Anda di halaman 1dari 68

NAMA MENTOR : ………………………………………………………….

KELAS : ………………………………………………………….

DISEDIAKAN OLEH:

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING,

SMK SEBERANG PERAK

PROGRAM MENTOR MENTEE ‘PROGRAM GURU PENYAYANG’

SMK SEBERANG PERAK


1.0 APA ITU SISTEM MENTOR
Sistem mentor adalah satu sistem yang diwujudkan di peringkat sekolah yang mana
seorang guru diberi tugas dan tanggungjawab untuk menyelia dan mengawasi
perkembangan diri sekumpulan kecil murid.
Guru tersebut sebagai MENTOR (pembimbing) dan pelajar disebut MENTEE
(yang dibimbing). Mentor bertugas sebagai fasilitator (pemudahcara) yang membantu
setiap mentee menjalani proses perkembangan diri dan penyuburan sahsiah dengan
fikiran yang rasional, sistematik, terancang dan terkawal.

2.0 RASIONAL
Setiap pelajar mempunyai minat dan potensi serta latar yang berbeza walaupun
mempunyai matlamat hidup dan impian yang sama. Potensi berkenaan boleh
dikembangkan dan disalurkan mengikut prosedur yang betul untuk membolehkan mereka
mencapai kejayaan yang cemerlang di dalam seluruh aspek kehidupan. Setiap pelajar
juga memerlukan bantuan dan pertolongan yang teratur dan berterusan daripada para
guru untuk membantu mereka secara optimum

3.0 OBJEKTIF
3.1 Membangunkan sahsiah diri murid
3.2 Membina jati diri murid
3.3 Mentor sebagai orang yang boleh membantu menyelesaikan masalah murid

4.0 STRATEGI PELAKSANAAN


4.1 Seorang atau dua mentor bagi setiap kelas mengikut kesesuaian sekolah
4.2 Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya dua kali sebulan dan diselaraskan
dalam jadual waktu harian
4.3 Tugas guru yang dipilih sebagai mentor hendaklah disenaraikan sebagai salah satu
tugasnya di sekolah
4.4 Aktiviti didokumentasikan
4.5 Menyediakan profile setiap mentee

5.0 PENGISIAN SEMASA PERJUMPAAN


5.1 Membuat sapaan
5.2 Menyemak dan prihatin latar belakang mentee
5.3 Membimbing mentee mengatasi masalah
5.4 Membimbing mentee membina hala tuju dan kerjaya
5.5 Membimbing mentee membentuk jati diri dan sahsiah diri

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________
Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program
‘MENTEEKU SAYANG’

Tajuk 1 : Menteeku Sayang

Masa: : 30 minit

Objektif :

1. Mentor dapat membina hubungan (Rappo) dengan mente


2. Mentee dapat beramah mesra dengan mentor
3. Mentor prihatin terhadap latar belakang mentee

Bahan: Buku Kehadiran Program Mentor Mentee, Borang Profil Mentee (seperti dalam
lampiran)

Aktiviti: - Mentor bertanya khabar mentee


- Mentor meminta mentee menulis kehadiran di buku kehadiran
- Mentor mengenal pasti mentee yang tidak hadir dan bertanya kepada rakan-
rakan mentee ketidakhadiran mentee tersebut.
- Mentor mengedarkan borang profil Mentee untuk diisi oleh mentee
- Mentor mewujudkan sistem panggilan dalam sesi perjumpaan pertama.
Contoh:
Sistem panggilan untuk mentee berasaskan umur yang paling tua
mengikut tarikh dan hari bulan lahir contoh Kak Long, Abang Long Kak
Ngah, Abang Ngah, Kak Cik, Abang Cik.

- Mentee diminta memperkenalkan diri masing-masing kepada rakan-rakan


mentee seperti nama panggilan, hobi, aktiviti masa lapang, aktiviti yang
diminati, perkara yang disukai, dan sebagainya.
- Mentor turut memperkenalkan diri kepada mentee seperti nama panggilannya,
hobi, aktiviti masa lapang, aktiviti yang diminati, perkara yang disukai dan
tidak disukai.

Rumusan: 1. Mengenali Mentee merupakan elemen yang penting dalam membina


hubungan mesra.
2. Mengenali mentor juga akan mewujudkan rasa saling sayang dan
mempercayai antara satu sama lain.

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

POTENSI DIRI

Tajuk 2 : Potensi Diri

Masa : 30 minit

Objektif :

1. Mengenali kebolehan atau potensi diri untuk dikembangkan mengikut keperluan semasa.
2. Membantu pelajar membaiki diri untuk kecemerlangan masa hadapan dalam semua aspek
kehidupan.

Bahan` : Pen dan bahan edaran

Aktiviti :

1. Mentor mengedarkan lampiran kepada mentee


2. Mentee diminta menulis jawapan di lampiran kertas yang diberikan
3. Mentee diminta menjawab semua soalan dengan jujur
4. Mentee berkongsi pendapat dengan ahli tentang hasil kerja rakan lain sewaktu
membentangkan tugasan

Rumusan :

1. Kita patut bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita sama ada dari segi bakat,
kebolahan, kelebihan, kekurangan dan kelemahan.
2. Manusia ini saling lengkap melangkapi antara satu sama lain.
3. Kita harus berusaha memperbaiki kelemahan diri untuk kejayaan di masa hadapan.
4. Tindakan dan perubahan yang kita buat pada hari ini akan menentukan siapa kita pada
hari esok.

DIALOG DIRI

Bil Kenyataan Catatan


1 Nama saya ialah
2 Hari ini saya rasa
3 Dua perkara yang saya suka mengenai diri saya
4 Masa yang paling menggembirakan saya ialah
5 Satu pencapaian yang amat membanggakan diri saya ialah
6 Saya menghadiri perjumpaan ini kerana
7 Saya akan merasa kecewa dengan perjumpaan ini jika
8 Satu perkara yang saya suka mengenai mentor saya ialah
9 Biasanya pada masa lapang saya akan
10 Bila rasa seronok apabila bersendirian kerana
11 Makanan dan minuman kesukaan saya ialah
12 Subjek yang paling saya minat ialah/kenapa
13 Subjek yang saya tidak gemari ialah/kenapa

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

BERSYUKUR DAN MENGHARGAI

Tajuk 3 : Bersyukur dan menghargai

Bahan : Pen, bahan edaran


Objektif :

1. Mentor mengedarkan bahan lampiran 4 kepada mentee.


2. Mentor mengaitkan masalah dan kesan pembaziran yang berlaku dengan kehidupan
pelajar di asrama, sekolah rumah, dan sebagainya.
3. Mentee digalakkan untuk memberikan pendapat ketika perbincangan.
4. Mentor mengedarkan bahan lampiran kepada mentee untuk diisi
5. Mentor memilih mentee secara rawak untuk membuat pembentangan.
6. Mentor membuat rumusan hasil pembentangan aktiviti dengan mengaitkan kepentingan
bersyukur dan menghargai segala yang dimiliki.

Aktiviti :

1. Mentor mengedarkan edaran.

2. Setiap mentee mesti menulis berdasarkan edaran yang diberikan.

3. Perbincangan

Rumusan

1. Tidak semua manusia di dunia ini bernasib baik.


2. Sikap bersyukur, menghargai dan saling mengingati antara satu sama lain memberi
banyak kebaikan dan manfaat kepada semua pihak.
3. Pusingan hidup manusia umpama roda, kadang-kala berada di atas, kadang kala berada di
bawah.

