Anda di halaman 1dari 13

MINGGU: 9 TARIKH: 27 FEBRUARI 2017 HARI: ISNIN

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
MORNING
ROUTINE Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
0730-0740
(10 minit)
PERBUALAN - Guru memberikan ucapan salam.
AWAL - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
BM 2.3.3 Membaca Obj: Murid dapat membaca perkataan dengan Kad huruf, lembaran
perkataan dengan suku kata terbuka. kerja.
suku kata terbuka:  Guru memperkenalkan kepada murid PSE 3.2.5
Bahasa
perkataan dengan suku kata terbuka.
Malaysia
Komunikasi  Murid membunyikan suku kata terbuka
0800-0830
tersebut dengan bimbingan guru.
(30 minit)
 Murid membaca perkataan dengan suku
kata terbuka.
 Murid menyiapkan lembaran kerja.
KM 3.2.2 Obj: Murid dapat menyatakan makanan Kad gambar, lembaran
Aktiviti Menyanyikan Lagu berkhasiat dan tidak berkhasiat. KD 2.3.5 kerja,
Pembelajaran Kebangsaan dan  Murid menyebut nama makanan pada
(Fizikal & Perkembangan lagu negeri tempat
kad gambar.
Penjagaan Fizikal & tinggal.  Murid bersoal jawab dengan guru
Kesihatan) Estetika
tentang makanan tersebut,
8.30-9.00
(30 minit)  Murid menyatakan makanan berkhasiat
dan tidak berkhasiat.
SA 2.2.3 Mengumpul Obj: Murid dapat mengumpul objek mengikut ciri Set bongkah kayu.
Sains Awal objek mengikut ciri yang dikenal pasti. BM 2.1.4
Main Bebas yang dikenal pasti  Satu kumpulan diberikan satu set
0900-0920 bongkah kayu.
(20 minit)  Murid bermain dengan set bongkah kayu
dengan mengumpulkan bongkah kayu
yang sama bentuk.
 Murid menyusun semula set bongkah
kayu ke dalam bekas dengan kemas.
REHAT Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0920-950 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
BI 2.2.5 Recognise Obj: Pupils can engage in hand-eye coordination Laptop, flash card,
and sound out letters through scribbling, drawing lines and patterns. worksheet.
of the alphabet.  Teacher introduce the sounds family of
/b/ = b
Bahasa
 Pupils saying grapheme b and sound out
Inggeris Komunikasi
it properly (mouth movement) with KD 2.2.1
0950-1030
teacher guidance.
(40 minit)
 Pupils recognize grapheme b in the word
(bee).
 Pupils sound out letters of the alphabet
with teacher guidance.
MA 2.1.4 Membilang Obj: Murid dapat membilang objek. Pensel warna, buku,
objek.  Murid membilang pensel warna masing- pemadam, pembaris,
masing. gunting, buku latihan
 Murid menyatakan jumlah bilangan
Matematik Awal
Sains & warna.
1030-1050 BM 1.4.6
Teknologi  Murid membilang objek yang dipamerkan
(20 minit)
oleh guru di hadapan kelas satu per
satu.
 Murid menyiapkan tugasan pada buku
latihan.
KE 1.1.4 Obj: Murid dapat menyanyikan lagu dengan Carta lagu, laptop,
Menyanyikan lagu sebutan yang betul dan jelas. KTI 2.1.10 projektor.
dengan:  Guru memperkenalkan lagu “Labah-
i. sebutan yang betul labah” kepada kelas,
Aktiviti dan jelas  Murid membaca lirik lagu “Labah-labah”
Pembelajaran ii. pic yang betul baris demi baris.
Perkembangan
(Kreativiti &  Murid menanyyikan lagu “Labah-labah”
Fizikal &
Estetika) dengan iringan muzik secara kelas.
Estetika
1050-1120  Murid menanyikan lagu “Labah-labah”
(30 minit) dengan iringan muzik sambil melakukan
pergerakan mudah.
Murid:
 Menyata apa yang telah dipelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.
Refleksi:
MINGGU: 9 TARIKH: 28 FEBRUARI 2017 HARI: SELASA

