QUISPE NOCHE
3263 10-Mar 285 P. QUISPE NOCHE
3264 10-Mar 285 P. QUISPE NOCHE
3265 10-Mar 285 P. QUISPE NOCHE
3267 10-Mar 285 J. BALLESTEROS DIA
3268 10-Mar R J. BALLESTEROS DIA
3269 10-Mar R J. BALLESTEROS DIA
3272 12-Mar 286 P. QUISPE NOCHE
3273 12-Mar 286 J. BALLESTEROS DIA
3274 12-Mar 286 P. QUISPE NOCHE
3275 12-Mar 286 P. QUISPE NOCHE
3276 12-Mar 286 P. QUISPE NOCHE
3277 13-Mar 286 P. QUISPE NOCHE
3278 13-Mar 286 J. BALLESTEROS DIA
3279 13-Mar 286 J. BALLESTEROS DIA
3280 14-Mar 286 P. QUISPE NOCHE
3281 14-Mar 286 P. QUISPE NOCHE
3282 14-Mar 286 P. QUISPE NOCHE
3283 14-Mar 287 J. BALLESTEROS DIA
3284 14-Mar 287 J. BALLESTEROS DIA
3285 14-Mar 287 J. BALLESTEROS DIA
3286 14-Mar 287 J. BALLESTEROS DIA
3289 15-Mar 287 P. QUISPE NOCHE
3290 15-Mar 287 P. QUISPE NOCHE
3293 15-Mar 287 P. QUISPE NOCHE
3294 15-Mar 287 J. BALLESTEROS DIA
3295 15-Mar 287 J. BALLESTEROS DIA
3298 15-Mar 287 J. BALLESTEROS DIA
3299 15-Mar 287 J. BALLESTEROS DIA
3300 15-Mar 288 P. QUISPE NOCHE
3301 16-Mar 288 P. QUISPE NOCHE
3302 16-Mar 288 P. QUISPE NOCHE
3303 16-Mar 288 P. QUISPE NOCHE
3304 16-Mar 288 J. BALLESTEROS DIA
3305 16-Mar 288 J. BALLESTEROS DIA
3306 16-Mar 288 J. BALLESTEROS DIA
3307 16-Mar 288 J. BALLESTEROS DIA
3308 17-Mar 288 P. QUISPE NOCHE
3309 17-Mar 288 P. QUISPE NOCHE
3310 17-Mar 288 P. QUISPE NOCHE
3312 17-Mar R5 J. BALLESTEROS DIA
3314 19-Mar 289 P. QUISPE DIA
3315 19-Mar 289 P. QUISPE DIA
3316 19-Mar 289 P. QUISPE DIA
3317 19-Mar 289 B.RODRIGUEZ NOCHE
3318 19-Mar 289 B.RODRIGUEZ NOCHE
3319 20-Mar 289 P. QUISPE DIA
3320 20-Mar 289 P. QUISPE DIA
3321 20-Mar 289 B.RODRIGUEZ NOCHE
3322 20-Mar 289 B.RODRIGUEZ NOCHE
3323 20-Mar 289 B.RODRIGUEZ NOCHE
3324 20-Mar 289 B.RODRIGUEZ NOCHE
3325 20-Mar 289 B.RODRIGUEZ NOCHE
3326 21-Mar 290 P. QUISPE DIA
3327 21-Mar 290 P. QUISPE DIA
3328 21-Mar 290 P. QUISPE DIA
3329 22-Mar 290 B.RODRIGUEZ NOCHE
3330 22-Mar 290 B.RODRIGUEZ NOCHE
3331 22-Mar 290 B.RODRIGUEZ NOCHE
3332 22-Mar 290 B.RODRIGUEZ NOCHE
3333 22-Mar 290 P. QUISPE DIA
3334 22-Mar 290 P. QUISPE DIA
3335 22-Mar 290 P. QUISPE DIA
3336 22-Mar 290 P. QUISPE DIA
3337 23-Mar 290 B.RODRIGUEZ NOCHE
3338 23-Mar 291 B.RODRIGUEZ NOCHE
3339 23-Mar 291 P. QUISPE DIA
3340 23-Mar 291 P. QUISPE DIA
3342 23-Mar 291 P. QUISPE DIA
3343 23-Mar 291 P. QUISPE DIA
3345 23-Mar 291 P. QUISPE DIA
3346 23-Mar 291 B.RODRIGUEZ NOCHE
3347 23-Mar 291 B.RODRIGUEZ NOCHE
3348 24-Mar R6 P. QUISPE DIA
3349 24-Mar R6 P. QUISPE DIA
3352 26-Mar 292 P. QUISPE DIA
3353 26-Mar 292 P. QUISPE DIA
3354 26-Mar 292 P. QUISPE DIA
3355 26-Mar 292 P. QUISPE DIA
3359 26-Mar 292 B.RODRIGUEZ NOCHE
3360 26-Mar 292 B.RODRIGUEZ NOCHE
3361 26-Mar 292 B.RODRIGUEZ NOCHE
3362 27-Mar 292 B.RODRIGUEZ NOCHE
3362 27-Mar 292 P. QUISPE DIA
3363 27-Mar 292 P. QUISPE DIA
3364 27-Mar 292 P. QUISPE DIA
3366 28-Mar 293 B.RODRIGUEZ NOCHE
3367 28-Mar 293 B.RODRIGUEZ NOCHE
3368 28-Mar 293 B.RODRIGUEZ NOCHE
3369 28-Mar 293 B.RODRIGUEZ NOCHE
3370 28-Mar 293 J. BALLESTEROS DIA
3371 28-Mar 293 B.RODRIGUEZ DIA
3372 28-Mar 293 B.RODRIGUEZ DIA
3373 29-Mar 293 J. BALLESTEROS NOCHE
3374 29-Mar 293 J. BALLESTEROS NOCHE
3375 29-Mar 293 B.RODRIGUEZ DIA
3376 29-Mar 293 B.RODRIGUEZ DIA
3377 29-Mar 293 B.RODRIGUEZ DIA
3378 29-Mar 294 J. BALLESTEROS NOCHE
3379 29-Mar 294 J. BALLESTEROS NOCHE
3380 31-Mar 294 J. BALLESTEROS NOCHE
3381 31-Mar 294 J. BALLESTEROS NOCHE
3382 31-Mar 294 J. BALLESTEROS NOCHE
3385 31-Mar 295 J. BALLESTEROS NOCHE
3386 31-Mar 295 J. BALLESTEROS NOCHE
3387 31-Mar 295 J. BALLESTEROS NOCHE
3388 31-Mar 295 J. BALLESTEROS NOCHE
3389 1-Apr 295 B.RODRIGUEZ DIA
