Anda di halaman 1dari 5

LATIH TUBI TATABAHASA (KATA HUBUNG) C hingga

D setelah
Pilih jawapan yang paling sesuai untuk
mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di 5 Encik Azmeer akan menghadiri mesyuarat di
bawah. Kuala Lumpur pada minggu
hadapan ___________ bulan hadapan?
1 Guru itu sering dipuji ___________ rajin A dan
bekerja. B lalu
A atau C atau
B jika D maka
C agar
D kerana 6 Din mengambil surat itu _________
menyerahkannya kepada Rajoo.
2 Haji Shahrul Anuar bukan sahaja pemurah A lalu
___________ baik hati. B agar
A dan C maka
B tetapi D kerana
C manakala
D walaupun 7 Charles lulus ujian itu _________ adiknya
gagal.
3 Rumainah bersorak terlalu kuat ___________ A dan
suaranya serak. B serta
A hingga C tetapi
B tatkala D malahan
C setelah
D supaya 8 Zamzarina berkata-kata __________ merenung
wajah temannya.
4 Pencuri memasuki rumah itu __________ A kerana
penghuninya sedang tidur nyenyak. B sambil
A agar C maka
B ketika D lalu

1
padanya.
9 Farzana ______ Mei Hua sangat gembira A Semoga
kerana mereka mendapat keputusanyang B Sewaktu
cemerlang dalam UPSR. C Supaya
A dan D Setelah
B lalu
C tetapi 14 Encik Lim menebas semak-samun _________
D walhal isterinya menyapu sampah.
A apabila
10 __________ keluarga Wong tiba, datuknya B manakala
tiada di rumah. C walaupun
A Semasa D sedangkan
B Setelah
C Supaya 15 Halim tetap dengan pendiriannya untuk
D Sementara berhijrah ke bandar __________
ditentang oleh ibunya.
11 Keluarga Chong Wei mungkin berpindah ke A sementara
Johor __________ ke Melaka. B walaupun
A dan C sejak
B lalu D agar
C atau
D agar 16 Hamid tidak datang ke sekolah ____________
minggu lepas.
12 Encik Sulaiman berdoa ________ keluarganya A semenjak
sentiasa sihat. B sewaktu
A untuk C kerana
B jikalau D selagi
C bahawa
D semoga 17 Murid-murid diminta beratur __________
menaiki bas.
13 ___________ pegawai kastam membuat A ketika
pemeriksaan, barang seludup itu tiada B setelah
2
C semenjak
D sementara 22 Makanlah makanan yang berkhasiat
___________ badan kamu sentiasa
18 Landskap itu dibina oleh guru-guru, ibu bapa cergas.
________ murid-murid sekolah itu. A jika
A lalu B sejak
B maka C kerana
C serta D supaya
D atau
23 Setelah beberapa buah teksi yang ditahan
19 __________ menonton drama lucu itu, tidak berhenti, __________ Azminmengambil
mereka ketawa berdekah-dekah. keputusan untuk berjalan kaki sahaja ke bandar.
A Apabila A dan
B Kerana B lantas
C Sambil C manakala
D Semasa D sementara

20 Izuddin masuk ke kelas ________ Cikgu 24 Tetamu itu bangun _________ turun ke
Norman sedang mengajar. serambi.
A sementara A dan
B malahan B lalu
C tatkala C maka
D sambil D setelah

21 Ekspo pertanian itu akan dilanjutkan 25 Manjeet berkata ________ dia pasti akan
tempohnya ___________ mendapat mengikuti rombongan sambil belajarke Putrajaya
sambutan yang menggalakkan daripada penduduk itu.
tempatan. A bahawa
A jika B seraya
B ketika C maka
C hingga D agar
D sementara
3
terjamin.
26 Ibu tua itu memeluk anaknya _________ A agar
membelai rambutnya. B untuk
A serta C hingga
B walhal D bahawa
C malahan
D kendatipun 31 Sri Devi tidak akan makan _________ ibu
tidak memujuknya.
27 Pak Mat mengumpul nira _______ dibuat A setelah
manisan dan tuak. B apabila
A setelah C sekiranya
B semasa D sementara
C untuk
D bagi 32 Setelah mendapati rakan-rakan lain berdiam
diri, Rodiah __________
28 ___________ hujan turun, pasukan bola mengangkat tangan untuk menjawab soalan
sepak itu masih bermain di padang. Matematik itu.
A Semoga A maka
B Tatkala B lantas
C Hingga C sambil
D Supaya D justeru

29 _____________ letih, pelumba basikal itu 33 Sekumpulan pekerja sedang berehat sambil
meneruskan kayuhannya sehingga ke garisan berbual-bual ___________
penamat. menyambung tugas masing-masing.
A Tatkala A sementara
B Semasa B semenjak
C Sungguhpun C sebelum
D Walau bagaimanapun D semasa

30 Pertahanan negara perlu diperkuat 34 Bukan Amirul sahaja yang pemurah


___________ keamanan negara sentiasa __________ anaknya juga dermawan.
4
A malahan C bahawa
B namun D kemudian
C tetapi
D maka 39 ___________ menunggu bas, Norita membaca
buku cerita.
35 __________ kita berusaha dengan A Setelah
bersungguh-sungguh, kita pasti berjaya. B Jikalau
A Semenjak C Walaupun
B Sekiranya D Sementara
C Semasa
D Selagi 40 Perlawanan itu akan dibatalkan __________
hujan turun dengan lebatnya.
36 ___________ sebelum kejadian itu berlaku, A semoga
mereka kelihatan bermain bola ditepi pantai. B kerana
A Apabila C jikalau
B Justeru D untuk
C Sejurus
D Ketika
|SELAMAT MENCUBA SEMOGA BERJAYA|
37 Wafiy akan terus berusaha _________ cita-
citanya untuk menjadi seorang
angkasawan belum tercapai.
A sementara
B walaupun
C apabila
D selagi

38 Sampah itu dikutipnya ___________


dibuangnya ke dalam tong sampah.
A seraya
B apabila