Anda di halaman 1dari 1

SOALAN 1: NYATAKAN MAKSUD SOALAN 2: JELASKAN FAKTOR-FAKTOR KEDATANGAN KUASA BARAT MENJAJAH ASIA

IMPERIALISME DAN TUJUANNYA? (hlm 237) ( hal. 237-238 )

1. Kuasa Barat datang ke Asia kerana faktor untuk


IMPERIALISME TUJUAN
Bahan mendapatkan (1)…………………….. Mereka juga
1. _______________ mentah
menjajah untuk mendapatkan (2)………………. bagi
2._______________
barang perindustrian mereka. Sistem
Faktor- (3)………………..seperti jalan raya, kereta api dan kapal
faktor
kedatang wap pula membantu(4)……………………perjalanan dan
MAKSUD an Barat (5)……………………….kuasa Barat menjajah Asia.
menjajah
3.__________________ Asia
3. 2.
sesebuah negara
yang lebih …………… ……………
4.________________
terhadap negara
lain yang
SOALAN 3 : JELASKAN KESAN-KESAN IMPERIALISME TERHADAP ASIA TENGGARA. ( hal. 239 )
5.__________________

Pemerintah tempatan menerima 1._____________


Kesan-kesan Imperialisme di Asia Tenggara
dan 2._____________________ barat. Sistem politik
Imperialisme bermaksud _______________
sesebuah negara yang lebih ______________ peribumi ditukar kepada 3.____________________.
terhadap negara lain yang lebih Ekonomi berdasarkan keperluan industri barat seperti
________________ bertujuan untuk mendapatkan
4.________________________ dan getah. Sistem 5.
_____________________ dari segi ______________
dan juga ______________________. ________________diperkenal. Kemasukan
6.___________________ menyebabkan terbentuknya
pelbagai kaum dan tiada keharmonian.