3391 1-Apr 295 B.RODRIGUEZ DIA
3397 3-Apr 296 B.RODRIGUEZ DIA
3398 3-Apr 296 B.RODRIGUEZ DIA
3399 3-Apr 296 J. BALLESTEROS NOCHE
3400 3-Apr 296 J. BALLESTEROS NOCHE
3401 3-Apr 296 J. BALLESTEROS NOCHE
3402 4-Apr 296 J. BALLESTEROS NOCHE
3403 4-Apr 296 B.RODRIGUEZ DIA
3404 4-Apr 296 B.RODRIGUEZ DIA
3406 4-Apr 296 B.RODRIGUEZ DIA
3407 4-Apr 296 B.RODRIGUEZ DIA
3409 4-Apr 296 J. BALLESTEROS NOCHE
3410 5-Apr 297 J. BALLESTEROS NOCHE
3411 5-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3412 5-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3413 5-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3414 5-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3415 5-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3416 6-Apr 297 J. BALLESTEROS NOCHE
3417 6-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3418 6-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3419 6-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3420 6-Apr 297 B.RODRIGUEZ DIA
3421 6-Apr 298 B.RODRIGUEZ DIA
3422 6-Apr 298 B.RODRIGUEZ DIA
3423 6-Apr 298 B.RODRIGUEZ DIA
3424 6-Apr 298 J. BALLESTEROS NOCHE
3425 6-Apr 298 J. BALLESTEROS NOCHE
3426 7-Apr 298 P. QUISPE DIA
3427 7-Apr 298 P. QUISPE DIA
3428 7-Apr 298 J. BALLESTEROS DIA
3429 7-Apr 298 J. BALLESTEROS DIA
3430 7-Apr 298 P. QUISPE NOCHE
3431 8-Apr 299 J. BALLESTEROS DIA
3432 8-Apr 299 J. BALLESTEROS DIA
3433 8-Apr 299 J. BALLESTEROS DIA
3434 8-Apr 299 J. BALLESTEROS DIA
3438 10-Apr 300 P. QUISPE NOCHE
3439 11-Apr 300 P. QUISPE NOCHE
3440 11-Apr 300 P. QUISPE NOCHE
3441 11-Apr 300 P. QUISPE NOCHE
3442 11-Apr 300 P. QUISPE NOCHE
3443 11-Apr 300 P. QUISPE NOCHE
3444 11-Apr 300 J. BALLESTEROS DIA
3445 11-Apr 300 J. BALLESTEROS DIA
3447 11-Apr 300 J. BALLESTEROS DIA
3448 12-Apr 300 J. BALLESTEROS DIA
3449 12-Apr 300 P. QUISPE NOCHE
3450 12-Apr 300 P. QUISPE NOCHE
3454 12-Apr 301 J. BALLESTEROS DIA
3456 12-Apr 301 J. BALLESTEROS DIA
3457 12-Apr 301 J. BALLESTEROS DIA
3458 12-Apr 301 J. BALLESTEROS DIA
3459 13-Apr 301 P. QUISPE NOCHE
3460 13-Apr 301 P. QUISPE NOCHE
3461 13-Apr 301 P. QUISPE NOCHE
3462 13-Apr 301 J. BALLESTEROS DIA
3463 13-Apr 301 J. BALLESTEROS DIA
3464 13-Apr 301 J. BALLESTEROS DIA
3465 13-Apr 301 J. BALLESTEROS DIA
3466 14-Apr 301 P. QUISPE NOCHE
3467 14-Apr 302 P. QUISPE NOCHE
3469 14-Apr 302 J. BALLESTEROS DIA
3470 14-Apr 302 J. BALLESTEROS DIA
3471 14-Apr 302 J. BALLESTEROS DIA
3472 14-Apr 302 P. QUISPE NOCHE
3473 14-Apr 302 P. QUISPE NOCHE
3474 14-Apr 302 P. QUISPE NOCHE
3475 15-Apr 302 P. QUISPE NOCHE
3476 15-Apr 302 P. QUISPE NOCHE
3478 15-Apr 302 J. BALLESTEROS DIA
3479 15-Apr 302 J. BALLESTEROS DIA
3480 15-Apr 303 P. QUISPE NOCHE
3481 15-Apr 303 P. QUISPE NOCHE
3482 15-Apr 303 P. QUISPE NOCHE
3483 15-Apr 303 P. QUISPE NOCHE
3484 16-Apr 303 J. BALLESTEROS DIA
3485 16-Apr R8 J. BALLESTEROS DIA
3488 16-Apr R8 J. BALLESTEROS DIA
3489 16-Apr 303 J. BALLESTEROS DIA
3496 18-Apr 304 P. QUISPE DIA
3497 18-Apr 304 P. QUISPE DIA
3498 18-Apr 304 B.RODRIGUEZ NOCHE
3499 18-Apr 304 B.RODRIGUEZ NOCHE
3500 18-Apr 304 B.RODRIGUEZ NOCHE
3501 19-Apr 304 P. QUISPE DIA
3502 19-Apr 304 P. QUISPE DIA
3503 19-Apr 304 P. QUISPE DIA
3505 19-Apr 304 B.RODRIGUEZ NOCHE
3506 19-Apr 304 B.RODRIGUEZ NOCHE
3507 19-Apr 304 B.RODRIGUEZ NOCHE
3508 19-Apr 304 B.RODRIGUEZ NOCHE
3509 19-Apr 304 P. QUISPE DIA
3510 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ DIA
3511 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ DIA
3512 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ DIA
3513 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ DIA