BERSYUKUR DAN MENGHARGAI

Senaraikan jenis-jenis pembaziran yang berlaku di persekitaran kelas, asrama dan sekolah.
Nyatakan tindakan atau cara yang perlu diambil bagi mengatasi setiap pembaziran tersebut.

Bil Jenis Pembaziran Tindakan/Cara Mengatasi


REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE
TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

CITA-CITA HIDUP

Tajuk 4 : Cita-citaku

Masa : 30 minit

Bahan : Edaran

Objektif :

1. Mentee boleh merealisasikan cita-cita mereka


2. Berpeluang mengenal cita-cita sendiri
3. Boleh mengenalpasti kebolehan dan keistimewaan diri untuk mencapai cita-cita.
4. Mengenalpasti halangan-halangan yang mungkin ada dalam mencapai cita-cita.
5. Mengelakkan mentee mencapai cita-cita dengan cara yang salah.

Aktiviti :

1. Mentor mengedarkan edaran.


2. Setiap mentee mesti menulis berdasarkan edaran yang diberikan.
3. Perbincangan
Rumusan :

1. Setiap manusia mempunyai cita-cita masing-masing.


2. Dalam usaha mencapai cita-cita, manusia menghadapi pelbagai masalah dan cabaran
yang dianggap sebagai pengahalang.
3. Tidak semua manusia menggunakan keistimewaan yang ada pada dirinya untuk
menghadapi cabaran ini dalam usaha mencapai cita-citanya.
4. Terdapat manusia mencari jalan mudah untuk mencapai cita-cita hidupnya. Dengan
demikian, ia akan mudah terjebak dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan
naluri manusia itu sendiri seperti rasuah, mencuri, dan menipu yang akhirnya bukan
sahaja merosakkan dirinya malah masyarakat keseluruhan.

CITA-CITA HIDUP

1. Adakah anda mempunyai cita-cita?


Nyatakan dua cita-cita dalam hidup anda
i. Jangka Pendek:_______________________________________________
ii. Jangka Panjang :______________________________________________

2. Perkara-perkara yang menghalang daripada mencapai cita-cita.


i. _________________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________
iii. _______________________________________________________________
iv. _______________________________________________________________
v. _________________________________________________________________

3. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai cita-cita ini.


i. ______________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. _______________________________________________________________
v. _________________________________________________________________

4. Adakah anda rasa yakin dapat mencapai cita-cita anda itu? Kenapa? Alasannya
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

SEKOLAHKU RUMAHKU

Tajuk 5 : Sekolahku Rumahku

Masa: : 30 minit

Objektif: 1. Mengenal pasti ciri-ciri Sekolah Idaman Sebagai Rumah Kedua

2. Meningkatkan rasa kasih sayang kepada sekolah

3. Mewujudkan rasa kepunyaan

Bahan : Kertas A4

Aktiviti: - Mentor membina hubungan dengan mentee bertanya khabar.

- Mentee diberi sehelai kertas A4, minta mentee senaraikan bahagian sekolah
yang paling menarik bagi dirinya.

- Mentor meminta mentee menyenaraikan ciri-ciri Sekolah Idaman.

- Mentor membimbing mentee menjalankan tanggungjawab kepada sekolah


dengan rasa kasih sayang.

- Mentee menyatakan tugas yang sepatutnya yang boleh dibuat oleh mereka di
sekolah bagi meningkatkan rasa kasih sayang terhadap sekolah.

Rumusan: Mentor membuat rumusan “Sekolah Idamanku” Sekolahku Rumahku


- Ciri-ciri Sekolah Idaman – Indah, Bersih, Kemas, Teratur, Bilik Darjah Yang
Ceria, Mengemas kini Papan Maklumat (“Up Date”)

LAMPIRAN

SENARAIKAN LIMA (5) PERKARA PALING MENARIK DI SEKOLAH ANDA:

1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
4. ........................................................................................................................
5. ........................................................................................................................

SEKOLAH IDAMAN SAYA PERLU ADA CIRI-CIRI SEPERTI BERIKUT:

1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................

PERKARA YANG PERLU SAYA LAKUKAN UNTUK MENJAGA KEBERSIHAN DAN


KEHARMONIAN SEKOLAH SAYA IALAH :

1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

SEIKHLAS BUDI SEKALUNG KASIH

Tajuk 6 : Seikhlas Budi Sekalung Kasih

Masa : 30 minit

Bahan : Edaran

Objektif :

1. Mentee rasa bertanggungjawab membantu rakan seperjuangan yang


menghadapi masalah.
2. Mentee dapat memberi sumbangan idea terhadap penyelesaian masalah
3. Mengeratkan hubungan sesama ahli kumpulan.

Aktiviti :

1. Mentor mengedarkan lampiran borang SEIKHLAS BUDI SEKALUNG


KASIH
2. Seterusnya, mentee perlu mengisi senarai perkara yang ayah dan ibu biasa
lakukan demi anak-anak mereka dan perkara yang perlu dilaksanakan sebagai
anak.
3. Setelah borang diisi, mentor mengulas perkara tersebut.

Rumusan

1. Ibu dan ayah sangat berbudi kepada anak mereka


2. Sebagai anak, kita perlu membuat kebaikan demi ibu bapa seperti belajar
bersungguh-sungguh

BORANG SEIKHLAS BUDI, SEKALUNG KASIH

BUDI AYAH DAN IBU TERHADAP ANAK-ANAK


CONTOH: Ibu mengandung dan melahirkan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEBAGAI ANAK, KITA PERLU MEMBALAS BUDI KEDUA IBU BAPA DENGAN:
Contoh: Belajar bersungguh-sungguh
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PERKARA YANG INGIN DILAKUKAN BERSAMA IBU DAN AYAH


CONTOH: Berkelah di tepi pantai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

GURUKU, PERMATAKU

Tajuk 7 : Guruku, Permataku

Masa : 30 minit

Objektif : Mentee tahu cara untuk menghormati guru

Aktiviti : 1. Mentor menyuruh mentee duduk dalam 1 bulatan besar.

2. Setiap mentee untuk melengkapkan borang yang diberikan

Alatan : Tiada

Rumusan : Seseorang pelajar perlu memastikan bahawa setiap tindakan mereka tidak
membuatkan guru-guru tersinggung dan sentiasa menghormati guru seperti ibu bapa
sendiri
LAMPIRAN BORANG GURUKU, PERMATAKU
Sebagai seorang pelajar, saya perlu menghormati guru saya. Perkara yang perlu saya lakukan ialah:
Contoh : sentiasa bercakap dengan guru dalam anda yang lembut.
1.

2.

3.

4.

5.

Perkara yang menyinggung perasaan guru.


Contoh : Memberi nama gelaran yang tidak baik kepada guru
1.

2.

3.

4.

5.

Perkara yang membanggakan guru


Contoh : Sentiasa menyiapkan kerja sekolah yang diberi
1.

2.

3.

4.

5.

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________
Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

MOTIVASI DIRI

Tajuk 8 : Motivasi Diri

Masa : 30 minit

Objektif : Mentee tahu tentang motivasi

Aktiviti :
1. Mentor menyuruh mentee duduk dalam 1 bulatan besar.
2. Mentor akan memberikan motivasi kepada mentee untuk belajar bersungguh-sunggun
hingga mencapai kejayaan dandapat member sumbangan kepada sekolah.
3. Setiap mentee untuk melengkapkan borang yang diberikan

Rumusan :
Motivasi penting dalam memastikan setiap perkara yang dilaksanakan berjaya. Motivasi adalah
suatu bentuk dorongan minda dan hati yang menjadi penggerak utama seseorang, sesebuah
keluarga atau organisasi untuk mencapai apa jua yang diinginkan.

