Anda di halaman 1dari 15

SULIT 2 3758/2

Bahagian A
[ 30 markah ]
Jawab semua soalan

1. Rajah 1 menunjukkan beberapa jenis bahan makanan.

Rajah 1

(a) Huraikan kaedah menyimpan makanan tersebut supaya tahan lama dan selamat
dimakan.
[ 12 markah ]
(b) Nyatakan tiga punca pencemaran makanan
[ 3 markah ]
SULIT 3 3758/2

(a)

Makanan Penyimpanan

Cara Menyimpan:

Tempat menyimpan

Cara Menyimpan:

Tempat menyimpan

Cara Menyimpan:

Tempat menyimpan

Cara Menyimpan:

Tempat Menyimpan
SULIT 4 3758/2

Cara Menyimpan:

Tempat menyimpan

b)

i ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SULIT 5 3758/2

2 Rajah 2 menunjukkan suasana di kantin sebuah sekolah.

Rajah 2

Suasana itu telah menyebabkan kantin tersebut disita .


a) Terangkan punca pencemaran yang boleh dikenalpasti pada rajah 2.
(3markah)
b) Nyatakan prinsip kebersihan dari aspek kebersihan diri, kawasan kantin dan semasa
menghidang yang sepatutnya diamalkan oleh pengusaha kantin supaya kejadian
tersebut tidak berulang
(12markah)
SULIT 6 3758/2

a)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
SULIT 7 3758/2

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
SULIT 8 3758/2

Bahagian B

[15 markah]

Jawab satu soalan sahaja.

3 Jadual 1 menunjukkan makanan, porsi dan komposisi nutrien yang boleh


dimakan bagi setiap 100g

Komposisi nutrien yang boleh


Makanan Porsi % E.P dimakan bagi setiap 100g
Protein Lemak Karbohidrat
(g) (g) (g)

110 g 100% 7.4 5.8 42.6

Sandwic sardin

90g 56% 0.6 0.2 6.0

Tembikai

Jadual 1
(a) Hitungkan jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi kedua-dua makanan itu.
Bundarkan jawapan anda kepada dua titik perpuluhan.
( 12 markah )

(b) Nyatakan tiga kesan pengambilan karbohidrat yang berlebihan.


( 3 markah )
SULIT 9 3758/2

Jawapan.

(a)

(12 markah)

(b) Tiga kesan pengambilan karbohidrat yang berlebihan.

(i).…………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………

(ii)…………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………

(iii)……………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………
SULIT 10 3758/2

(3 markah)

4 Alina akan menghadiri satu temuduga. Beliau bercadang menjahit sendiri


sepasang baju kurung untuk dipakai pada hari tersebut.
Jadual 2 menunjukkan senarai bahan yang diperlukan bagi menjahit sepasang
baju kurung tersebut.

Bil Bahan Kuantiti Kos seunit (RM)

1 Fabrik bercorak 2 meter 10.00/meter

2 Fabrik tanpa corak 2 meter 8.50/meter

3 Benang merah jambu ½ buku 0.80/buku

4 Zip 1 keping 0.70/keeping

5 Pengeras pinggang 1 meter 1.40/meter

6 Lapik dalam ¼ meter 3.60/meter

7 Cangkuk dan palang 1 pasang 0.30/pasang

8 Butang perhiasan 8 biji 0.80/biji

9 Kun 1 keping 1.20/keeping

Jadual 2

a) Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan,


i) kos bahan untuk sepasang baju kurung itu
(10 markah )

ii) Kos pengeluaran sepasang baju kurung itu jika kos sampingan RM3.00,
kos upah RM 4.00 sejam dan tempoh menyiapkannya ialah 8 jam
(3 markah)

b) Nyatakan 2 aksesori yang sesuai untuk Alina yang mempunyai bentuk


badan yang tinggi dan langsing?
(2 markah)
SULIT 11 3758/2

Jawapan:

(a) i) kos bahan untuk sepasang baju kurung itu

(10 markah)

ii) Kos pengeluaran sepasang baju kurung itu jika kos sampingan RM3.00,
kos upah RM 4.00 sejam dan tempoh menyiapkannya ialah 8 jam

(3 markah)

b) Dua corak fabrik yang sesuai

i) ………………………………………………………………………..……………

ii) ………………………………………………………………………………………

(2 markah)
SULIT 12 3758/2

Bahagian C
[15 markah]
Jawab satu soalan sahaja.

5 Rajah berikut menunjukkan struktur vilus

a) Namakan bahagian berlabel W, X, Y dan Z.


(4 markah)
b) Nyatakan hasil akhir pencernaan yang diserap masuk ke X.
(3 markah)
c) Huraikan proses penyerapan bahan yang diserap melalui Y
(8 markah)
SULIT 13 3758/2

a) W)

X)

Y)

Z)

b) i)

ii)

iii)

c)
SULIT 14 3758/2

Belah berzip

6. Dengan menggunakan gambarajah berlabel, huraikan proses menjahit zip pada skirt di
atas.

(15 markah)
SULIT 15 3758/2

Langkah Gambarajah
SULIT 16 3758/2

KERTAS SOALAN TAMAT