3515 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ DIA
3516 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ DIA
3517 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ NOCHE
3518 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ NOCHE
3519 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ NOCHE
3520 20-Apr 305 B.RODRIGUEZ NOCHE
3521 21-Apr 305 P. QUISPE DIA
3522 21-Apr 305 P. QUISPE DIA
3523 21-Apr 306 B.RODRIGUEZ NOCHE
3524 21-Apr 306 B.RODRIGUEZ NOCHE
3525 22-Apr 306 B.RODRIGUEZ NOCHE
3526 22-Apr 306 B.RODRIGUEZ NOCHE
3527 22-Apr 306 P. QUISPE DIA
3528 22-Apr 306 P. QUISPE DIA
3529 22-Apr 306 P. QUISPE DIA
3532 23-Apr 307 P. QUISPE DIA
3533 23-Apr 307 P. QUISPE DIA
3534 23-Apr 307 P. QUISPE DIA
3535 23-Apr 307 B.RODRIGUEZ NOCHE
3536 24-Apr 307 B.RODRIGUEZ NOCHE
3537 24-Apr 307 B.RODRIGUEZ NOCHE
3538 24-Apr 307 B.RODRIGUEZ NOCHE
3539 24-Apr 307 B.RODRIGUEZ NOCHE
3540 24-Apr 307 P. QUISPE DIA
3541 24-Apr 307 P. QUISPE DIA
3542 24-Apr 307 P. QUISPE DIA
3543 24-Apr 307 P. QUISPE DIA
3544 25-Apr 308 B.RODRIGUEZ NOCHE
3545 25-Apr 308 P. QUISPE DIA
3546 25-Apr 308 P. QUISPE DIA
3547 25-Apr 308 P. QUISPE DIA
3548 25-Apr 308 P. QUISPE DIA
3549 25-Apr 308 P. QUISPE DIA
3550 25-Apr 308 B.RODRIGUEZ NOCHE
3551 25-Apr 308 B.RODRIGUEZ NOCHE
3552 25-Apr 308 B.RODRIGUEZ NOCHE
3553 26-Apr 308 B.RODRIGUEZ NOCHE
3554 26-Apr 308 B.RODRIGUEZ NOCHE
3555 26-Apr 308 P. QUISPE DIA
3556 26-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3557 26-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3558 26-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3559 27-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3560 27-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3561 27-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3562 27-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3563 27-Apr 309 J.BALLESTEROS NOCHE
3564 27-Apr 309 J.BALLESTEROS NOCHE
3565 27-Apr 309 J.BALLESTEROS NOCHE
3566 27-Apr 309 J.BALLESTEROS NOCHE
3567 28-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3570 28-Apr 309 B.RODRIGUEZ DIA
3571 28-Apr 310 B.RODRIGUEZ DIA
3572 28-Apr 310 B.RODRIGUEZ DIA
3573 28-Apr 310 B.RODRIGUEZ DIA
3574 28-Apr 310 J.BALLESTEROS NOCHE
3575 28-Apr 310 J.BALLESTEROS NOCHE
3576 28-Apr 310 J.BALLESTEROS NOCHE
3577 28-Apr 310 J.BALLESTEROS NOCHE
3578 28-Apr 310 J.BALLESTEROS NOCHE
3579 28-Apr R9 B.RODRIGUEZ DIA
3580 28-Apr R9 B.RODRIGUEZ DIA
3581 28-Apr R9 B.RODRIGUEZ DIA
3587 2-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3588 2-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3589 2-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3590 2-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3592 2-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3593 2-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3594 2-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3595 2-May 311 J.BALLESTEROS NOCHE
3596 2-May 311 J.BALLESTEROS NOCHE
3597 2-May 311 J.BALLESTEROS NOCHE
3598 3-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3599 3-May 311 B.RODRIGUEZ DIA
3600 3-May 312 B.RODRIGUEZ DIA
3601 3-May 312 J.BALLESTEROS NOCHE
3602 3-May 312 J.BALLESTEROS NOCHE
3603 3-May 312 J.BALLESTEROS NOCHE
3604 3-May 312 J.BALLESTEROS NOCHE
3605 3-May 312 J.BALLESTEROS NOCHE
3606 4-May 312 B.RODRIGUEZ DIA
3607 4-May 312 B.RODRIGUEZ DIA
3608 4-May 312 B.RODRIGUEZ DIA
3609 4-May 312 B.RODRIGUEZ DIA
3610 5-May 312 J.BALLESTEROS NOCHE
3611 5-May 312 J.BALLESTEROS NOCHE
251
|
3-May
INFORMACIÓN DE ALIMENTACION DE BLEND