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
Rutin
0730-0740 Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
(10 minit)
- Guru memberikan ucapan salam.
Perbualan Awal - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
FK 2.2.3 Melakukan Obj: Murid dapat melakukan pergerakan Bola, wisel.
pergerakan lokomotor melompat pada aras rendah, sederhana dan
dalam pelbagai: tinggi.
i. aras  Murid melihat guru melakukan
Fizikal & demonstrasi melompat pada aras
Penjagaan rendah dan sederhana.
Kesihatan Perkembangan  Murid melompat pada aras rendah BM 1.2.4
0800-0830 Fizikal & dan sederhana secara individu.
(30 minit) Estetika  Murid melompat rintangan pada aras
rendah dan sederhana secara
individu.
 Murid bermain permainan “Lompat
Katak Lompat”.
BM 2.3.3 Membaca Obj: Murid dapat membaca perkataan dengan Kad huruf, buku latihan.
Komunikasi perkataan dengan suku kata terbuka.
` suku kata terbuka:  Guru memperkenalkan kepada murid PSE 3.2.5
Bahasa
perkataan dengan suku kata terbuka.
Malaysia
 Murid membunyikan suku kata terbuka
0830-0900
tersebut dengan bimbingan guru.
(30 minit)
 Murid membaca perkataan dengan suku
kata terbuka.
 Murid menyiapkan lembaran kerja.
KE 3.3.6 Obj: Murid dapat menghasilkan karya kreatif Plastik, gunting
Menghasilkan karya menggunakan bahan kitar semula. KTI 2.1.10 benang, solotep.
kreatif menggunakan  Guru menunjukkan kepada murid
Aktiviti bahan kitar semula. beberapa bahan iaitu lidi, benang,
Pembelajaran solotep dan plastik.
Perkembangan
(Kreativiti &  Murid menyebut nama setiap bahan satu
Fizikal &
Estetika) per satu.
Estetika
1050-1120  Guru melakukan demonstrasi
(30 minit) menghasilkan layang-layang kepada
murid langkah demi langkah.
 Murid menghasilkan layang-layang
secara individu dengan bimbingan guru.
REHAT Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0920-0950 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
BM 2.2.1 Mengenal Obj: Murid dapat mengenal pasti abjad. Set huruf A – Z.
Main Bebas pasti abjad.  Murid melakukan aktiviti menyusun abjad
(Bahasa A – Z di dalam kelas secara individu dan
Komunikasi
Malaysia) berpasangan dengan dipantau oleh guru KD 2.1.1
0950-1030 dan ppm.
Sains & MA 2.1.5 Obj: Murid dapat menggunakan bentuk seperti Pensel warna,
Teknologi Menggunakan bentuk titik untuk mewakili objek. pembaris, bag, buku
sepertik titik untuk  Murid membilang 1 hingga 10 secara latihan,
mewakili bilangan menaik.
objek.  Murid membilang objek yang dipamerkan Flash card, kite.
di hadapan kelas satu per satu.
Aktiviti  Murid membilang titik untuk mewakili
Pembelajaran bilangan objek.
- (Sains &  Murid menyiapkan tugasan pada buku
Teknologi) latihan. KD 2.3.3
- (Komunikasi)
1030-1120 Komunikasi BI 2.2.5 Recognise Obj: Pupils can recognise and sound out letters
(40 minit) and sound out letters of the alphabet.
of the alphabet.  Teacher introduce the sounds family of
/k/= c and k
 Pupils saying grapheme c and k and
sound out it properly (mouth movement)
with teacher’s guidance.
 Pupils recognize grapheme c and k in
the word.
 Pupils sound out letters of the alphabet
with teacher’s guidance.
Murid:
 Menyata apa yang telah dipelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi:
MINGGU: 9 TARIKH: 1 MAC 2017 HARI: RABU