FAKTOR SAYA TIDAK BERMOTIVASI IALAH:

Contoh :Sentiasa leka dengan permainan video

1.
2.
3.
4.
5.
CIRI-CIRI RAKAN YANG MEMBANTU DALAM MEMBERIKAN MOTIVASI

Contoh : Sentiasa memberikan galakan dalam waktu susah dan senang

1.
2.
3.
4.
5.

SAYA PERLUKAN MOTIVASI DALAM ASPEK.

Contoh : Pembahagian Masa

1.
2.
3.
4.
5.

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab


LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

KECEMERLANGAN

Tajuk 9 : Kecemerlangan

Masa : 30 Minit

Objektif :

1. Membantu mentee untuk meningkatkan prestasi pembelajaran mereka.

2. Mentee sedar kepentingan amalan-amalan yang baik dalam menjana kejayaan.

Aktiviti :
1. Mentee diberikan borang peningkatan prestasi belajar dan mentee perlu mengisi borang
tersebut mengikut kehendak soalan.
2. Seterusnya, mentor akan mengulas tentang perkara yang boleh dibuat untuk menuju
kejayaan.

Rumusan :

Kejayaan

Menurut Kamus Dewan:


Kejayaan membawa maksud kemenangan atau berhasil mencapai kemajuan dan cita-cita

Menurut Pandangan Ahli Falsafah:


Kejayaan ialah cara meningkatkan kuasa untuk mendapatkan sesuatu yang kita mahu dalam
hidup tanpa mengganggu hidup orang lain.

Kegagalan
Anda pernah gagal? Jangan takut gagal kerana kegagalan mendewasakan kita!
Menurut Kamus Dewan:
Kegagalan membawa maksud tidak berhasil atau tidak berjaya mencapai matlamat atau cita-cita
yang dikehendaki.
Menurut Pandangan Ahli Falsafah:
Kegagalan hanyalah kekalahan atau ketewasan sementara. Kita boleh mendapat pengajaran serta
membina akhlak melalui kekalahan. Kita mesti menerima kegagalan tanpa perasaan malu atau
aib. Ia hanya merupakan kegagalan sementara dalam kehidupan. Tidak ada salahnya jika
mengalami kekalahan sementara. Kegagalan yang sebenar ialah apabila seseorang itu gagal
bangkit daripada kekalahan itu.

Aktiviti Untuk PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR

(Ciri-Ciri Pelajar Cemerlang)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CARA UNTUK MENGUBAH CARA HIDUP MENUJU KE ARAH KEJAYAAN DAN
KECEMERLANGAN

FAKTOR PENGHALANG KEPADA KEJAYAAN ANDA?

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab


LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

EMOSIKU

Tajuk 10 : Emosiku

Masa : 30 minit

Bahan : Edaran

Objektif :
i. Menggalakkan mentee mencungkil emosi yang terdapat dalam dirinya.
ii. Memberi mentee celik akal tentang dirinya.

Aktiviti :

i. Borang diedarkan
ii. Borang yang telah diisi akan dikutip dan mentor meminta sesiapa saja untuk
menerangkan apa yang ditulis oleh mereka.

Rumusan :

i. Setiap orang mempunyai pengalaman mereka yang unuk kepada suasana yang sama.
ii. Adalah penting bagi kita menghormati keperibadian seseorang disamping usaha kita
untuk memilih apa yang betul di sisi undang-undang, masyarakat dan agama.
iii. Cuba tidak menilai dalam perbincangan tetapi dapat membuat rumusan untuk difikirkan .

BORANG EMOSIKU

Sila lengkapkan ayat ini

Bil Kenyataan Luahan


1 Saya tidak tahan apabila
2 Hidup ini penuh dengan
3 Saya akan marah jika
4 Saya rasa sungguh bersalah apabila
5 Saya sungguh benci dengan
6 Saya tidak boleh menerima
7 Saya takut
8 Saya gementar
9 Sekiranya saya berpeluang, saya akan
10 Saya seringkali terfikir untuk

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

PENAMPILANKU – KEBERSIHAN, GAYA HIDUP

Tajuk 11 : Penampilanku-Kebersihan, Gaya Hidup


Masa : 30 minit
Objektif : 1. Mengurus diri dengan baik
2. Menjaga kebersihan diri
3. Menyayangi diri sendiri
Aktiviti : 1. Mentor memilih seorang mentee yang berpakaian kemas dan bersih
sebagai role model.
2. Mentee memberi pendapat tentang penampilan mentee tersebut.
3. Mentor menerangkan kepentingan dan cara pengurusan diri yang baik.
4. Mentor memberi motivasi dan galakan pengurusan diri yang baik.
Alatan : Tiada
Rumusan : 1. Mentee mampu menguruskan diri sendiri dan mengutamakan
kebersihan diri.
2. Kita perlu menyayangi diri sendiri.
3. Menjaga amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita.
LAMPIRAN:
Kita perlu menjaga kebersihan diri supaya:

a) badan sihat
b) tiada jangkitan kulit
c) sentiasa cergas dan ceria

Langkah-langkah menjaga kebersihan diri adalah:

a) Cuci muka supaya kelihatan segar dan tiada jerawat.


b) Selalu mandi menggunakan air bersih dan sabun.
c) Gunakan tuala bersih untuk mengeringkan badan selepas mandi.
d) Selalu mencuci rambut menggunakan syampu.
e) Pakai pakaian yang bersih.
f) Cuci tangan sebelum dan selepas makan.
g) Selalu memberus gigi untuk mengelakkan kerosakan gigi dan mulut berbau busuk.
h) Sentiasa memakai pakaian dan stokin yang bersih.
i) Selalu memotong kuku yang panjang.
j) Bersihkan diri termasuk membasuh tangan selepas ke tandas.
k) Selalu membasuh celah-celah jari kaki menggunakan sabun.
Sebagai pelajar, anda mestilah memastikan diri anda sentiasa bersih, sama ada dari segi pakaian,
mahupun anggota tubuh sendiri:
Pakaian
Anda mesti pastikan pakaian sentiasa bersih dan kemas setiap hari.
1. Pakaian terutamanya pakaian seragam sekolah haruslah ditukar sekurang-kurangnya dua
hari sekali.
2. Pakaian biasa perlu ditukar setiap hari, apatah lagi kalau anda bermain atau menjalankan
aktiviti lasak seperti bersukan dan sebagainya
3. Pakaian seragam haruslah diseterika kemas dan kasut sekolah pula haruslah sentiasa
bersih.
4. Stokin mestilah ditukar apabila sudah kotor, lembap, atau berbau. Jika tidak, kaki anda
akan dijangkiti kulat.
5. Begitu juga dengan pakaian seragam lain seperti tali leher, skaf/tudung haruslah sentiasa
bersih dan tidak berbau.