Placa de Peso
Empresa Transportista Conductor
Vehículo (TMH)

F6 F7 F8 F9
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.150
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.750
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.430
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.110
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 27.710
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.800
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 26.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 8.840
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.510
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.550
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 29.750
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 31.180
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.880
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.920
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 32.410
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 31.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 29.400
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 15.830
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.620
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 29.480
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 27.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 30.050
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 29.720
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.910
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 31.550
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 28.490
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 29.280
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 9.280
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 26.560
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 27.870
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.230
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 26.890
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 25.930
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 30.240
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 26.580
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 29.800
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 11.280
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.480
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.550
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 29.940
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ H. 28.790
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 29.560
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 28.620
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.230
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.810
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 27.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.720
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 21.470
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 JULIO ESPINOZA 27.620
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JULIO ESPINOZA 27.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-708 JULIO ESPINOZA 28.380
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-709 JULIO ESPINOZA 26.830
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-709 ALDO LAURA 22.290
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 14.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 29.430
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-709 JULIO ESPINOZA 27.230
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-709 JULIO ESPINOZA 1.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.480
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.750
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.240
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.390
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.490
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.000
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 23.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.250
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 23.920
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 24.580
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 24.430
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 21.400
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 24.450
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.900
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 24.450
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.080
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.960
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.870
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. CAT-950 LUCIO NAVARRO 5.200
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. CAT-950 LUCIO NAVARRO 5.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 28.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 28.710
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 28.820
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.110
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.110
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 JOSE PEREZ HOYOS 26.300
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 27.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.400
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 23.710
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 23.720
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 16.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 29.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.870
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.710
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 29.320
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.830
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-7O5 JOSE PEREZ HOYOS 25.390
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.060
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.870
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 25.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.100
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.130
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.920
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 2.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 28.800
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 29.610
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 29.560
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 30.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 31.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.770
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 26.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.090
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.220
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 25.150
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 25.590
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.000
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.130
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 24.980
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 19.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.080
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.040
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 11.250
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.450
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 11.990
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.000
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.540
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 24.800
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.730
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.990
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.450
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 25.960
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.540
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 27.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 31.280
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.140
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 16.800
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.840
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.980
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.610
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.070
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.090
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.400
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.450
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.200
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.620
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 27.830
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.210
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.450
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 23.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 14.680
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.560
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 31.470
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 32.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 33.550
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 32.030
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.200
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 32.080
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 31.570
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 JOSE PEREZ HOYOS 29.300
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 31.340
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.880
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 32.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 32.140
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 32.240
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 31.150
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 JOSE PEREZ HOYOS 31.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 30.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 26.380
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 26.870
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 26.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 25.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 26.590
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 26.300
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 26.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 9.320
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 30.080
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 31.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 28.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-707 JOSE PEREZ HOYOS 15.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 25.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 5.140
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 1.710
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.200
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.540
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 28.020
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 27.980
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.880
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.880
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.030
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.820
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 24.930
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 29.560
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 31.200
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.980
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.620
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 31.510
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 29.610
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 25.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.650
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.220
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.940
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.170
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.420
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 16.600
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.480
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.420
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 25.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.290
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 24.750
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.000
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.560
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.490
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.300
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.250
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.480
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.600
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.540
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.860
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.240
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.390
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.130
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.970
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.040
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.930
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.650
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.970
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.170
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.840
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.640
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 9.060
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 27.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.600
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.300
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.510
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.380
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 29.640
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.940
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 28.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.170
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 31.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 19.240
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.900
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.990
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.610
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 32.420
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 31.070
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JULIO ESPINOZA 30.860
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.450
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 17.940
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.900
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.930
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.770
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 20.060
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.330
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.210
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.630
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.540
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 26.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 28.150
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 30.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 29.100
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 31.510
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 31.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.790
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 31.030
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 31.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 31.630
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.220
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.870
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 29.690
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 31.640
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.880
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.900
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.840
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.620
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 31.810
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 31.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.810
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.130
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.200
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 4.860
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 29.450
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 3.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 31.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 25.410
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 25.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.130
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.600
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 29.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 29.870
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.240
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.990
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.410
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 27.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 29.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 29.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.030
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.550
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 29.820
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 ALDO LAURA 32.430
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 ALDO LAURA 29.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 ALDO LAURA 24.220
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 JOSE PEREZ HOYOS 27.790
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 JOSE PEREZ HOYOS 30.170
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 JOSE PEREZ HOYOS 27.710
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 JOSE PEREZ HOYOS 29.790
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 30.400
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 32.320
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 32.720
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 33.810
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 29.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.170
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 15.130
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDES 15.810
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 25.590
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.940
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.120
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.290
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.770
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.550
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 30.240
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 12.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.590
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 29.020
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.130
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.720
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.610
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.770
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.840
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.230
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.170
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-706 LUCIO NAVARRO 29.120
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.820
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.160
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 28.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 27.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 17.730
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 26.960
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 17.290
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.890
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 31.710
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 29.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 31.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 31.060
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 32.050
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.990
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.730
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 30.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 JOSE PEREZ HOYOS 13.610
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.220
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.430
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 31.030
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.580
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.060
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 28.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 31.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.120
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 9.020
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 15.080
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 18.510
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 19.380
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 27.230
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 28.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 28.140
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 30.230
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 27.610
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 21.120
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 30.410
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 29.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 30.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 31.030
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 31.370
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 29.770
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.990
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.200
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 23.800
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 30.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.640
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.400
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.650
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 28.560
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 25.640
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 30.630
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.140
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 29.400
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 29.410
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 32.380
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 32.430
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 31.510
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 30.280
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 30.000
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 30.030
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 29.830
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 28.140
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.900
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 22.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 9.800
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 29.940
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 26.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 26.630
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 26.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 27.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 27.080
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 31.080
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 31.040
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 31.030
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 30.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 25.680
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 15.420
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.570
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 29.300
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 22.460
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 27.190
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 29.060
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 28.140
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 31.170
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.790
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 30.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 29.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 12.880
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 28.730
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 29.870
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 32.150
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 33.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 28.550
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 28.850
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 30.060
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 29.690
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 29.890
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 25.830
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 10.650
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 27.020
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 27.720
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 28.650
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 29.940
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 25.180
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 4.840
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 22.980
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 21.480
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.070
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.830
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.470
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 28.180
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 27.820
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 JOSE PEREZ HOYOS 30.300
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.130
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.260
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 25.490
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 17.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 6.690
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 25.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.680
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.150
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.290
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.980
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.230
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 27.620
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.920
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 28.630
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 27.210
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.290
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 18.820
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 28.570
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 28.790
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 22.950
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 4.700
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 4.120
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 2.630
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.060
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.710
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 27.320
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 27.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 29.900
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 29.310
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.550
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.880
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 17.160
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 28.410
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.660
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.160
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 28.470
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 27.900
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.570
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 28.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.930
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.610
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.690
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.300
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.540
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.970
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.020
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.290
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.210
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.830
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 25.860
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 27.170
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 EFRAIN CHOCHOCA 26.090
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 24.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 28.480
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 23.540
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 28.680
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 28.010
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 24.93
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.36
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.490
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.540
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.760
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 4.000
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 3.280
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 MARIO FERNANDEZ 3.140
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 25.980
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.250
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.180
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 26.670
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. A5R-905 LUCIO NAVARRO 27.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.640
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.740
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 29.350
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 29.780
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 30.120
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 26.980
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 17.240
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.270
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 30.510
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 30.770
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 29.810
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 31.080
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 30.320
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 27.440
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 29.330
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 28.180
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 LUCIO NAVARRO 25.970
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 25.360
TRACTO RENT SOLUTIONS S.A.C. C9D-705 MARIO FERNANDEZ 14.500
EFRAIN CHOCHOCA
%HUMEDAD Peso Observación
(FAJA) (TMS)

