Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN A

1. Apakah definisi seni ragam hias? 6. Apakah fungsi seni ragam hias pada
A. Seni ragam hias pengangkutan beca?
B. Seni ragam hias permainan A. Untuk kesenangan penumpang
C. Hiasan dalam seni kraf atau karya seni. B. Untuk memeriahkan suasana
D. Hiasan fesyen terkini dan tehandal. C. Untuk keselamatan penumpang
D. Untuk nilai estetik dan menarik
2. Seni ragam hias merupakan karya seni rupa perhatian.
yang diambil daripada motif ?
A. Hiasan taman 7. Apakah motif seni ragam hias yang
B. Hiasan dalaman terdapat pada rehal?
C. Warna-warna terang dan menarik A. Awan larat dan corak fauna
D. Flora, fauna, geometri, awan larat dan B. Motif Fauna dan flora
figuratif. C. Motif bentuk kuih putu
D. Motif flora, geometri dan
3. Perahu tradisional dihiasi dengan seni ragam kaligrafi.
hias. Komponen perahu seperti badan,
bangau, okok dan __________.
A. Caping
B. Domestic
C. Gasing
D. Congkak

4. Kukuran ialah sejenis alat yang mempunyai


mata bergerigi. Kegunaannya adalah untuk?
A. Mengukur, mengeruk dan mengikis isi
kelapa.
B. Mengukur, menyesuaikan serta
8. Berdasarkan gambar di atas, apakah
mewarna isi kelapa
motif seni ragam hias yang digunakan
C. Mengikis serta mencampurkan pewarna
pada gambar tersebut?
dalam lukisan
A. Flora
D. Teknik kolaj dan kraf dalam bidang batik.
B. Fauna
C. Geometri
5. Jebak puyuh ialah alat yang digunakan untuk
D. Kaligrafi
_______________ .
A. Mengukur isi kelapa
B. Acuan putu
C. Membuat perahu
D. Memerangkap burung puyuh

1
9. Apakah definisi lukisan?
A. Lukisan ialah proses mencanting
B. Lukisan ialah kecanggihan perisian
komputer
C. Lukisan ialah teknik penggunaan media
warna dengan banyak
D. Lukisan ialah suatu teknik menggambar 14. Lukisan di atas menggunakan teknik
menggunakan media kering ___________ .
A. Silang-pangkah
10. Apakah media yang digunakan dalam lukisan B. Selari
gua di Gua Tambun, Perak? C. Gosokan
A. Kapur D. Titik-titik
B. Arang
C. Krayon 15. Kebanyakan pelukis awal cat air
D. Hematit terpengaruh dengan aliran
______________.
11. Siapakah pelukis yang terkenal dengan karya A. Realisme
Kampung Boy ? B. Kubisme
A. Dzulkifli Buyong C. Impresionisme
B. Datuk Lat D. Ekpresionisme
C. Mohamed Hoessein Enas
D. Abdullah Ariff 16. Siapakah pelukis cat air yang gemar
menjadikan bunga orkid sebagai tema
12. Siapakah pelukis ilustrasi karya ‘The Long karyanya?
Arm Nippon, 1942, media dakwat’. A. Khaw Sia
A. Dzulkifli Buyong B. Kuo Ju Ping
B. Datuk Lat C. Yong Mun Sen
C. Mohamed Hoessein Enas D. Abdullah Ariff
D. Abdullah Ariff
17. Apakah itu cat akrilik?
A. Cat yang diccampur dengan air
B. Cat sintetik yang berasaskan air
C. Cat daripada sumber alam
semulajadi
D. Cat yang dihasilkan daripada
minyak

18. Apakah teknik cat air yang


13. Lukisan di atas menggunakan menghasilkan kesan lut sinar dan
teknik___________. sukar dikawal sapuan warnanya?
A. Lorekan A. Basah atas basah
B. Contengan B. Kering atas kering
C. Gosokan C. Basah atas kering
D. Selari D. Kering atas basah

2
19. Apakah keunikan seni cetakan berbanding 24. Apakah yang dimaksudkan dengan
dengan karya seni halus yang lain? Ergonomik?
A. Proses menerap A. Konsep landkap jepun lebih
B. Menggunakan blok menjurus kepada budaya dan
C. Menggunakan kertas atau kain amalan hidup jepun.
D. Boleh dicetak banyak dipanggil edisi B. Struktur diwujudkan bagi
kemudahan dan keselesaan
20. Apakah fungsi sekuji? pengguna
A. Alat untuk mengukir plat C. Keadaan semulajadi permukaan
B. Untuk mencairkan dakwat cetak bumi seperti gugung , tasik dan
C. Menyapu dakwat atau warna lembah.
D. Meregangkan pemidang D. Sains yang berkaitan dengan mereka
bentuk dan mengatur sesuatu
21. Manakah antara berikut merupakan teknik perkara supaya penggunanya boleh
dalam kaedah seni cetakan saring sutera? menggunakan dengan mudah dan
A. Gurisan asid selamat.
B. Foto emulsi 25. Apakah fungsi elemen air dalam
C. Potongan lino landskap?
D. Line engraving A. Memberikan gambaran cemas
B. Memberikan gambaran suram
22. Landskap terbahagi kepada dua iaitu C. Memberikan gambaran yang panas
A. Landskap pokok dan taman dan terang
B. Lanskap bungaan dan air pancut D. Memberikan gambaran kesan
C. Lanskap hiasan taman tema nyaman dan ketenangan.
D. Landskap lembut dan lanskap kejur

23. Pilih penyataan prinsip-prinsip reka SILA HITAMKAN PILIHAN JAWAPAN ANDA DI RUANGAN
DISEDIAKAN DIBAWAH.PILIH SATU JAWAPAN TERBAIK
bentuk lanskap yang benar .
SAHAJA
A. warna, jalinan, penegasan, irama, 1 A B C D 16 A B C D
imbangan dan kesatuan 2 A B C D 17 A B C D
B. catan, lukisan, cetakan, irama, 3 A B C D 18 A B C D
imbangan dan kesatuan 4 A B C D 19 A B C D
C. tumbuhan, topografi, kraf, irama, 5 A B C D 20 A B C D
imbangan dan kesatuan 6 A B C D 21 A B C D
D. Kepelbagaian, keringkasan, 7 A B C D 22 A B C D
penegasan, irama, imbangan dan 8 A B C D 23 A B C D
kesatuan 9 A B C D 24 A B C D
10 A B C D 25 A B C D
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D

3
BAHAGIAN B

Pilihan 1
Anda dikendaki menghasilkan satu lukisan landskap bagi hiasan taman sekolah anda. Hasilkan
lukisan lanskad taman sekolah anda dengan menarik serta kreatif dan menggunakan idea dan
tema sendiri.

4
BAHAGIAN
BAHAGIAN B B
Pilihan 2
Hasilkan sebuah lukisan pemandangan dengan aplikasi perspektif. Media yang anda boleh gunakan
seperti pen, pensil atau pensil warna.