Kebersihan tubuh
Ini amat penting bagi memastikan anda sentiasa sihat dan tidak dijangkiti penyakit
1. Pastikan kuku anda sentiasa kemas dan pendek.
2. Rambut juga pastikan sentiasa pendek. Bagi perempuan yang berambut panjang, pastikan
anda membuat tocang.
3. Untuk mengelakkan kelemumur atau kutu, pastikan anda membasuh rambut dengan
syampu setiap hari.
4. Jangan sesekali berkongsi sikat dengan rakan atau adik-beradik.kerana ini akan
memudahkan jangkitan misalnya kutu dan sebagainya.
5. Rambut haruslah disikat rapi dan bagi pelajar lelaki, pakai minyak rambut supaya
nampak kemas.
6. Gosok seluruh badan dengan sabun semasa mandi, terutamanya di celah-celah ketiak dan
kelengkang.
7. Selesai mandi, lap badan sehingga kering, dan cuci telinga dengan berhati-hati.
REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE
TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

SALASILAH KELUARGA

Tajuk 12 : Salasilah Keluarga

Masa : 30 minit

Bahan : Kertas A4

Objektif :

1. Mentee dapat mengenali ahli keluarga masing-masing.


2. Mentee dapat menyenaraikan bilangan adik beradik di sebelah ibu dan bapa.
3. Melahirkan rasa kejelekitan antara mentee dengan ahli keluarga masing-masing.
4. Mentee dapat mengenalpasti kelebihan dan kekurangan diri yang diwarisi.

Aktiviti :

1. Mentor meminta mentee menyebut nama datuk dan nenek masing-masing


2. Mentor meminta mentee menyebut nama adik beradik disebelah bapa dan emak.
3. Mentor mengedarkan sehelai kertas A4 kepada mentee.
4. Mentee diminta melukiskan diagram salisah keluarga bermula dari datuk, nenek,bapa,
ibu, bapa saudara, emak saudara dan adik beradik.
5. Mentor akan memilih secara rambang mentee-mentee untuk menceritakan sejarah
keluarga mereka.
6. Mentor meminta mentee menyatakan kelebihan yang ada pada dirinya sama seperti bapa
atau ibunya.
7. Mentor memonta mentee menyatakan kekurangan yang ad pada dirinya sama seperti
bapa atau ibunya.
8. Mentor membuat rumusan.

Rumusan :

1. Hubungan kekeluargaan adalah suatu hubungan yang tidak putus.


2. Hubungan kekeluargaan perlu dijaga dengan baik demi menjaga hubungan persaudaraan
masa kini dan hadapan.
3. Mentee perlu sedar bahawa adik-adik beradik merupakan orang yang paling rapat dan
tempat utama untuk berkongsi sebarang masalah.
4. Mentee perlu meneruskan kelebihan dan memperbaiki kekurangan yang diwarisi.
REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE
TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________
( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________


( ) Penyelaras Program

DIARI DIRIKU

Tajuk 13 : Diari Diriku

Masa : 30 minit

Bahan : Edaran

Objektif :

1. Mentee dapat mengenal pasti ciri-ciri peribadi seorang remaja sebagai pelajar anak
kepada ibu bapa, ahli masyarakat ,dan warga negara.
2. Mentee dapat mengamalkan budaya hidup yang baik dan sihat bagi menjamin kehidupan
masa depan.
3. Manusia yang cemerlang dalam erti kata yang sebenarnya lazim dikaitkan dengan
individu yang mempunyai peribadi yang baik dan dihormati.
4. Mentee /remaja perlu mempunyai jati diri dan mampu memperkasakan diri daripada
dipengaruhi oleh anasir yang cuba merosakkan diri.
Aktiviti :

1. Mentee diminta menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 ciri positif yang perlu ada

pada seseorang pelajar.

2. Mentee menyenaraikan 10 ciri negatif yang berlaku masa kini perlu dijauhi.

3. Mentor meminta setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan mereka.

4. Mentor meminta mentee menceritakan prihal rakan-rakannya yang pernah terlibat

dengan gejala sosial. ( contoh : dadah, skodeng, rempit,bosia…)

5. Mentee lain digalakkan bersoaljawab selepas sesi berkenaan

6. Mentor membuat rumusan.

RUMUSAN :

1. Manusia yang cemerlang dalam erti kata yang sebenarnya lazim dikaitkan dengan
individu yang mempunyai peribadi yang baik dan dihormati.
2. Kemahiran ini memberikan kesedaran dalam diri seseorang bahawa gaya hidup yang
sihat menjamin kehidupan yang cemerlang.
NAMA : ....................................................................

KELAS :.......................................

BORANG KENALI DIRI

SIKAP POSITIF YANG ADA DALAM SIKAP NEGATIF YANG ADA DALAM DIRI
DIRI

1. ..................................................
2. ................................................. 1. .............................................................
3. .................................................. 2. .............................................................
4. .................................................. 3. ..............................................................
5. .................................................. 4. .............................................................
6. .................................................. 5. ..............................................................
7. ................................................... 6. ..............................................................
8. ................................................... 7. ...............................................................
9. ................................................... 8. ..............................................................
10. ................................................... 9. ..............................................................
10. ...............................................................
REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE
TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor
Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

PEMAKANAN SEIMBANG

Tajuk 14 : Pemakanan Seimbang

Masa : 30 minit

Objektif : 1. Mentee dapat menjaga kesihatan melalui pemakanan.

2. Merancang pemakanan yang berkhasiat dan seimbang.

3. Mengawal kesihatan emosi dari masa ke semasa.

Aktiviti : 1. Mentor meminta mentee menyenaraikan contoh-contoh makanan sihat.

2. Sumbangsaran tentang kelebihan mengambil makanan berkhasiat dan


kesan buruk mengabaikan pengambilan makanan berkhasiat.

3. Membentangkan hasil perbincangan.

Alatan : Gambar piramid makanan

Rumusan : 1. Mentee dapat menjaga kesihatan fizikal dan mental melalui pemakanan
dan aktiviti yang sihat.
2. Makanan seimbang menjamin kesihatan yang sihat sepanjang hayat.
3. Mengubah cara berfikir dan tabiat hidup.
4. Badan cergas minda cerdas.

LAMPIRAN : PIRAMID MAKANAN


MAKANAN
UNTUK

KESIHATAN BADAN DAN KEPINTARAN AKAL

1)KARBOHIDRAT
Membekalkan tenaga kepada seluruh badan termasuk otak. Sumbernya ialah nasi, roti, sayur –
sayuran, madu, gula, buah-buahan seperti kentang, keledek, pisang dan lain-lain.

2)PROTEIN
Ia mata perlu untuk KESIHATAN OTAK KESELURUHANNYA. Berperanan menumbuh,
membentuk, membesar dan mengantikan sel-sel yang rosak. Sumbernya ialah susu, daging, ikan,
telur, kekacang, tauhu, keju, kacang pis dan lain-lain.

3)LEMAK
Membekalkan tenaga kepada badan. Sumbernya ialah mentega, minyak makan, marjerin, lemak
binatang dan tumbuhan.

4)AIR
Merupakan bahan utama semua benda hidup. Air berfungsi mengeluarkan kekotoran, membersih
dan mengalir darah serta zat makan ke seluruh badan. Seterusnya MENGEKALKAN
KESIHATAN OTAK. Kita mudah dihinggapi penyakit, gangguan emosi dan gangguan sistem
pencernaan sekiranya kekurangan air. Seelok-eloknya minumlah air mati (jarang/masak/putih)
sebanyak 8 gelas sehari. Sebelum tidur, cukupkanlah bilangan air yang perlu diminum.

5)MINERAL
Untuk aktiviti saraf dimana otak merupakan teraju utamanya. Sumbernya ialah telur, susu, sayur
– sayuran, limpa, hati, ulam-ulam dan makanan laut seperti udang.

