Anda di halaman 1dari 4

UJIAN BULAN JUN

BAHASA MELAYU PENULISAN

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________

Bahagian A

[ 10 markah ]

[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh tiga orang sahabat.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana yang terdapat dalam gambar di bawah.
Bahagian A

10
Bahagian C

Baru-baru ini sekolah kamu telah melawat ke sebuah perpustakaan. Tuliskan sebuah laporan tentang
lawatan itu.
25

KERTAS SOALAN TAMAT