Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN E

BAHAGIAN C : Kepuasan Atlet (Riemer dan Chelladurai, 1998)

Arahan:
Di bawah terdapat 15 item yang berkaitan kepuasan atlet. Tiada jawapan betul atau
jawapan yang salah, jadi sila jawab setiap soalan dengan jujur. Sila pastikan anda
menjawab semua item tersebut. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, jangan ragu-
ragu untuk bertanya.

Bulatkan pilihan anda pada angka yang bersesuaian di sebelah kanan setiap pernyataan
berdasarkan skala berikut:

Pilihan anda 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)


2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Tidak Pasti (TP)
4 = Bersetuju (B)
5 = Sangat Setuju (SS)

ITEM PERNYATAAN SKOR


STS TS TP B SS
1. Saya berpendapat kerjasama berpasukan adalah 1 2 3 4 5
sangat penting dalam sukan.
2. Saya berpuas hati dengan keseluruhan prestasi 1 2 3 4 5
pasukan pada tahun ini.
3. Saya berpuas hati apabila pasukan saya dapat 1 2 3 4 5
mencapai matlamat pada tahun ini.
4. Saya berpuas hati apabila mendapat pengiktirafan 1 2 3 4 5
daripada jurulatih saya.
5. Saya berpuas hati apabila jurulatih memberi layanan 1 2 3 4 5
baik terhadap saya.
6. Saya berpuas hati dengan tahap penghargaan yang 1 2 3 4 5
diberikan oleh jurulatih kepada saya apabila saya
lakukan yang terbaik.
7. Saya berpuas hati apabila jurulatih menunjukkan 1 2 3 4 5
komitmen dan tanggungjawab terhadap saya.
8. Saya berpuas hati dengan sokongan moral daripada 1 2 3 4 5
jurulatih saya.
9. Saya berpuas hati dengan latihan yang saya terima 1 2 3 4 5
daripada jurulatih.
10. Saya berpuas hati dengan arahan yang saya terima 1 2 3 4 5
dari jurulatih sepanjang tahun ini.
11. Saya berpuas hati dengan ajaran jurulatih mengenai 1 2 3 4 5
taktik dan teknik latihan sukan saya.
12. Saya berpuas hati dengan pencapaian matlamat 1 2 3 4 5
sukan saya sepanjang tahun ini.
13. Saya berpuas hati dengan peningkatan prestasi 1 2 3 4 5
sukan saya berbanding tahun sebelumnya.
14. Saya berpuas hati apabila terdapat peningkatan 1 2 3 4 5
dalam tahap kemahiran sukan saya.
15. Saya berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan 1 2 3 4 5
oleh setiap ahli pasukan.