Anda di halaman 1dari 2

TMKS3072 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BAB 1: KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 BERASASKAN TMK

 Kemahiran sosial & antara-budaya


 Konsep-Konsep Kemahiran  Produktiviti & Akauntabiliti
Pembelajaran Abad Ke-21 yang  Kepimpinan & Tanggungjawab
berasaskan TMK
Kerangka Kerja Pembelajaran Abad
ke-21 1. Kemahiran abad ke-21 ialah kemahiran

Standard Kompetensi TMK untuk pembelajaran yang diperlukan oleh

Guru murid untuk berdaya saing pada

Pemikiran komputasional milenium baru.


2. Guru memainkan peranan utama
sebagai fasilitator. (contoh: bimbing
 Kerangka Kerja Pembelajaran Abad murid melayari internet)
ke-21 3. PBL merupakan salah satu pendekatan
untuk memupuk kemahiran abad ke-21.
Kemahiran yang perlu dikuasai dalam PdP
4. Perbezaan pembelajaran:
abad ke-21:

Abad ke-20 Abad ke-21


Kemahiran Abad ke-21

Pembelajaran &
inovasi Berasaskan murid
Dipimpin guru
Pembelajaran
Arahan langsung
kolaboratif
Maklumat, media & Pengetahuan
Kemahiran
teknologi Kandungan
Proses
Kemahiran asas
Pemikiran aras tinggi
Teori
Praktikal
Hidup & kerjaya Kurikulum
Kemahiran hidup
Individu
Berkumpulan
Bilik darjah
Komuniti
Pentaksiran sumatif
Pentaksiran formatif
Belajar utk sekolah
Belajar utk kehidupan

Kemahiran-kemahiran Abad ke-21:


5. Isu & Cabaran:
 Kreativiti & Inovasi
- Kurang kemudahan
 Pemikiran Kritis & Penyelesaian Masalah
- Guru kurang mahir dalam penggunaan
 Komunikasi & Kolaborasi
TMK
 Literasi Maklumat
- Pergantungan tinggi pada komputer
 Literasi Teknologi, Maklumat &
- Kurang tenaga pakar
Komunikasi
- Kos pengendalian
 Fleksibiliti & mempunyai keupayaan
- Kekurangan bahan PdP
menyesuaikan diri
- Guru minat cara tradisional
 Berinisiatif & mempunyai haluan diri
 Standard Kompetensi TMK untuk  Pemikiran Komputasional
Guru - Proses penyelesaian masalah yg
- Kompetensi guru: seseorang yang memerlukan usaha memecahkan
memiliki kemampuan & keahlian khusus sesuatu masalah kpd komponen yg
dalam bidang keguruan hingga mampu lebih kecil (Decompose)
melaksanakan tugas & peranan sebagai - Cuba mengekstrak idea ataupun
guru dengan kemampuan yang maklumat yang penting dan relevan
maksimum (Abstraction)
- Kompetensi guru: - Mengenali corak (Pattern) yang
1. Pedagogi membolehkan perancangan
Kemampuan mengelola pembelajaran penyelesaian yang tepat bagi
yg meliputi pemahaman terhadap murid, mengelakkan ulangan dan tindakan
perancangan & pelaksanaan yang kurang releven supaya
pembelajaran, evaluasi hasil meningkatkan keberkesanan proses
pembelajaran & pengembangan potensi penyelesaian masalah tersebut.
murid - Individu perlu menggunakan
2. Keperibadian pemikiran logikal (Logical
Keperibadian yg mantap, matang, Reasoning) bagi mengenalpasti
seimbang & berwibawa, menjadi teladan maklumat yang penting dan
murid & berakhlak mulia mengaturkan langkah penyelesaian
3. Sosial mengikut turutan yang logikal
Keupayaan guru utk berkomunikasi & (Algorithm), menilai pemilihan dan
bergaul secara efektif dgn murid, guru, keputusan yang telah dilakukan bagi
tenaga kerja, orang tua / ibu bapa murid menguji kesahihan dan keboleh
& masyarakat laksanaan prosedur tersebut
4. Profesional (Evaluation).
Kemampuan penguasaan kandungan
pembelajaran secara luas & mendalam
yg mampu melahirkan murid yg
memenuhi FPK