Anda di halaman 1dari 1

Pengesanan Faktor Penyebab Isu :

Guru
Pentadbiran

Kurang latihan
Pemahaman tidak
mendalam
Kurang pendedahan
Pelaksanaan
Kesediaan guru PAK 21
Kurang
Memuaskan
Masa latihan tidak Tidak mengikut
mencukupi arahan
Tidak memberi
kerjasama

Kekangan Murid
Masa