Anda di halaman 1dari 4

PELAN TAKTIKAL 2015 PANITIA FIZIK SMK PADANG TEMBAK

Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard – Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
STRATEGI pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan
memahami peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.

Tempoh /
Tanggung Kos/ Pelan
Bil Program / Projek Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1. Bengkel Amali Kertas 3 Guru Panitia Mac (Sehari) RM0.30x50 = Peningkatan Markah % markah kertas 3 Semua pelajar Ahli Panitia
RM 15/PIBG Kertas 3 meningkat, >25/40 Tingkatan 5 boleh
(Pecutan mengambil alih
Akademik) tugas

2. Seminar Teknik Menjawab Fizik Ketua Panitia Jun (Sehari) RM300/PIBG Peningkatan gred Gred Purata Semua pelajar Ahli Panitia
(Pecutan purata matapelajaran Peperiksaan tingkatan 4 dan 5 boleh
Akademik) Pertengahan Tahun mengambil alih
meningkat tugas

3. Lawatan ke Planeterium Guru Panitia April (Sehari) RM1000/(Unit Meningkatkan minat Gred Purata Semua pelajar Ahli Panitia
Kokurikulum) pelajar terhadap Fizik Peperiksaan tingkatan 4 dan 5 boleh
Pertengahan Tahun mengambil alih
meningkat tugas

Februari-
4. Tusyen GPMS Guru Panitia Oktober Ditanggung oleh Peningkatan gred Gred Purata 30 pelajar Ahli Panitia
(18kali) GPMS purata matapelajaran Peperiksaan cemerlang dalam boleh
Pertengahan Tahun subjek Fizik mengambil alih
meningkat tugas

5. Kelas Tambahan PIBG Guru Panitia Mac-Oktober PIBG Peningkatan gred Gred Purata 20 pelajar Ahli Panitia
(18kali) purata matapelajaran Peperiksaan sederhana dalam boleh
Pertengahan Tahun subjek Fizik mengambil alih
meningkat tugas
Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap – Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang
memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
STRATEGI
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan penilaian
digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program pengajaran.
Tempoh /
Tanggung Kos/ Pelan
Bil Program / Projek Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

Ahli Panitia
1. Program ‘Chain Reaction’ Ketua Panitia Februari- Tiada Membina kumpulan % pelajar lulus Tingkatan 5 boleh
September pelajar mahir yang meningkat mengambil alih
(Sebulan 2kali) dapat membantu tugas
pelajar lemah

2. Program September- RM10x50 pelajar Meningkatkan % % pelajar lulus Tingkatan 5 Ahli Panitia
Albert Einstein & Marie Curie Ketua Paniitia November =RM 500 markah pelajar meningkat boleh
mengikut Kertas 1,2 mengambil alih
atau 3 tugas

3. Physics Outreach Guru Panitia September RM250/Unit Meningkatkan Tingkatan 5 Ahli Panitia
Kokurikulum kemahiran % pelajar lulus boleh
berkomunikasi meningkat mengambil alih
RM50/PIBG menerangkan konsep tugas
Jumlah: RM300 Fizik

4. Minggu Sains Ketua Paniitia Jun Tiada Meningkatkan minat % pelajar lulus Tingkatan 4 & 5 Ahli Panitia
pelajar terhadap Fizik meningkat boleh
dan memberi mengambil alih
pendedahan tentang tugas
konsep asas Fizik
Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan pada latihan guru dan kakitangan dalam bidang yang paling memerlukan.
STRATEGI Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu juga
sejajar dengan miis-visi dan objektif sekolah atau daerah.

Tanggung Tempoh / Kos/ Pelan


Bil Program / Projek Output / Outcome KPI Sasaran
jawab Hari / Kekerapan Sumber Kontingensi

1. Professional Learning Comunity Guru Panitia JanNov Tiada Guru Panitia Fizik % kemahiran guru Guru Fizik
/Berterusan mempunyai perspektif meningkat Ahli Panitia
yang pelbagai tentang boleh
cara pengajaran mengambil alih
tugas

2. Latihan Dalam Perkhidmatan Pentadbir JanNov Pihak Sekolah Meningkatkan % kemahiran guru Guru Fizik Ahli Panitia
/Berterusan kemahiran dan meningkat boleh
professionalisme guru mengambil alih
tugas

3. Kursus dan Latihan Anjuran JPN JanNov JPN Meningkatkan % kemahiran guru
PPD dan JPWP /Berterusan kemahiran dan meningkat Guru Fizik Ahli Panitia
professionalisme guru boleh
mengambil alih
tugas

4. Program Kolaborasi Guru JanNov Tiada Meningkatkan % kemahiran guru


/Berterusan kemahiran dan meningkat Guru Fizik Ahli Panitia
professionalisme boleh
guru-guru Fizik dalam mengambil alih
Wilayah Persekutuan tugas
Kuala Lumpur
Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Teknologi Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang Hayat;
STRATEGI
Globalisasi;

Tempoh /
Tanggung Kos/ Pelan
Bil Program / Projek Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1. FROG VLE Guru Panitia JanNov Tiada Meningkatkan kemahiran % penggunaan Guru dan pelajar
/Berterusan teknologi maklumat dan Frog VLE
komunikasi meningkat

2. Group Whatsapp Guru Panitia JanNov Tiada Pelajar dapat bertukar % pelajar lulus
/Berterusan maklumat dan meningkat Guru dan pelajar
pengetahuan dengan
dipantau oleh guru

3. Pembelajaran Abad ke 21 Guru Panitia JanNov Pelajar dapat bertukar % pelajar lulus Guru dan pelajar
/Berterusan Tiada maklumat dan meningkat
pengetahuan dengan
dipantau oleh guru