Anda di halaman 1dari 8

__________________________________________________________________________________________

1
__________________________________________________________________________________________

2
__________________________________________________________________________________________

(i) Nyatakan nama bentuk 2 dimensi di atas.

………………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(ii) Hitung perimeter rajah di atas,dalam cm.

………………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

3
__________________________________________________________________________________________

4
__________________________________________________________________________________________

5
(iii) Hitung jumlah RM 45.60 + RM 4.70 + 90 sen =
[2 markah]

__________________________________________________________________________________________

6
__________________________________________________________________________________________

15
7
[2 markah]

[3 markah]