Anda di halaman 1dari 2

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN KANGAROO MATH

1. Nama Program : Kangaroo Math Competition Math

2. Tarikh : 15 Mac 2018

3. Hari / Masa : Khamis/ 9.00 – 10.00 malam

4. Tempat : Bilik Singgah dan sumbang, SK Pengkalan Raja

5. Objektif : 1) Memberi pendedahan dan pengalaman kepada murid


terhadap soalan KBAT.
.

6. Sasaran : Murid-murid Tahap 2

7. Butiran aktiviti : 1) 8.45 pagi : Taklimat peperiksaan


2) 9.00 – 10.00 pagi : Peperiksaan dijalankan.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Membantu meningkatkan pendedahan murid


untuk meningkatkan prestasi murid dalam
peperiksaan.

8.2 Kelemahan Program : Tiada

8.3 Cadangan : Tiada


Penambahbaikan

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor 01
1 Januari 2018 - Keluaran 04 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

……………………… ……………………. …………………..

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor 01
1 Januari 2018 - Keluaran 04 | Pindaan 00