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
Rutin
0730-0740 Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
(10 minit)
- Guru memberikan ucapan salam.
Perbualan Awal - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
BM 2.3.1 Obj: Murid dapat membunyikan suku kata Kad huruf, lembaran
Membunyikan suku terbuka. kerja.
Aktiviti kata terbuka.  Guru memperkenalkan kepada murid PSE 3.2.5
Pembelajaran
suku kata terbuka.
(Bahasa
Komunikasi  Murid membunyikan suku kata terbuka
Malaysia)
tersebut dengan bimbingan guru.
0800-0830
 Murid bermain permainan “Suku Kata”
(30 minit)
secara kelas.
 Murid menyiapkan lembaran kerja.
BM 2.2.1 Mengenal Obj: Murid dapat mengenal pasti abjad Set ABC dan papan
Main Bebas pasti abjad. (konsonan dan vokal) kecil.
8.30-9.00 Komunikasi
 Murid melakukan aktiviti di dalam kelas KD 2.1.1
(30 minit)
dengan dipantau oleh guru dan ppm.
Sains dan MA 2.3.1 Membilang Obj: Murid dapat membilang terus dari 11 hingga Carta nombor, pinggan
Teknologi terus dari 11 hingga ke 20. nombor.
Aktiviti ke 20.  Murid membilang nombor 1 hingga 10
mengikut urutan. BI 1.2.1
Pembelajaran
(Matematik  Murid membilang nombor dari 11 hingga
Awal) 20 mengikut urutan menaik.
0900-0920  Murid mengecam dan menyebut nombor
(20 minit) secara rawak.
 Murid bermain permainan “Pinggan
Nombor” secara kelas.
REHAT Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0920-950 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
KM 3.2.3 Bercerita Obj: Murid dapat bercerita tentang Jalur Jalur Gemilang,
Kemanusiaan tentang Jalur Gemilang dan bendera negeri tempat tinggal. bendera Sarawak,
Gemilang dan  Guru mempamerkan Jalur Gemilang dan projektor, carta lagu.
bendera negeri bendera Sarawak di papan “Hasil Kerja”.
tempat tinggal.  Murid bercerita tentang Jalur Gemilang
dan bendera Sarawak secara kelas dan
Aktiviti individu.
Pembelajaran
- (Kemanusiaan) Perkembangan KE 1.1.4 Obj: Murid dapat menyanyikan lagu dengan
- (Kreativiti & Fizikal & Menyanyikan lagu sebutan yang betul dan jelas. KD 2.3.1
Estetika) Estetika dengan:  Guru memperkenalkan lagu “Labah-
0950-1050 i. Sebutan yang labah” kepada kelas,
(60 minit) betul dan jelas  Murid membaca lirik lagu “Labah-labah”
ii. Pic yang betul baris demi baris.
 Murid menanyyikan lagu “Labah-labah”
dengan iringan muzik secara kelas.
 Murid menanyikan lagu “Labah-labah”
dengan iringan muzik sambil melakukan
pergerakan mudah.
BI 2.2.5 Recognise Obj: Pupils can recognise and sound out letters Flash card, laptop.
and sound out letters of the alphabet.
of the alphabet.  Teacher introduce the sounds family of
/d/= d and dd
Bahasa
 Pupils saying grapheme d and dd and
Inggeris Komunikasi
sound out it properly (mouth movement) KD 2.2.1
1050-1120
with teacher guidance.
(30 minit)
 Pupils recognize grapheme d and dd in
the word.
 Pupils sound out letters of the alphabet
with teacher guidance.
Murid:
 Menyata apa yang telah dipelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLECTION
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.
Refleksi:
MINGGU: 9 TARIKH: 2 MAC 2017 HARI: KHAMIS