F10 F11 F12


4.87 26.646
4.87 25.828
4.87 26.399
4.87 26.094
4.87 24.838
4.87 26.361
3.37 25.423
3.37 25.897
3.37 24.602
3.37 25.878
3.37 8.542
3.58 28.454
3.58 29.456
3.58 29.601
3.58 28.685
3.58 30.064
3.79 29.710
3.79 29.748
3.79 31.182
3.79 30.643
3.79 28.286
3.79 15.230
2.58 29.830
2.58 28.719
2.58 26.956
2.58 29.275
2.58 28.953
2.18 28.280
2.18 30.862
2.18 27.869
2.18 28.642
2.18 9.078
8.27 24.363
8.27 25.565
8.27 26.813
8.27 26.327
8.27 24.666
6.37 24.278
6.37 28.314
6.37 24.887
2.98 28.912
2.98 10.944
2.98 28.601
2.98 27.699
2.98 29.048
2.98 27.932
2.98 28.679
2.98 27.767
2.98 27.389
2.98 28.922
2.98 26.380
2.98 27.864
2.98 20.830
2.78 26.852
2.78 26.502
2.78 27.591
2.78 26.084
2.78 21.670
2.78 14.437
2.39 28.727 MINERAL DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN (R1)
2.39 26.579 MINERAL DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN (R1)
2.39 1.737 MINERAL DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN (R1)
2.38 25.850
2.38 25.147
2.38 26.113
2.38 26.592
2.38 26.738
2.38 26.836
2.38 26.357
2.38 23.136
2.38 24.649
2.38 23.351
2.38 23.995
4.78 23.262
4.78 20.377
4.78 23.281
4.78 24.662
4.78 23.281
4.78 25.786
4.78 25.671
4.78 26.005
6.54 28.851
6.54 4.860
6.54 4.963
6.54 26.505
6.54 26.832
1.85 28.287
1.85 29.553
1.85 29.553
1.85 25.813
1.85 26.952
1.85 26.893
1.85 23.271
1.85 23.281
1.85 16.048
4.09 27.996
4.09 26.730
4.09 27.536
4.09 28.121
4.09 24.774
4.09 24.419
6.26 23.801
6.26 24.429
6.26 25.188
6.26 24.719
6.26 25.029
6.26 23.866
6.26 26.491
6.26 24.991
6.26 25.404
6.26 24.494
6.26 26.172
6.26 25.488
6.26 2.493
3.60 27.763
3.60 28.544
3.60 28.496
3.60 29.277
3.60 30.135
3.60 29.633
3.60 29.662
3.60 29.633
5.00 24.947
5.00 25.983
5.00 26.686
5.48 25.813
5.48 24.925
5.48 26.674
3.40 24.295
3.40 24.720
3.40 26.082
3.40 27.174
3.40 24.131
3.40 19.001
3.99 26.652
3.99 26.000
3.99 25.961
3.99 10.801
3.49 24.562
3.49 11.572
4.87 23.783
4.87 27.150
4.87 23.592
4.87 28.282
4.87 27.578
4.87 27.940
5.57 25.921
5.57 24.514
5.57 26.006
5.57 25.288
5.57 25.676
3.47 27.675
3.47 30.195
3.47 26.198
3.47 16.217
3.85 27.364
3.85 27.835
3.85 28.691
3.85 28.826
3.85 29.432
3.85 26.028
3.85 26.047
3.85 28.268
3.85 29.278
3.85 26.153 FALTO REGISTRAR EN FORMATO Y BALANZA
4.50 26.998
4.50 27.332
4.50 26.578
4.50 26.941
4.50 27.170
4.50 22.872
4.50 14.019
2.59 29.768
2.59 30.655
2.59 32.097
2.59 32.681
1.99 31.393
1.99 29.599
1.99 31.442
1.99 30.942
1.99 28.717
1.99 30.716
1.20 30.509
1.20 31.962
1.20 31.754
1.20 31.853
1.20 30.776
1.20 31.082
1.20 30.292
7.17 24.489
7.17 24.943
7.17 24.925
7.17 23.932
7.17 24.683
7.17 24.414
7.17 24.424
7.17 8.652
2.18 29.424
2.18 30.686
2.18 27.820
2.18 15.025
3.17 24.469
3.17 4.977
3.00 1.659
3.00 28.324
3.00 29.624
3.00 29.818
3.00 27.179
3.00 27.141
3.00 28.014
3.00 27.606
3.00 28.014
3.00 29.129
3.00 28.925
3.00 24.182
3.39 28.558
3.39 30.142
3.39 29.331
3.39 28.200
3.39 25.128
3.39 29.930
2.08 27.046
2.08 27.604
2.08 30.855
2.08 28.994
2.08 25.126
2.53 26.619
2.53 25.771
2.53 26.950
2.53 25.557
2.80 26.895
2.80 28.130
2.80 25.437
2.80 28.616
2.80 26.652
2.80 25.991
2.80 26.691
2.80 16.135
7.00 25.556
7.00 25.501
7.00 23.585
7.00 26.217
7.00 25.380
7.00 23.018
7.00 24.422
7.00 24.180
7.00 23.259
7.00 25.631
7.00 24.636
7.00 26.319
2.73 27.479
2.73 28.675
2.73 28.792
2.73 27.761
2.73 28.160
2.73 28.072
3.80 28.129
3.80 27.311
3.80 28.985
3.80 27.869
3.80 29.206
3.00 26.869
3.00 27.199
3.00 28.062
3.00 27.170
3.00 26.821
3.00 27.131
3.00 26.355
3.00 26.452
3.00 27.005
3.00 26.811
3.00 28.431
3.00 8.788
2.29 26.391
3.00 25.860
3.00 27.810
3.00 26.772
3.00 27.451
3.00 24.968
3.00 24.968
3.96 28.207
3.96 28.764
3.96 28.341
3.96 29.177
3.96 28.466
3.67 24.988
3.67 27.945
3.67 27.724
3.67 26.173
3.67 30.498
3.67 18.534
2.47 27.211
2.47 29.249
2.47 28.547
2.47 28.586
2.47 28.879
2.49 31.613
2.49 30.296
2.49 30.092
2.49 28.717