6)VITAMIN
Semua vitamin A,B,C,D,E dan K diperlukan.

Vitamin A
Menguatkan deria penglihatan dan pendengaran, menguatkan tenaga dan urat saraf serta
melicinkan pernafasan. Sumbernya ialah susu, kuning telur, sayur-sayuran, buah-buahan, daging
dan ikan.

Vitamin B
Membantu pembakaran makanan yang lebih efektif untuk kesihatan badan. Sumbernya ialah
sayur-sayuran, bijirin, telur, hati, yis, buah-buahan segar, beras dan kacang.

Vitamin C
Penguat sistem ketahanan badan, meningkatkan kesihatan mata dan kulit, meninggikan daya
tumpuan seterusnya engurangkan khayalan semasa proses pembelajaran. Sumbernya ialah sayur-
sayuran dan buah-buahan.

7)SERAT
Melicinkan sistem pencernaan dan pembuangan najis. Gangguan pada sistem pencernaan
menyebabkan kehilangan daya tumpuan, kelemahan fikiran dan gangguan perasaan.
Kesemuanya ini menjejaskan potensi otak dan ingatan. Sumbernya ialah sayur-sayuran dan
buah-buahan.

ZAT-ZAT MAKANAN UNTUK KEKUATAN INGATAN

Menurut penyelidikan saintifik terkini, terdapat beberapa zat makanan yang dapat membantu
meningkatkan kekuatan memori. Bahan -bahan tersebut ialah Choline, Lesithin, Vitamin E, Asid
Glutamik, Kalium Fosfat, Magnesium Fosfat dan Silika.

Choline ialah sejenis asid amino. Boleh diperolehi dari kacang soya, bunga kobis, kacang
pistachios daging, ikan dan telur. Lesithin didapati dari telur merah, kacang soya dan organ otak
binatang terutama otak ayam. Vitamin E terdapat dalam hati, telur ayam, betik, sayuran hijau,
sayur taugeh, minyak kelapa sawit dan bijirin seperti jagung, beras, tepung gandum
penuh(wholemeal). Asid Glutamik terdapat dalam kacang soya terutamanya. Manakala Kalium
Fosfat, Magnesium Fosfat dan Silika boleh diperolehi dengan menggunakan ubat-ubatan dari
sistem perubatan biokimia.

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

MEMBINA JATI DIRI

Tajuk 15 : Membina Jati Diri

Masa : 30 minit

Bahan : Kertas edaran cerita- cerita / berita.

Objektif :

1. Membina ketahanan diri supaya mentee menjauhi aktiviti negatif.

2. Supaya mentee mempunyai asertif kendiri yang bersepadu.

Aktiviti : 1.Mentor bertanya khabar mentee.

2. Mentor mengedarkan kertas edaran (cerita-cerita/ berita) berdasarkan

tajuk yang dipilih.(minta pelajar bawa keratan akhbar /artikel berkaitan masalah
sosial)

4.Mentor mendapatkan maklumbalas berdasarkan tajuk yang dipilih.


5.Mentor mendapatkan pandangan mentee tentang imej jati diri remaja

yang unggul.

6.Mentee mencadangkan bagaimana membina jati diri yang cemerlang.

Rumusan :

1.Mentee digalakkan supaya mengenali diri mereka melalui perkongsian

maklumat bersama rakan.

2.Mentee dapat membina peribadi yang kental melalui rakan sebaya

adalah penting.

LAMPIRAN

Maut kena tembak di muka


Sungai Petani: Seorang ibu maut terkena tembakan, manakala tiga anggota keluarganya
cedera dalam serangan sekumpulan lelaki bersenjata di rumah mangsa di Jalan Bukit
Selambau, di sini, malam kelmarin.

Dalam kejadian kira-kira jam 11.45 malam, K Kalyani, 57, mati di tempat kejadian apabila
mukanya terkena peluru, manakala anaknya, T Karthirevan, 23 serta dua anak saudaranya,
S Deivan, 24 dan N Murugan, 39, cedera masing-masing di kepala dan tangan dipercayai
ditetak.
Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Asisten Komisioner Mohd Zakaria Ahmad, berkata
tindakan segera polis berjaya menahan empat ahli kumpulan terbabit di sekitar Bandar
Baru Sungai Lalang awal pagi semalam manakala yang lain masih diburu.

Kumpulan yang menyerang rumah estet terbabit dipercayai antara 15 hingga 20 lelaki yang
bersenjatakan parang dan kayu selain senjata api.

Mangsa mati di tempat kejadian selepas terkena peluru yang ditembak dari hadapan pintu
pagar rumah mangsa.

Sebelum itu kumpulan itu menyerang rumah serta merosak kenderaan jiran di kawasan itu
dan menetak seorang mangsa dan seorang ahli kumpulan melepaskan satu das tembakan ke
arah seorang lagi mangsa yang cuba menghalang dengan kereta, namun tembakan tersasar,
katanya ketika ditemui di tempat kejadian semalam.

Berkaitan penjualan dadah


Zakaria berkata, polis menyiasat motif kejadian namun tidak menolak kemungkinan
berpunca daripada masalah penjualan dadah.

Beliau berkata polis menemui dua kelongsong peluru selain sejumlah parang di sekitar
tempat kejadian.

Suami Kalyani, M Thanimalai, 63, dia bersama mangsa dan beberapa anggota keluarga
sedang berehat di depan rumah apabila serangan itu berlaku.

Katanya sebaik menyedari kumpulan itu meluru ke arah rumahnya, dia dan isteri
mengarahkan anak serta menantunya masuk ke dalam rumah kerana bimbang tindakan
kumpulan yang turut menyerang rumah dan merosakkan kereta jiran.

Sejurus kemudian saya mendapati Deivan berlari dengan tangannya cedera disusuli
Murugan dan anak saya cuba menghalang sekumpulan lelaki yang sedang meluru ke arah
kami.

Ketika itu berlaku pergelutan dengan satu das tembakan dilepaskan sebelum saya nampak
anak saya dan saudaranya cedera. Kemudian saya terdengar lagi beberapa das tembakan
yang salah satunya terkena isteri saya, katanya ketika ditemui di perkarangan bilik mayat
Hospital Sultan Abdul Hali

Perokok belanja RM15 juta sehari


Lebih lima juta sukar henti merokok, budaya mula pengaruhi pelajar sekolah

KOTA BHARU: Lebih lima juta perokok tegar di negara ini, termasuk mereka yang merokok
sejak bangku sekolah membelanjakan kira-kira RM15 juta sehari untuk membeli bahan itu
bagi melepaskan ketagihan.
Perangkaan itu didedahkan Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP)
Universiti Sains Malaysia (USM) Kubang Kerian, Prof Zulkfli Ahmad, menerusi syarahan
umum sempena pelantikannya sebagai Profesor yang menjalankan kajian berhubung
Pengawalan Tembakau di Malaysia: Antara Ekonomi, Politik, Agama dan Kesihatan sejak
1986.
Bilangan perokok tegar semakin meningkat, sekali gus kempen bahaya merokok kurang
berkesan. - Zulkfli Ahmad, Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan USM
Kubang Kerian
“Pertambahan bilangan perokok remaja dan lelaki dewasa serta wanita di seluruh negara
menunjukkan budaya merokok masih sukar dibuang meskipun pelbagai kempen
dilancarkan Kementerian Kesihatan dan badan bukan kerajaan (NGO).

“Jumlah perokok di negara ini juga berada pada tahap membimbangkan, malah kira-kira
10,000 kematian setahun dikesan akibat daripada tabiat merokok dicatatkan hasil kajian
ini, malah ini menunjukkan sikap rakyat negara ini masih memandang remeh terhadap
kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok dijalankan kementerian,” katanya selepas
membuat syarahan umum berhubung hasil kajiannya itu, di sini, semalam.

Pada syarahan umum itu, seorang lagi pakar perubatan PPSP USM, turut dilantik sebagai
Profesor yang berjaya menjalankan kajian berhubung ‘Statistik Dalam Penyelidikan
Perubatan dan Sains Kesihatan: Dahulu, Kini dan Akan Datang’ iaitu Prof Syed Hatim Noor
Syed Kassim Noor.

Zulkifli berkata, beliau juga terkilan apabila hasil kajiannya itu mendapati bilangan perokok
tegar semakin meningkat, sekali gus kempen mengenai bahaya merokok dilihat kurang
memberi kesan.
“Bilangan perokok masih gagal dikurangkan, malah lebih membimbangkan apabila budaya
merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah,” katanya.

Katanya, tabiat merokok itu memberi kesan buruk terhadap kesihatan, persekitaran dan
memberi kesan sampingan kepada masalah ekonomi keluarga, sosial selain mengganggu
perancangan masa depan remaja itu sendiri.

Beliau berkata, kajian Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) mendapati kira-kira enam juta
kematian dikesan akibat rokok setahun.

Vandalisme jejas peralatan


telekomunikasi: SKMM
SANDAKAN: Jenayah vandalisme dan kecurian peralatan telekomunikasi menyebabkan
kerugian besar kepada negara dan pemberi perkhidmatan telekomunikasi, kata
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

Pengarah SKMM Sabah dan Labuan, Bukhari Yahya, berkata isu itu perlu dipandang serius
kerana kesan dan risiko perbuatan itu turut menjejas dan menyusahkan masyarakat.
"Ketiadaan talian komunikasi mungkin mengakibatkan kelewatan bantuan kecemasan,
sekali gus mengancam nyawa dan keselamatan," katanya ketika berucap pada majlis
perasmian Seminar Kesedaran Vandalisme dan Kecurian Peralatan Komunikasi di sini hari
ini yang disempurnakan Setiausaha Majlis Perbandaran Sandakan Jeffry Aman.

Bukhari berkata, antara punca utama kecurian ialah peningkatan harga tembaga di
pasaran.

"Akibat tindakan mereka juga, penduduk di kawasan terjejas bukan sahaja terputus
hubungan, malah pemberi perkhidmatan terpaksa menanggung kerugian daripada segi
masa, tenaga dan wang bagi mengganti peralatan yang dicuri serta memulihkan
perkhidmatan telekomunikasi," katanya. - BERNAMA

Lima cedera kumpulan pelajar sekolah


bergaduh
Kejadian berpunca akibat perselisihan faham dua penuntut

KUALA LUMPUR: Kira-kira 20 pelajar sebuah sekolah menengah di Jinjang Selatan di sini,
dipercayai dari dua kumpulan bergaduh menggunakan topi keledar, petang semalam,
mengakibatkan lima daripada mereka cedera.
Dalam kejadian kira-kira jam 1.45 petang itu, kumpulan pelajar terbabit dikatakan
bertumbuk dan menyerang menggunakan topi keledar di tempat awam tanpa
mempedulikan kehadiran orang ramai.

Kedua-dua kumpulan pelajar itu termasuk yang lengkap berpakaian sekolah dikatakan
mula bergelut dan bergaduh di hadapan sebuah stesen minyak sebelum berlarutan sehingga
perhentian bas tidak jauh dari situ.

Difahamkan, kejadian itu berpunca akibat perselisihan faham antara dua pelajar, kelmarin,
sebelum berlarutan dan bertukar menjadi pergaduhan kumpulan, semalam.
Bagaimanapun, tiada sebarang kecederaan serius dilaporkan dalam kejadian itu.

Pergaduhan dua kumpulan itu dapat dileraikan oleh orang awam dan beberapa anggota
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) yang kebetulan melalui kawasan itu.
Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Zakaria Pagan, ketika dihubungi
mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu dan polis menahan lapan pelajar
berusia 16 dan 17 tahun sebelum dibawa ke Balai Polis Jinjang untuk siasatan lanjut.

“Ibu bapa pelajar terbabit turut dipanggil ke balai polis dan selepas mengadakan
perbincangan, mereka bersetuju untuk tidak membuat laporan polis,” katanya.

LAMPIRAN

SENARAIKAN KEGIATAN JENAYAH YANG ANDA TAHU


1.
2.
3.
4.
5.
6.

KESAN BURUK TERLIBAT DENGAN KEGIATAN JENAYAH


1.
2.
3.
4.
5.
6.

CARA MENGHINDARKAN DIRI DARI TERJEBAK DENGAN KEGIATAN JENAYAH


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

PENGURUSAN EMOSI (KEMARAHAN)

Tajuk 16 : Pengurusan Emosi (Kemarahan)

Masa : 30 minit

Objektif : 1. Mentee dapat mengawal emosi semasa bergaul dengan rakan-rakan


2. Mentor dapat mengenalpasti kesan dari kemarahan yang wujud dalam kala-
ngan mentee.
3. Mentee dapat berfikir secara rasional apabila wujud sebarang konflik diantara
mereka.

Aktiviti :
1. Mentor mengedarkan bahan edaran situasi kepada mentee.
2. Mentee dibahagikan berpasangan mengikut jantina.
3. Setiap pasangan diberikan masa selama 15 minit untuk membincangkan cara
untuk menghadapi situasi.
4. Setiap pasangan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan mereka.
5. Pasangan-pasangan yang lain memberi pendapat dan komen.
6. Mentor memberi ulasan daripada aktiviti yang djalankan.
Penilaian : Mentee dapat mengawal emosi dan kemarahan dengan bijaksana.

Rumusan : Mentee boleh bertindak secara bijaksana dalam menangani setiap konflik yang
dihadapi.

Falsafah : Setiap konflik dapat dihindari jika murid mempunyai kemahiran yang khusus
bagi mengawal emosi mereka.

LAMPIRAN

Situasi 1

Rakan anda suka menggunakan perkataan-perkataan yang berunsur ejekan kepada anda. Apakah
perasaan anda dan bagaimana anda menangani perkara tersebut?

Situasi 2

Rakan anda yang sedang dalam keadaan tergesa-gesa telah melanggar anda dan menyebabkan
anda terjatuh. Apakah perasaan anda ketika itu dan bagaimana anda mengawal emosi ?

Situasi 3

Rakan anda yang kerap meminjam buku dan barang-barang lain kepunyaan anda serta tidak
memulangkan kembali barangan anda. Apakah perasaan anda dan bagaimana anda mendapatkan
semula barangan tersebut ?

Situasi 4
Anda terdengar beberapa orang rakan bercerita tentang diri anda yang kurang menyenangkan
anda. Apakah reaksi anda dan bagaimana menangkis gosip dan tohmahan tersebut?

Situasi 5

Teman rapat anda tiba-tiba menjauhkan diri dari anda. Dari pemerhatian anda, didapati teman
anda tersebut telah mempunyai kawan lain yang baru berpindah ke sekolah anda. Apakah
perasaan anda dan bagaimana anda mengatasinya ?