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
Rutin
0730-0740 Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
(10 minit)
- Guru memberikan ucapan salam.
Perbualan Awal - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
FK 3.1.5 Menggolek Obj: Murid dapat menggolek objek ke sasaran Bola, botol, jadual
objek ke sasaran. sekurang-kurangnya 3 kali. kumpulan.
 Murid melihat guru melakukan
Perkembangan demonstrasi menggolek bola ke
Fizikal & sasaran.
Penjagaan  Murid menggolek bola ke sasaran
Perkembangan BM 1.2.4
Kesihatan secara individu.
Fizikal &
0800-0840  Murid menggolek bola ke sasaran
Estetika
(30 minit) secara berkumpulan untuk
mengumpul mata kumpulan.
 Murid bermain permainan “Bola dan
Botol”.
Kerohanian,
Sikap & Nilai Pendidikan
Diambil alih oleh ustaz bagi subjek Pendidikan Islam
840-940 Islam
(60 minit)
REHAT Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0940-1010 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
Aktiviti BM 2.2.1 Mengenal Obj : Murid mengenal pasti abjad (konsonan dan Carta ABC, roda huruf,
Pembelajaran pasti abjad vokal) kertas, gunting, gam,
- (Kreativiti dan  Murid menyebut huruf a – z secara pensel warna.
Komunikasi
Estetika) rawak. KD 2.2.1
- (Kemanusiaan)  Murid mengenal pasti huruf vokal dan
- (Bahasa huruf konsonan.
Inggeris)  Murid bermain permainan “Roda huruf”.
0950-1120 KE 3.3.3 Membuat Obj: Murid dapat membuat corak dan rekaan
(60 minit) corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri.
mengikut kreativiti  Murid melihat guru menghasilkan rekaan
sendiri. pintu dan corak pada pintu.
 Murid menghasilkan pintu dan corak
pada pintu langkah demi langkah dengan
bimbingan guru.
 Murid menulis perkataan “door” pada
rekaan pintu tersebut dengan cara yang
betul.
 Murid mempamerkan hasil kerja di
hadapan kelas.
Murid:
 Menyata apa yang telah dipelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLECTION
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.
Refleksi:
MINGGU: 9 TARIKH: 3 MAC 2017 HARI: JUMAAT

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
Rutin
0730-0740 Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
(10 minit)
- Guru memberikan ucapan salam.
Perbualan Awal - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
Kerohanian,
Sikap & Nilai Pendidikan
Diambil alih oleh ustaz bagi subjek Pendidikan Islam
800-900 Islam
(60 minit)
SA 3.3.5 Mengenal Obj: Murid dapat mengenal pasti tempat tinggal Kad gambar, buku
pasti tempat tinggal haiwan sekurang-kurangnya 3 daripada 5. latihan.
haiwan.  Murid menyebut satu per satu nama
Aktiviti
haiwan pada gambar.
Pembelajaran
Sains dan  Murid bersoal jawab dengan guru ciri-ciri
(Sains Awal) KD 2.1.1
Teknologi haiwan tersebut.
0900-0920
 Murid menyatakan tempat tinggal haiwan
(20 minit)
tersebut.
 Murid menyiapkan tugasan pada buku
latihan.
REHAT Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0920-0950 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
Komunikasi BI 2.2.5 Recognise Obj: Pupils can recognise and sound out letters Flash card, worksheet,
Aktiviti and sound out letters of the alphabet. PM 11.1.2 bunga raya, lembaran
Pembelajaran of the alphabet.  Teacher introduce the sounds family of kerja, pensel warna.
(Bahasa /æ/ = a, /b/ = b, /k/ = c, /d/ = d.
Inggeris) BI 3.2.4 Copy words  Pupils saying graphemes a, b, c and d
0950-1120 in legible print. and sound out it properly (mouth
(60 minit) movement) with teacher guidance.
 Pupils recognize graphemes in each
word given (apple, bee, kite, door)
 Pupils complete their worksheet.

KE 3.2.4 Menyatakan Obj: Murid dapat menyatakan identiti Negara


identiti Negara: iaitu bunga raya (bunga kebangsaan).
(ii) Bunga  Guru menunjukkan kepada murid bunga
Kebangsaan raya.
 Guru menerangkan kepada murid
bahawa bunga raya adalah bunga
kebangsaan dan merupakan identiti
Negara Malaysia.
 Murid bersoal jawab dengan guru ciri-ciri
bunga raya.
 Murid mewarnakan lukisan bunga raya
dengan warna yang betul.
Murid:
 Menyata apa yang telah dipelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLECTION
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi: