Anda di halaman 1dari 8

Dari Abu Hurairoh r.a., Rasulullah saw.

Bersabda : “Apabila
waktu Shubuh tiba, dua Malaikat turun (dari langit).
Malaikat yang pertama berkata, ‘Ya Allah, berilah balasan
kepada orang yang menginfakkan hartanya.’ Malaikat yang
kedua berkata, ‘Ya Allah, binasakanlah harta orang yang
menggenggamnya (bakhil).’ (Muttafaq alaih)..