Anda di halaman 1dari 1

KEBERSIHAN ALAM SEKITAR

TAJUK-TAJUK PIDATO SPONTAN

1. Perpaduan Teras Kemajuan (JAMIL) 2. Menghormati Orang Tua (FUZIANA)

3. Jiran Sepakat Membawa Berkat 4. Kebersihan Alam Sekitar ( JAMIL)


(NAFISYAH)

5. Budi Bahasa Amalan Mulia (FUZIANA) 6. Malaysia Di Pentas Dunia ( NAFISYAH)

7. Sukan Menyihatkan Badan ( JAMIL ) 8. Dadah Membawa Padah ( FUZIANA )

9. Semangat Cinta Akan Negara ( NAFISYAH) 10. Ilmu Pelita Hidup ( JAMIL)

11. Disiplin Asas Kecemerlangan Diri


(NAFISYAH)

Panduan untuk guru… buat secara ringkas ( masa 3 minit sahaja)


1.Sila berikan definisi ringkas tajuk
2.Berikan 4 isi utama berserta huraian & contoh
3.Sertakan peribahasa/simpulan bahasa/bidalan berkaitan dengan tajuk