Anda di halaman 1dari 2

IZIN LALUAN

1.Kolerasi antara karya berunsurkan


cinta dengan gaya hidup remaja ini
boleh dilihat mencuri kajian-kajian
ilmiah baik dari dalam dan luar
negara. Banyak kajian bank
empirikal yang membuktikan
hubungan antara kedua-keduanya.

2. Kita akan lihat pada kajian-kajian


empirikal baik dari dalam mahupun
luar Negara yang membuktikan
hubungan kedua-kedua entity.

3. Itu bukan persoalannya,


persoalannya adakah karya-karya
berunsurkan cinta memberikan
kesan kepada kehidupan remaja.
4.Bukankah telah dibuktikan dengan
kajian-kajian yang dibentang dalam
penghujahan say tadi.Nampak
sangat
tidak beri perhatian.

5. Semua bukti akan kami sandarkan


pada kajian-kajian yang akan
dibentangkan dalam hujah saya.

6.Bukankah telah dibuktikan oleh


____________dalm penghujahan
pencadang __________dengan
bersandarakan kepada kajian-kajian
ilmiah.

7.Lihatlah kepada tindakan-tindakan


remaja yang disokong dengan
pelbagai kajian ilmiah.