Anda di halaman 1dari 5

A. Garisi kata nama am manusia yang terdapat dalam ayat di bawah.

1. Ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayuran, buah-buahan dan daging

ayam.

2. Ai Ling dan kakaknya pergi ke perpustakaan.

3. Ayah Ai Ling seorang pegawai tentera.

4. Puan Manimala pergi menziarahi ayahnya yang sakit.

5. Abang Ben Lee bercita-cita ingin menjadi seorang jurutera.

(10 markah)

B.Bulatkan jawapan yang betul.

1. Hadi lebih __________ daripada ayahnya.

A. panjang B. tinggi C. bising

2. Lily dan kakak__________ gemar membaca buku cerita.

A. nya B. awak C. kita

3. __________, adik pergi ke taman rupa-rupanya!

A. Oh B. Hai C. Wah

1
Soalan 20 berdasarkan gambar 1.

Gambar 1

4. Mereka berkelah di ____________ pantai.

A. dalam B. atas C. tepi

Soalan 21 berdasarkan gambar 2.

Gambar 2

5. Dia ___________ seekor anak kucing di tepi longkang.

A. jumpakan B. terjumpa C. dijumpai

(10 markah)

2
B. Garisi kata kerja yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah.

1. Ayah Suzana bekerja sebagai doktor.

2. Kumarasamy dan Kok Leong sedang bermain badminton.

3. Hobi Suman ialah membaca buku cerita.

4. Ai Man menendang bola itu dengan kuat.

5. Muthu dan Raju pergi memancing di tepi sungai.

(10 markah)

C. Isikan tempat kosong dengan kata nama khas yang betul.

Pulau Pinang SK Taman Cempaka Proton Insipira

Taman Beringin Kota Kinabalu

1. Anisah belajar di __________________________________.

2. Ayah Ai Ling bekerja sebagai seorang pegawai tentera di

_______________________.

3. Pada cuti sekolah yang lalu, Navin pergi melancong ke

________________________.

4. Ayah Kamarul membeli kereta ________________________ yang baru.

5. Encik Kim Seng pergi meronda di kawasan perumahan

__________________________.

(10 markah)

3
D. Lengkapkan ayat di bawah dengan kata tanya yang betul. Bilakah

1. _______________________ Ai Ling tinggal ?


Bagaimanakah

2. _______________________ nama ibu Ai Ling?


Berapakah
3. _______________________ mereka pergi ke perpustakaan?
Dimanakah
4. _______________________ harga baju itu?

5. _______________________ cara membuat kuih wade? Siapakah

(10 markah)

E. Soalan 1 hingga Soalan 5.

Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Kamal dan Sobri adik-beradik. Mereka bersekolah di SK Kayan, Sitiawan.

Kamal adalah pelajar tahun dua dan Sobri pelajar tahun enam. Kedua-duanya sangat

rajin dan pandai.

Mereka juga mempunyai hobi yang sama iaitu bersukan. Kamal gemar

bermain ping pong dan Sobri pula gemar bermain badminton. Sobri mewakili

sekolahnya dalam Pertandingan Badminton Daerah Manjung.

1. Berapakah umur Kamal ?

A. lapan tahun B. sembilan tahun

C. sepuluh tahun D. sebelas tahun

4
2. Apakah hobi mereka pada masa lapang ?

A. belajar B. bersukan C. berkebun D. bermain

3. Permainan apakah yang digemari oleh Sobri ?

A. ping pong B. bola sepak

C. badminton D. hoki

4. Sobri telah mewakili sekolahnya dalam pertandingan ……………. .

A. ping pong B. bola sepak C. badminton D. hoki

5. Kedua-duanya mempunyai sikap yang rajin dan …………….. ?

A. cerdik B. biasa C. baik D. pemalas

(10 markah )