Anda di halaman 1dari 5

Nyatakan masalah :

__________________________________________________________________________________

Hak pengguna berkaitan dengan hak ____________________________________________________

Cara penyelesaian masalah :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nyatakan masalah :

__________________________________________________________________________________

Hak pengguna berkaitan dengan hak ____________________________________________________

Cara penyelesaian masalah :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nyatakan masalah :

__________________________________________________________________________________

Hak pengguna berkaitan dengan hak ____________________________________________________

Cara penyelesaian masalah :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nyatakan masalah :

__________________________________________________________________________________

Hak pengguna berkaitan dengan hak ____________________________________________________

Cara penyelesaian masalah :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nyatakan masalah :

__________________________________________________________________________________

Hak pengguna berkaitan dengan hak ____________________________________________________

Cara penyelesaian masalah :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________