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

WARKAH TALIAN KASIH

Tajuk 17 : Warkah Talian Kasih

Masa : 30 minit

Objektif :
1. Dapat membina hubungan yang lebih rapat dan mesra
2. Dapat mewujudkan semangat setia kawan yang lebih erat

Bahan : Kotak, kertas untuk menulis nama, kertas A4.

Aktiviti :
a) Mentor menerangkan aktiviti warkah talian kasih.
b) Mentor minta mentee menulis nama masing-masing pada cebisan kertas.
c) Kertas tersebut dimasukkan ke dalam kotak.
d) Mentor meminta mentee mengambil kertas tersebut dan merahsiakan nama yang tercatat
pada kertas yang diperolehi.
e) Mentor minta mentee menulis surat kepada ahli dalam kumpulan
tanpa pengetahuan masing-masing. Isi surat mestilah sesuatu yang positif.
f) Mentee memasukkan surat kedalam kotak yang disediakan dan mentor mem-
beri kepada empunya nama setelah semua mentee memasukkan surat masing
masing.
g) Mentee membaca surat yang diterima dan mentor bertanya mengenai pera-
saan masing-masing.
h) Mentee mendedahkan identiti pengirim surat.
i) Mentee berkongsi perasaan tentang surat yang mereka terima.
j) Mentor merasionalkan mentee yang menerima kesan negatif daripada aktiviti
ini. ( jika ada)
k) Mentor menjelaskan bahawa terdapat pelbagai sikap manusia yang perlu kita
hadapi ketika membina hubungan.

Rumusan : Mentor menilai perasaan mentee secara berterusan dan membina hubungan
adalah suatu yang lumrah bagi mentee jika diberi peluang

FISH BOWL

Tajuk 18 : Fish Bowl

Masa : 30 minit

Bahan : Lampiran.

Objektif :

1. Komitmen peserta dalam menyelesaikan persoalan dalam kelompok.

2. Beri teguran yang tegas dan pedas jika mereka tidak bersungguh dan main-main.

3. Sifat-sifat diri peserta seperti tidak serius, tidak yakin, pak turut, terlalu individualistik,
gopoh, tidak mengambil bahagian dan sebagainya.

Aktiviti :

i. Peserta dalam kelompok akan dipecahkan dalam 2 kumpulan. satu kumpulan


akan membuat bulatan di tengah-tengah dan satu lagi memerhati dari luar.
Kedudukan peserta hendaklah membolehkan seorang peserta di bulatan luar
memerhati tepat secara bertentangan seorang peserta lain dalam bulatan dalam
ii. Fasilitator akan mengarahkan peserta bulatan dalam membincangkan isu yang
akan dikemukakan sementara peserta bulatan luar memerhatikan penglibatan
dan tingkah laku pasangan yang diperhatikan tanpa mengambil bahagian
dalam perbincangan itu.
iii. Fasilitator akan menceritakan satu masalah yang mesti diselesaikan oleh
kumpulan di dalam. Kes itu adalah berdasarkan kisah Ramlah Ramlan untuk
pusingan pertama dan diikuti dengan kes Roket untuk pusingan kedua yang
dibacakan oleh Fasilitator;
iv. Fasilitator meminta peserta di luar memberi ulasan mengenai rakan mereka di
dalam bulatan yang membincangkan kes berkenaan. Fasilitator boleh
membimbing peserta dengan memberi komen ke atas perkara-perkara seperti
pegangan/pendirian, ketegasan sikap pasif dalam perbincangan, tidak mahu
menerima pandangan orang lain, daya kepimpinan, sikap sebagai pengacau
dan sikap mengikut sahaja tanpa ketegasan peserta yang membincangkan kes
Ramlah dan Ramlan itu.
v. Fasilitator haruslah memberi komen yang agak tegas dan pedas kepada
kumpulan ini supaya kumpulan ke dua nanti tidak mengulangi kesalahan yang
sama.
vi. Fasilitator perlu memberi sedikit masa untuk mereka membela diri.
vii. Kumpulan yang berada di luar bertukar kedudukan dengan peserta di dalam
bulatan untuk membincangkan kes 2 yang dibacakan oleh Fasilitator
Kes 1 : RAMLAH DAN RAMLAN

Pada zaman dahulu, dalam sebuah kampung terdapat sepasang kekasih yang sedang
mabuk bercinta. Percintaan mereka ini telah diketahui oleh semua orang kampong. Begitulah
hebatnya percintaan mereka ini. Mereka telah berjanji untuk sehidup semati.

Pada suatu hari Ramlan mengajak Ramlah untuk bersiar-siar di lautan yang luas. Ramlah
bersetuju dengan cadangan itu. Mereka pun berlayar dengan menaiki perahu layar yang baru
dibina oleh Ramlan. Hari itu begitu mengasyikkan bagi pasangan tersebut.

Tiba-tiba dengan tidak disedari, ribut taufan melanda perahu layar mereka. Perahu layar
Ramlan pecah dan karam. Mereka terpisah. Ramlan terdampar di sebuah pulau yang tiada
penghuni manakala Ramlah juga terdampar di sebuah pulau lain tanpa penghuni dan dipenuhi
oleh berbagai binatang buas. Ramlah begitu takut sekali.

Hari semakin gelap. Rindu Ramlah terhadap Ramlan begitu memuncak sekali..... Suara
binatang buas semakin jelas kedengaran. Sudah puas Ramlah menjerit meminta pertolongan dari
pelayar yang melalui perairan pulau itu. Namun tiada siapa yang berani singgah ke pulau itu.

Tiba-tiba seorang juragan telah datang untuk menolong Ramlah. Ramlah begitu gembira
bila diberi tahu bahawa Ramlan selamat. Juragan itu berjanji akan membawa Ramlah untuk
bertemu Ramlan dengan syarat Ramlah menyerahkan kegadisannya kepada Juragan. Ramlah
tidak bersetuju dengan syarat itu. Begitu lama Juragan memujuk dan begitu lama Ramlah tidak
mahu menerimanya kerana kesetiaannya kepada si Ramlan.

Hari semakin gelap. Akhirnya Ramlah menyerahkan kegadisannya kepada Juragan


kerana khuatir mati dimakan binatang buas yang begitu banyak dan dia tahu bahawa dia tidak
akan selamat jika terus tinggal di pulau itu sendirian.
Setelah Juragan memuaskan nafsunya, juragan pun membawa Ramlah bertemu Ramlan.
Mereka amat gembira apabila diketemukan semula. Mereka berpelukan melepaskan rindu
dendam masing-masing. Oleh kerana terlalu setia Ramlah memberitahu kepada Ramlan apa
yang telah dialaminya. Ramlan begitu marah dan memutuskan perhubungan dengan Ramlah.
ramlah begitu hampa dan menghantukan kepalanya ke batu lalu pengsan. Apabila melihat
keadaan itu Ramlan terus menghunus kerisnya ke arah Juragan. Satu perkelahian yang maha
hebat pun terus berlaku.

Perkelahian itu telah mengganggu pertapaan seorang Petapa. Apabila dia melihat dua
orang sedang berkelahi, dia terus membunuh kedua-duanya sekali kerana menggaggu
pertapaannya. Apabila Ramlah sedar dari pengsan dan mendapati Ramlan telah terkorban dia pun
terus membunuh dirinya kerana hidupnya sudah tidak bererti tanpa Ramlan.

