Anda di halaman 1dari 2

KASIH

Do=A,4/4 Cipt : L. Putut P.

____ ____ ___ _____ ____ ____


I 3 4 5 1> . 7 1> 2> 5 . 3 . 1 6 5 4 3 5 . 5 5 .
____ ____ ___ _____ ____ ____
II 3 45 6 . 5 67 7 . 6 .1 6 5 43 2 .3 3 .
____ ____ ___ _____ ____
III 3 4 5 4 . 2 3 4 3 2 1 . 1 4 3 2 1 1 7< 1 .
U u u u u u u u u u u u

_____ _____ ____ ____ __== _____ _____


SS 3 4 5 7< 1 . . . 0 0 4 5 6 4 5 . 43 2 . 0 0 3 5 7 1>
Andaikan a- ku fasih berbi-ca- ra namun tak pu-
___ ___
I 0 0 0 0 34 53 6 . 0 0 0 0 5 . 5 . 0 0
___ ___
II 0 0 0 0 34 53 4 . 0 0 0 0 5 4 3 . 0 0
___ ___
III 0 0 0 0 3 4 5 7< 1 . 0 0 0 0 5 2 1 . 0 0
Uuu u u u u u
_____ ___ _______ ______
SS 1> . 2> 796 5 . 3 . 1 6 6 2 3 4/ 2 5 . .
nya cinta ka- sih ku bagai gong yg bergaung

do=C (5=3)
___ ____ _____ ____ ___===
ST 0 0 0 3 4 5 7< 1 . . . 0 0 4 5 6 4 5 . 43 2 . 0 0
Andai imanku mampu pindahkan gunung
____ ____ ______
I 3 5 . 0 0 0 0 6 5 4 3 1> . 0 1> 1> 7 6 5 5 5 .
____ ____ ______
II 3 3 . 0 0 0 0654 3 6 . 0 6 5 2 3 4 4 3 .
____ ____ _____ ______
III 3 1 . 0 0 0 0654 3 4 . 0 493 2 7< 1 2 2 1 .
U u andai imanku mampu pindahkan gunung.
______ _______ _____ ____ ____ ___
ST 3 5 7 1> 1> . 2> 796 5 . 3 . 1 6 . 6 2 . 1 1 . 0
Namun tak punya cin- ta ka- sih ku tia- da bergu- na.
I 0 0 0 0 2> 1> 7 . 6 . 0 0 0 0 0 0 0
II 0 0 0 0 7 6 5 . 5 . 0 0 0 0 0 0 0
_____
III 0 0 0 0 5 493 2 . 1 . 0 0 0 0 0 0 0
Cin-ta ka- sih
do=E (1=5/)
___ ___ ___ _____ _____ _____ ______ ___===
SS 0 5< 3 . 5< 2 . 5< 1 2 3 1 5 . 1 6 5 3 1 6< 7< 1 . 2 2 .
___ ___ ___ _____ _____ _____ ______ ___===
ST 0 5 5 . 3 4 . 2 3 1> 7 6 7 . 6 4 3 5 3 2 3 4 . 4/ 5 .
Kasih i- tu sabar, murah ha-ti, percaya, tak angkuh & tak dengki.
____ _____ ______ ______ _____ _____ ____
SS 3 3 3 5 6 7 1> 1> 7 6 3 . 1 6 5 3 1 6< 7< 1 2 . 1 1 . . 0
____ _____ ______ ______ _____ _____ _____ ____
ST 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 5 . 6 4 394 5 3 2 2 3 4 . 3 3 . . 0
Kasih i- tu tak memegahkan di- ri, kasih i- tu kekal serta a- ba-di.

1
do=C (1=3, 3=5/)
____ _____ ____ ____ __===
S 0 0 3 4 5 7< 1 . . . 0 0 4 5 6 4 5 . 43 2 . 0 0
Andaikan a-ku mendermakan har- ta- ku
____ ______ _____ _____
A 0 0 0 0 0 0 3 4 5 7< 1 . 1 1 1 1 . 1 7< . 1 .
____ ______ _____ _____
T 0 0 0 0 0 0 3 4 5 1> 6 . 6 6 6 5 . 5 5 . 5 .
____ ______ _____ _____ _____
B 0 0 0 0 0 0 3 4 5 3 4 . 4 4 493 2 . 3 4 . 3 .
Andaikan aku dermakan har- ta- ku.
_____ ______ ____ ___ ____ _____ _____
S 3> 2> 1> 7 1> . 2> 7 6 5 . 2> 1> . 3> 3> 1> 1> 6 1> 2> 1> . 0
_____ ______ ____ ____ _____ _____
A 1> 7 6 5 4 . 5 56 7 . 6 . 5 6 6 6 1> 7 5 5 . 0
_____ ______ ____ ___ ____ _____ _____
T 3> 2> 1> 7 6 . 7 7 1> 2> . 3> 3> . 1> 1> 2> 3> 4> 2> 4> 3> . 0
_____ ______ ____ ___ _____ _____
B 5 5 4 3 2 . 5 54 3 5 6 5 4 2 3 4 5 5 1 . 0
Namun tak punya cin- ta ka- sih tia- da berar-ti-lah a- ku.

do=E (1>=5/, 5=2/, 3>=1>)


____ ___ ____ ______ _____ ______ _______ __===
S 0 5< 3 . 5< 2 . 5< 1 2 3 1 5 . 1 6 5 3 1 6< 7< 1 . 2 2 .
____ ___ ____ ______ _____ ______ _______ __===
A 0 5< 3 . 5< 2 . 5< 1 7< 1 2 2 . 1 4 3 3 1 6< 7< 1 . 6< 7< .
____ ___ ____ ______ _____ ______ _______ __===
T 05 5 .5 5 . 2 3 1> 7 6 7 . 6 7 1> 5 3 2 3 4/ . 4/ 5 .
____ ______ _____ ____ ______ _______ __===
B 0 5< 1 1 7< 7< 6< 7< 1 2 3 . 4 3 2 1 1 1 6< 6< 2 . 2 5< .
Kasih i- tu sabar, murah ha-ti, percaya, tak angkuh & tak dengki.

_____ ______ ______ ______ _____


S 3 3 3 5 6 7 1> 1> 7 6 3 . 1 6 5 3 1 6 . 7 . 1> . . . 0 0
_____ ______ ______ ______ _____
A 3 3 3 5 1 2 3 3 3 4 3 92 1 4 3 3 1 493 495 5 . . . 0 0
_____ ______ ______ ______ __=== ____
T 1> 1> 1> 7 1> 7 6 6 5 6 5 . 6 7 1> 76 5 3 1> . 2> 9 4> 3> . . . 0 0
_____ ______ ______ ______ ____ _____
B 5 4 3 2 1 7< 6< 7< 1 1 7< . 4 3 2 1 1 1 4 . 5 . 1 . . . 0 0
Kasih i- tu tak memegahkan di- ri, kasih ke- kal & a- ba- di.

Paduan Suara ARCHANGELI


Paroki St. Robertus Bellarminus
Cililitan – Jakarta Timur