2.49 29.594
2.49 17.493
3.97 26.792
3.97 25.861
3.97 25.217
3.97 26.668
3.97 19.264
6.87 25.452
6.87 24.409
6.87 24.456
6.87 24.801
6.87 24.717
6.87 24.940
6.87 26.216
1.99 29.413
1.99 28.521
1.99 30.883
1.39 30.875
1.39 30.362
1.39 30.599
1.39 31.023
1.39 31.190
1.39 27.976
1.39 25.856
1.39 26.930
1.39 26.497
1.99 29.099
1.99 31.010
1.99 26.345
1.99 28.325
1.99 28.266
3.00 27.761
3.00 30.856
3.00 30.749
27.810
28.360
27.130
26.200
4.860
29.450
3.270
4.35 26.734
31.850
25.410
25.190
26.130
27.600
29.670
29.870
3.37 26.824
3.37 25.356
3.37 26.080
3.37 26.486
3.37 26.274
3.37 26.805
3.37 28.322
4.19 28.120
4.19 26.856
4.19 25.438
4.19 28.571
4.19 31.071
4.19 28.082
4.19 23.205
3.17 26.909
3.17 29.214
3.17 26.832
3.17 28.846
3.17 29.436
3.17 31.295
3.17 31.683
3.17 32.738
3.17 28.507
3.17 27.277
3.17 14.650
3.06 15.326
4.40 24.464
4.20 25.809
4.40 25.927
4.40 28.957
4.40 27.906
4.40 26.539
4.40 28.976
4.40 26.548
4.40 27.294
4.40 27.475
4.40 28.909
4.40 11.893
4.20 26.431
4.20 27.801
4.20 25.991
4.20 25.598
4.20 25.492
4.20 26.163
4.20 26.604
5.20 25.444
5.20 26.762
5.20 25.368
5.20 26.980
5.20 25.757
4.80 27.722
4.80 25.533
4.80 25.856
4.80 27.322
4.80 26.332
4.80 26.056
4.80 24.524
4.80 16.879
4.80 25.666
4.80 16.460
4.00 29.654
4.00 30.442
4.00 29.712
4.00 28.186
4.00 30.096
4.00 29.818
4.00 30.768
4.00 27.830
4.00 29.501
3.20 29.388
3.20 13.174
4.60 26.922
4.60 27.122
4.60 27.342
4.60 26.664
3.89 29.823
3.89 26.507
3.89 26.968
4.20 27.083
4.20 29.995
4.20 25.981
4.20 26.575
4.20 8.641
0.000
0.000
15.080
18.510
19.380
2.60 26.522
2.60 28.100
2.60 27.408
2.60 29.444
2.60 26.892
2.60 20.571
4.07 29.172
4.07 28.549
4.07 29.038
4.07 29.767
2.39 30.620
2.39 29.058
2.39 27.321
2.39 27.526
2.39 26.208
2.39 27.585
2.39 23.231
3.18 29.491
3.18 26.761
3.18 26.529
3.18 26.151
3.18 26.771
3.18 26.151
2.00 27.989
2.00 25.127
2.00 30.017
2.00 28.204
2.00 25.617
2.98 28.524
2.98 28.534
2.98 31.415
2.98 31.464
2.98 30.571
2.98 29.378
2.98 29.106
2.98 29.135
2.98 28.941
2.98 27.301
10.20 24.560
10.20 25.054
10.20 20.349
10.20 8.800
2.58 29.168
2.58 25.680
2.58 25.943
2.58 26.157
2.58 27.131
2.58 26.381
2.19 30.399
2.19 30.360
2.19 30.350
2.19 29.607
2.19 25.118
2.19 15.082
2.19 27.944
2.19 27.817
2.19 28.658
2.19 21.968
3.37 26.274
3.37 28.081
3.37 27.192
3.37 30.120
3.37 27.820
3.37 29.627
3.37 28.670
2.79 12.521
2.79 27.928
2.79 29.037
2.79 31.253
2.79 32.089
2.00 27.979
2.00 28.273
2.00 29.459
2.00 29.096
2.00 29.292
2.00 25.313
2.00 10.437
2.18 26.431
2.18 27.116
2.18 28.025
2.18 29.287
2.18 24.631
2.18 4.734
2.18 22.479
2.18 21.012
5.40 26.554
5.40 25.381
5.40 25.987
5.40 25.495
5.40 25.334
4.40 26.940
4.40 26.596
4.40 28.967
4.40 26.892
4.40 26.061
4.40 24.368
4.40 16.893
3.00 6.489
3.00 24.929
3.00 26.850
3.00 26.336
3.00 26.471
3.00 26.171
3.00 26.413
3.00 26.791
3.00 26.112
3.00 27.771
3.00 26.394
3.00 25.501
3.00 18.255
4.17 25.663
4.17 27.379
4.17 27.589
3.80 22.078
3.80 4.521
3.80 3.963
3.80 2.530
4.60 25.224
4.60 26.092
4.60 25.815
4.60 25.481
4.00 26.227
4.60 26.483
4.60 28.525
4.60 27.962
4.60 25.548
4.60 26.283
4.60 25.644
4.60 16.371
4.00 27.274
4.00 25.670
4.00 26.554
4.00 26.074
4.00 27.331
4.00 25.382
4.00 26.784
4.00 25.507
4.00 26.890
3.80 24.945
3.80 24.637
3.80 25.676
5.40 23.934
5.40 24.161
5.40 24.568
5.40 24.615
5.40 25.296
5.40 24.870
5.40 23.849
5.40 25.381
5.40 24.464
5.40 25.703
5.40 24.681
5.40 23.035
5.40 26.942
6.48 22.015
6.48 26.822
6.48 26.195
5.58 23.539
5.58 23.945
5.58 25.012
5.58 24.115
5.58 25.267
4.000
3.280
3.140
5.70 24.499
5.70 24.754
5.70 24.688
5.70 25.150
5.70 25.716
5.70 24.179
5.70 24.273
4.30 28.088
4.30 28.499
4.30 28.825
4.30 25.820
4.30 16.499
4.85 26.899
4.85 29.030
4.85 29.278
4.85 28.364
4.85 29.573
4.85 28.849
27.440
29.330
28.180
25.970
25.360
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
RESUMEN DE ALIMENTACION DE BLEND 20