JIKALAU ANDA MENJADI HAKIM TERHADAP PERISTIWA ITU, SIAPAKAH YANG


ANDA PERSALAHKAN, SIAPAKAH YANG PALING BERSALAH DAN PATUT
DIKENAKAN HUKUMAN YANG PALING BERAT.

BINCANGKAN DALAM MASA 10 MINIT.

Kes 2 : ROKET

Pada tahun 2020 telah berlaku peperangan nuklear yang dasyat. Pada masa itu Malaysia
adalah satu-satunya negara yang belum dimusnahkan. Dalam masa 15 minit dari sekarang bumi
Malaysia akan lenyap kerana bom nuklear sedang menghampirinya. Pada masa yang sama
sebuah kapal angkasa sedang dihalakan ke satu tempat yang belum ditetapkan lagi. Ini adalah
bertujuan untuk membawa 3 orang rakyat Malaysia untuk diselamatkan dan dipanjangkan
zuriatnya atau kesemua sekali rakyat Malaysia akan pupus.

ANDA DIKEHENDAKI BERMESYUARAT DAN MEMBINCANGKAN SIAPAKAH YANG


LAYAK SEKALI UNTUK DIPINDAHKAN. TEMPAT HANYA UNTUK 3 ORANG SAHAJA.
TIDAK BOLEH LEBIH KERANA KEADAAN YANG TERHAD DAN MAKANAN JUGA
TERHAD.

Calon-calon yang hendak dipindahkan ialah;

1. Seorang Petani Moden

2. Seorang Saintis yang buta

3. Seorang Sultan Tua yang mandul


4. Seorang Permaisuri Sultan

5. Seorang Pelacur

6. Seorang Ratu Cantik yang mandul

7. Seorang Imam yang telah tua

8. Seorang Ibu yang sedang sarat mengandung

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab

LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

KHABAR ANGIN

Tajuk 19 : Khabar Angin

Masa : 30 minit

Bahan : Edaran

Objektif :

1. Perlunya mendapat maklumat dari sumbernya yang asal untuk mengelakkan kekeliruan.
2. Elakan dari menyampaikan berita yang tidak benar sehingga boleh menimbulkan
sengketa/perbalahan atau yang boleh mengganggu perasaan orang lain.
3. Jangan terus bertindak dengan berasaskan berita yang belum sah, siasat dahulu berita itu.
4. Semasa menerima maklumat pastikan dapat mengingati semua fakta yang diberikan.

Aktiviti :
1. Peserta dijarakkan antara satu sama lain sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi.
Fasilitator menerangkan peserta 1 perlu menyampaikan pesanan kepada peserta 2 secara
lisan dengan berbisik. Hanya peserta akhir yang dibenar mencatatkan pesanan.

2. Fasilitator bebas memilih ungkapan seperti contoh di bawah;

a. ADA SEORANG SAUDAGAR GARAM

DIA MERASA AMAT GERAM

KERANA KAPALNYA KARAM

DI MUARA DALAM

ANAK KAPALNYA SEMUA TENGGELAM

KEADAANNYA BEGITU KELAM

ISTERINYA PULA MENGIDAM

DIA MERASA TERANCAM DAN BEGITU MURAM

b. BERITAHU RAKAN ANDA BAHAWA KITA AKAN BERKELAH DI BESERAH


UNTUK TUJUAN ITU, TOLONG BAWA SEEKOR KAMBING UNTUK DIBUAT
BBQ. BAWA EKOR KAMBING 2 EKOR UNTUK DIBUAT SUP EKOR
KEPALA KAMBING TIDAK MAHU, BERMAKNA KAMBING TANPA KEPALA
GARAM 600 GRAM, GULA 300 GRAM, TEH WANGI, CEREK UNTUK REBUS
AIR, BAWANG MERAH 2 KILO DAN BAHAN-BAHAN LAIN SEMUANYA TELAH
SEDIA ADA.

c. PAK ANJANG PERGI KE KAJANG, HENDAK MEMBELI KACANG

LALU BERJUMPA DENGAN MAK ALANG

YANG SEDANG MEMBELI PEDANG

UNTUK MENEBANG POKOK PISANG DI LADANG

DI TEPI LONGKANG DI SUNGAI TONGKANG


MAK ALANG MENJEMPUT PAK ANJANG

KE RUMAHNYA DI PENDANG.

3. Setelah tamat Fasilitator akan membacakan pesanan yang dicatat oleh peserta akhir.
Fasilitator haruslah memberitahu perkara-perkara berikut kepada peserta;

Rumusan :

1. Setiap komunikasi aada halangan yang tertentu


2. Pembelajaran di dalam kelas juga mungkin mempunyai halangan yang tertentu, namun
para pelajar harus menangani halangan ini dengan lebih bijak.
3. Antara halangan komunikasi yang selalu berlaku semasa di dalam kelas termasuklah
pelajar membuat bising, tidak mendengar arahan guru dengan teliti, bermain di dalam
kelas dan bersembang dengan rakan semasa guru sedang mengajar

REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE


TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab


LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

BUANG SAYANG

Tajuk 20 : Buang sayang


Masa : 30 minit

Bahan : Lampiran.

Objektif :

1. Para pelajar sedar tentang kepentingan menyayangi kedua ibu bapa


2. Memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir dan mengenang kembali budi dan jasa
yang ditabur oleh ibu bapa.
3. Sentiasa menyayangi kedua ibu bapa

Aktiviti ;
1. Peserta membuat dikehendaki mengeluarkan sekeping kertas dan dilipat 4 dan potongkan
lipatan itu.

2. Fasilitator minta peserta menuliskan perkataan ayah pada helaian pertama, ibu pada
helaian kedua dan apa sahaja yang paling disayanginya pada kertas ketiga.

3. Fasilitator meminta/desak peserta membuang salah satu dari tiga keping kertas itu. Beri
masa 3 minit untuk peserta membuat keputusan. Minta peserta tidak menunjukan apa
yang dibuang kepada ahli yang lain.

4. Setelah semua peserta membuat keputusan, minta salah seorang darinya menyatakan apa
yang telah dibuangnya. Tanyakan rasionalnya dia membuang kertas tersebut, perasaannya
dan rasional kenapa dia tidak membuang kertas yang lain. Minta pandangan dan komen
dari ahli yang lain. Lakukan sehingga semua ahli membentangkan kertas yang
dibuangnya.

5. Jika berlaku gangguan emosi kepada peserta fasilitator perlu mengawal keadaan dan
mententeramkan peserta tersebut.

Rumusan : Dalam apa jua keadaan kita tidak sewajarnya membuang ayah, ibu atau saudara
terdekat. Ayah dan ibu wajar dihormati dan disanjung oleh anak-anaknya.
REKOD SESI PERTEMUAN MENTOR MENTEE
TAHUN 2018
SMK SEBERANG PERAK

Nama Mentor :__________________________________________________________


Tarikh Pertemuan :___________________ Masa : ________________ Tempat: _________
Bilangan Kehadiran Mentee : _________________________

Bil Nama Mentee yang Tidak Hadir Sebab


LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

RUMUSAN KESELURUHAN
PROGRAM MENTOR MENTEE
PROGRAM GURU PENYAYANG (2018)

Nama Mentor :__________________________________________________________

LAPORAN KESELURUHAN
KELEMAHAN

KELEBIHAN

PENAMBAHBAIKAN PADA MASA HADAPAN

Disediakan Oleh : _______________________________

( ) Nama Mentor

Disemak Oleh :________________________________

( ) Penyelaras Program

Anda mungkin juga menyukai