F. INICIO DE F. FINAL DE N° TOTAL DE


N° BLEND TMH HUMEDAD (%)
ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION

250 1/2/2018 1/3/2018 11 278.350 4.87


251 1/4/2018 1/6/2018 12 322.980 3.89
252 1/6/2018 1/9/2018 10 275.050 1.88
253 1/9/2018 1/10/2018 10 263.080 8.27
254 1/11/2018 1/12/2018 11 310.360 2.88
255 1/12/2018 1/13/2018 6 147.230 3.20
R1 1/13/2018 1/13/2018 3 58.440 2.32
256 1/15/2018 1/16/2018 11 285.560 1.59
257 1/17/2018 1/18/2018 8 201.980 7.33
258 1/18/2018 1/19/2018 14 332.430 5.26
259 1/19/2018 1/20/2018 6 166.380 3.07
260 1/20/2018 1/23/2018 13 322.770 6.26
261 1/24/2018 1/25/2018 11 323.550 3.60
262 1/26/2018 1/26/2018 9 232.420 5.48
263 1/27/2018 1/27/2018 4 93.130 2.58
R2 1/29/2018 1/29/2018 2 37.440 3.49
264 1/29/2018 1/30/2018 11 301.350 4.87
265 1/31/2018 1/31/2018 4 103.890
266 1/31/2018 2/1/2018 10 289.050 3.49
267 2/2/2018 2/3/2018 7 180.010 4.50
268 2/5/2018 2/6/2018 10 315.050 2.59
269 2/7/2018 2/7/2018 7 220.880 2.33
270 2/8/2018 2/9/2018 8 194.400 7.86
271 2/9/2018 2/10/2018 4 105.250 1.53
R3 2/10/2018 2/10/2018 3 32.120 3.17
272 2/12/2018 2/13/2018 11 317.480 5.86
273 2/13/2018 2/15/2018 11 319.890 3.26
274 2/13/2018 2/17/2018 12 318.060 2.53
275 2/19/2018 2/20/2018 12 320.110 6.95
276 2/20/2018 2/22/2018 11 320.770 2.73
277 2/22/2018 2/24/2018 12 316.590 3.00
R4 2/24/2018 2/24/2018 1 27.010 2.29
278 2/25/2018 2/26/2018 6 162.710 3.00
279 2/26/2018 2/28/2018 11 310.650 3.96
280 2/28/2018 3/1/2018 11 318.170 2.47
281 3/1/2018 3/2/2018 5 128.920 3.97
282 3/2/2018 3/3/2018 7 187.900 6.87
283 3/6/2018 3/7/2018 9 275.210 1.59
284 3/8/2018 3/9/2018 11 318.480 5.40
285 3/9/2018 3/10/2018 5 114.360 6.00
286 3/12/2018 3/13/2018 11 304.660 3.66
287 3/14/2018 3/15/2018 11 311.360 4.18
288 3/16/2018 3/17/2018 11 317.450 4.33
R5 3/17/2018 3/18/2018 1 15.810 3.06
289 3/19/2018 3/21/2018 12 324.940 4.40
290 3/21/2018 3/23/2018 12 329.610 5.94
291 3/23/2018 3/24/2018 8 210.320 4.49
R6 3/24/2018 3/24/2018 2 44.250 4.80
292 3/26/2018 3/27/2018 11 321.060 4.10
293 3/27/2018 3/29/2018 12 323.390 4.60
294 3/30/2018 3/31/2018 5 52.970 4.40
295 3/31/2018 4/1/2018 6 163.180 2.59
296 4/3/2018 4/4/2018 11 317.710 3.98
297 4/5/2018 4/6/2018 11 306.920 3.37
298 4/6/2018 4/7/2018 10 303.410 2.78
299 4/8/2018 4/8/2018 4 87.710 10.20
300 4/10/2018 4/11/2018 12 329.230 2.67
301 4/11/2018 4/14/2018 12 326.330 2.19
302 4/14/2018 4/15/2018 11 307.280 3.00
303 4/15/2018 4/16/2018 6 159.990 2.40
R8 4/16/2018 4/16/2018 2 27.820 3.60
304 4/18/2018 4/20/2018 13 327.640 5.40
305 4/20/2018 4/21/2018 12 317.520 3.50
306 4/21/2018 4/22/2018 7 118.540 4.17
307 4/22/2018 4/24/2018 12 320.220 5.10
308 4/25/2018 4/26/2018 12 325.590 4.56
309 4/26/2018 4/28/2018 13 339.850 5.40
310 4/28/2018 4/29/2018 8 209.310 6.48
R9 3 10.420
311 5/2/2018 12 317.200
312 12 331.540 4.85
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
TACION DE BLEND 2018

TMS TMS PESO TOTAL DIFERENCIA 1 DIFERENCIA 2


(%H - BLEND) (%H - faja) (TMS)

264.794 266.507 262.796 1.998 3.711


310.416 311.058 303.869 6.547 7.189
269.879 268.464 269.852 0.027 -1.388
241.323 245.069 239.518 1.805 5.551
301.422 301.111 305.606 -4.184 -4.495
142.519 143.137 142.935 -0.416 0.202
57.084 57.043 57.084 57.043
281.020 278.764 280.278 0.742 -1.514
187.175 192.325 199.143 -11.968 -6.818
314.944 321.663 309.750 5.194 11.913
161.272 159.575 161.345 -0.073 -1.770
302.565 302.565 301.689 0.876 0.876
311.902 310.758 309.944 1.958 0.814
219.683 222.814 222.343 -2.660 0.471
90.727 89.414 82.001 8.726 7.413
36.133 36.133 0 36.133 36.133
286.674 285.730 285.893 0.781 -0.163
103.890 100.285 100.766 3.124 -0.481
278.962 277.922 278.962 277.922
171.910 171.910 167.647 4.263 4.263
306.890 308.009 304.972 1.918 3.037
215.733 218.229 215.121 0.612 3.108
179.120 180.462 176.386 2.734 4.076
103.640 102.956 103.035 0.605 -0.079
31.102 31.105 0 31.102 31.105
298.876 307.956 304.005 -5.129 3.951
309.462 310.914 305.898 3.564 5.016
310.013 309.445 307.467 2.546 1.978
297.862 297.702 297.794 0.068 -0.092
312.013 310.439 309.412 2.601 1.027
307.092 307.092 303.282 3.810 3.810
26.391 26.391 0 26.391 26.391
157.829 157.829 159.453 -1.624 -1.624
298.348 298.817 300.142 -1.794 -1.325
310.311 310.277 308.409 1.902 1.868
123.802 123.802 122.235 1.567 1.567
174.991 174.991 177.378 -2.387 -2.387
270.834 270.841 272.757 -1.923 -1.916
301.282 311.694 303.889 -2.607 7.805
107.498 114.360 105.545 1.953 8.815
293.509 300.715 303.875 -10.366 -3.160
298.345 299.230 301.272 -2.927 -2.042
303.704 307.387 301.576 2.128 5.811
15.326 15.326 15.326 0.000 0.000
310.643 310.697 305.598 5.045 5.099
310.031 314.392 304.802 5.229 9.590
200.877 200.225 204.392 -3.515 -4.167
42.126 42.126 42.126 42.126
307.897 308.569 306.379 1.518 2.190
308.514 309.623 300.106 8.408 9.517
50.639 52.970 313.436 -262.797 -260.466
158.954 158.937 153.545 5.409 5.392
305.065 308.076 307.07 -2.005 1.006
296.577 298.809 301.64 -5.063 -2.831
294.975 294.368 297.905 -2.930 -3.537
78.764 78.764 73.215 5.549 5.549
320.440 321.377 305.108 15.332 16.269
319.183 316.691 306.757 12.426 9.934
298.062 300.157 300.068 -2.006 0.089
156.150 156.502 127.717 28.433 28.785
26.818 27.214 43.491 -16.673 -16.277
309.947 311.957 308.732 1.215 3.224
306.407 307.994 307.823 -1.416 0.171
113.597 113.724 110.4697 3.127 3.254
303.889 305.654 300.238 3.651 5.416
310.743 312.723 304.833 5.910 7.890
321.498 321.498 308.796 12.702 12.702
195.747 196.908 200.618 -4.871 -3.710
10.420 10.420 10.420 10.420
317.200 300.988 301.234 15.966 -0.246
315.460 322.773 309.505 5.955 13.268
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
45880 14200 31680
33460 14200 19260
42690 14340 28350

44020 14200 29820 29.82


46630 14200 32430 32.43
43510 14200 29310 29.31

17690 30410
12230
29920 490

43250 432.5 430


42810 42817.5 42820
440

43250 100
42810 X
98.982659 98.98
1.01734104 1.02

40920
41629.5954

39400 14470 24930 24.93


39830 14470 25360 25.36
40960 14470 26490 26.49
40010 14470 25540 25.54
41230 14470 26760 26.76
46000 14300 31700
46110 14300 31810
63510